Anasayfa » Soru Cevap » Memurlar, anonim veya limited şirketin yüzde 100 hissedarı olabilir mi?

Memurlar, anonim veya limited şirketin yüzde 100 hissedarı olabilir mi?

Memurlar, anonim veya limited şirketin yüzde 100 hissedarı olabilir mi?

Tarih :
Memurlar, anonim veya limited şirketin yüzde 100 hissedarı olabilir mi?

Ben tıp doktoru olarak halihazırda kurulu bir C tipi tıp merkezinin ruhsatını elime almak ve bu tıp merkezinin üzerine kurulduğu anonim şirketin %100 sermaye hissesini almak istiyorum. (Bu süreçte tıpta uzmanlık öğrencisi yani araştırma görevlisi olma ihtimalim var ancak 2914 Sayılı Kanun'un 20. maddesi gereği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unda ilgili hüküm bulunmadığından yine 657 Sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağını zannediyorum, lütfen doğru anladığımı teyit edin.)

Daha önce 657 Sayılı Kanun'a göre bir anonim şirkete ortak olabileceğimi ancak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirkete ilişkin 365. Maddesi'nde belirtilen hükümler çerçevesinde anonim şirketin esas sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin denetimi ve yönetiminde görev almamak kaydıyla ortak olabileceğimi okumuştum.

Yalnız bu süreçte başvuruda bulunacağım dairenin memuru ortak olabileceğim konusunda beni doğrularken "%100 sermaye hissedarı olma"mın mümkün olmadığını dile getirdi.

Bahsi geçen kanunlar -ya da sizin bana kaynak göstereceğiniz başka kanunlar- %100 sermaye hissedarı olmamın önünde engel midir?

Türk Ticaret Kanununda limited şirketlerden farklı olarak anonim şirketlerde paydaşlardan en az birinin şirketi temsile yetkili olması şartı getirilmemiştir.

Türk Ticaret Kanununun limited şirketlerde yönetim ve temsili düzenleyen 623. maddesinde ......En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.... hükmü yer almaktadır. Devlet memurları her ne kadar anonim şirketlere ve limited şirketlere ortak olabiliyorsa da söz konusu şirketlerin yönetim ve temsilinde görev alamazlar. Tek paylı limited şirketlerde pay sahibi kişi otomatik olarak yönetici ve temsilci olacaktır.

Ancak bu durum anonim şirketlerde geçerli değildir. Zira anonim şirketlerde ortaklardan en az birinin yönetim kurulu üyesi olma zorunluluğu yoktur. Eğer yönetim kurulu üyesi veya üyeleri ortak olmayan kişilerden seçilirse devlet memurunun anonim şirketin yüzde yüz hissesine sahip olmasına engel bir durum kalmayacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler