Anasayfa » Soru Cevap » Kadroya Geçen Taşeronun Emeklilik Yaşı Değişir mi?

Kadroya Geçen Taşeronun Emeklilik Yaşı Değişir mi?

Kadroya Geçen Taşeronun Emeklilik Yaşı Değişir mi?

Kadroya Geçen Taşeronun Emeklilik Tarihi Uzar mı?

Tarih :
Kadroya Geçen Taşeronun Emeklilik Yaşı Değişir mi?

Taşeron işçisi sürekli işçi kadrosuna geçtiğinde emeklilik yaş grubu değişir mi?

Soru

Bilindiği üzere geçen aylarda taşeron personel kadroya geçirildi.Benim annem de hastanede taşeron personel olarak çalışmaktayken bu haktan yararlandı. Ancak daha önce 2019 kasım ayında emekli olacakken kadroya geçtikten sonra emeklilik tarihi 2023 olarak güncellenmiştir. Bunun sebebi nedir? Bu tarih doğru mudur? Annemin doğum yılı 1966. İşe başlama tarihi 13.10.1999. O tarihten beri aralıksız çalışmaktadır. Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap

Taşeron işçisi sürekli işçi kadrosuna geçtiğinde emeklilik yaş grubu değişir mi?

Sorunuzu özelinde konuyu değerlendirmekteyiz.

Taşeron işçileri, yani direkt olarak kamu işyerlerinde çalışıp da kamu işyerlerinin kayıtlarına dahil olmayan ve aradaki şirketler üzerinden kamu işyeri hizmetlerinde çalışan işçiler, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 02/01/2018 tarihi itibariyle çalıştıkları işyerlerinde sürekli işçi olarak o kurumların kayıtlarına dahil edilmişlerdir.

Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici Madde 23 ve Geçici Madde 24 hükmündeki şartları hatırlatmakta fayda görülmektedir.

Bu hükümler şu şekildedir:

"Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder.

" Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Bu fıkra kapsamında feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama ve takip giderleri davacı veya takip eden üzerinde bırakılır ve taraflar lehine vekalet ücretine hükmolunmaz, hükmedilenler tahsil edilmez ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilenler ise iade edilmez. Bu fıkra kapsamında yapılacak sulh sözleşmelerinden damga vergisi alınmaz."

1 Ocak 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan ve bu madelerin uygulanmasına dair usul ve esasların 16 ncı maddesinde de "Bu şekilde sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin istihdam süresi hiçbir şekilde emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını kazanma tarihini geçemez." Hükmü bulunur.

Hükümlerin yorumu:

Taşeronda çalışırken kamuda sürekli işçi kadrosuna geçenlerin istihdamları ancak emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını kazanma tarihlerine kadar olacaktır. Bu hakları kazanan sürekli işçi kadrosunda bulunanlar Kurumları tarafından emekliye ayrılacaklardır.

Taşeron işçiliğinden sürekli işçi kadrosuna geçme sonrası emeklilik yaş gruplarında değişme olmaz, aynı yaş grubu devam eder.

İşçiler hakkında uygulanan hükümler:

8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle yaş grupları çalışanlar için değiştirilmiştir. Buna göre;

1) 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için ayrı yaş grubu,

2) 8 Eylül 1999 tarihinden 30 Nisan 2008 tarihine kadar olan sürede çalışmaya başlamış olanlar için ayrı yaş grubu ve,

3) 30 Nisan 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olanlar için ayrı yaş grubu uygulanmaktadır.

Sonuç Değerlendirmemiz;

8 Eylül 1999 tarihinden 30 Nisan 2008 tarihine kadar çalışmaya başlamış olması nedeniyle annenizin emekli olabilmesinin şartları şu şekilde olacağını değerlendirmekteyiz.

- 58 yaş grubunu doldurmuş olması gerekir.

- 7000 gün Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin yatırılması gerekir.

İkinci bir şart olarak da;

- 58 yaş grubunu doldurmuş olması gerekir.

- İşe başladığı tarihten itibaren 25 yıllık bir zamanın geçmesi gerekir.

- Bu 25 yıllık süre içerisinde veya sonrasında en az 4500 gün Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin yatırılması gerekir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler