Anasayfa » İlan » Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların "Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri"nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Birim

Unvan

Adet

Açıklamalar

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAK.

Klasik Arkeoloji ABD

Profesör

1

Klasik ve Hellenistik Dönem heykeltraşlığı ve rölyefi üzerine çalışmaları olmak.

Klasik Arkeoloji ABD

Profesör

1

Hellenistik ve Roma Dönemi Nekropolleri alanında doktora yapmış olmak.

Tarih Öncesi Arkeolojisi ABD

Profesör

1

Tarih Öncesi Arkeolojisi alanında doçent unvanı almış olmak.

Arap Dili ve Edebiyatı ABD

Doçent

1

Arap dil bilimi ve karşılaştırmalı dilbilim üzerine çalışmaları olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD

Doçent

1

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Eğitim Teknolojileri) alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Programları ve Öğretim ABD

Doçent

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Psikolojisi ABD

Doçent

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Psikolojisi) alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD

Doçent

1

Ölçme ve Değerlendirme alanında doçent unvanı almış olmak

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD

Doçent

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Sosyolojisi) alanında doçent unvanı almış olmak.

Zihin Engelliler Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Özel Eğitim Programı'nda tamamlamış olmak.

Zihin Engelliler Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Özel Eğitim Programı'nda tamamlamış olmak.

Zihin Engelliler Eğitimi ABD

Profesör

1

Eğitim Bilimleri (Özel Eğitim) alanında doçent unvanı almış ve Öğrenme Güçlüğü alanında çalışmaları olmak.

Zihin Engelliler Eğitimi ABD

Doçent

1

Özel Eğitim (Zihin Engellilerin Eğitimi) alanında doçent unvanı almış ve Okuma güçlüğü alanında çalışmaları olmak.

Okul Öncesi Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Çocuk Gelişimi Eğitimi Programı'nda tamamlamış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Doçent

1

Fiziki Coğrafya alanında doçent unvanı almış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında , Yükseklisans ve Doktora eğitimini Eğitim Programları ve Öğretim alanında tamamlamış olmak.

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD

Profesör

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Halk Eğitimi Bilim Dalı) alanında doçent unvanı almış olmak.

Sınıf Eğitimi ABD

Doçent

1

Doktora eğitimini İlköğretim Sınıf Öğretmenliği alanında tamamlamış ve İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak.

Sınıf Eğitimi ABD

Doçent

1

Doktora eğitimini Müzik Eğitimi alanında tamamlamış ve Güzel Sanatlar Müzik alanında doçent unvanı almış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Genel Biyoloji ABD

Doçent

1

Bitki Fizyolojisi alanında Doçent unvanı almış olmak.

Moleküler Biyoloji ABD

Profesör

1

Klinik Enterokoklar ve biyofilmler konularında çalışmaları olmak.

Moleküler Biyoloji ABD

Doçent

1

Probiyotiklerin etkileri ve enkapsülasyon, proteomiks ve immunoloji alanında çalışmaları olmak.

Katıhal Fiziği ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Düşük boyutlu sistemlerde polaronik etkiler üzerine çalışmaları olmak.

Nükleer Fizik ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Deneysel Nükleer Fizik alanında çalışmaları olmak.

Matematiğin Temelleri ve Mat. Loj. ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Periyodik Rekürans Bağıntılar ve Yakınsaklık Özellikleri konusunda çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

El sanatları alanında doktora yapmış ve Tekstil ve Coğrafi İşaret konularında çalışmaları olmak.

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Klasik Arkeoloji alanında doktora yapmış olmak ve seramik koruma onarımı konusunda çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Mantık ABD

Doçent

1

Arap Dili ve Belagati ABD

Doçent

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çoçuk Gelişimi ABD

Profesör

1

Çocuk Gelişimi alanında doçent unvanı almış olmak.

Odyoloji ABD

Doçent

1

İşitme kaybı genetiği konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Yönetimi ABD

Profesör

1

Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış ve sağlık kurumları yönetimi alanında çalışmaları olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ABD

Doçent

1

Endüstri ilişkileri alanında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Profesör

1

Algoloji Bilim Dalı için alınacak olup, Nöromodülasyon, floroskopi, ultrasonografi ile ilgili girişimsel işlemlerde deneyimli olmak.

Genel Cerrahi ABD

Profesör

1

Hepatobilier Cerrahi ve Karaciğer naklinde deneyimli olmak.

Göğüs Cerrahisi ABD

Profesör

1

Özofagus Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi ABD

Profesör

1

Sol vertikül destek sistemleri ve kalp nakli deneyimine sahip olmak.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD

Profesör

1

Baş boyun, tiroid cerrahisi ve serbest flep konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Acil Tıp ABD

Profesör

1

Acil ortopedi ve travmatoloji alanında deneyimli olmak

İç Hastalıkları ABD

Profesör

1

Yoğun Bakım Bilim Dalı için alınacak olup, Yoğun bakım çalışmalarında deneyimli olmak.

İç Hastalıkları ABD

Profesör

1

Geriatri Bilim Dalı için alınacaktır.

İç Hastalıkları ABD

Profesör

1

Geriatri Bilim Dalı için alınacaktır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Profesör

1

Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı için alınacak olup, adolesan doktorası yapmış ve Çocuk Endokrinolojisi uzmanı olmak.

Göğüs Hastalıkları ABD

Profesör

1

Yoğun bakım ve girişimsel işlemler konusunda deneyimli olmak.

Radyoloji ABD

Profesör

1

Radyoloji ABD

Profesör

1

UYGULAMALI BİLİMLER FAK.

Gayrimenkul ve Varlık Ekon.ve Değ. ABD

Profesör

1

Mimarlık Fakültelerinin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu, kentsel dönüşüm ile sosyo-mekansal ayrışma konularında çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri ABD

Profesör

1

Sebze Yetiştiriciliği ve Biyoteknolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Toprak Bilimi ABD

Profesör

1

Toprak Biyolojisi DNA'sı esaslı modern yöntem ve teknolojileri konusunda çalışmaları olmak.

Biyometri ve Genetik ABD

Profesör

1

Ziraat Fakültesi mezunu ve Bakteri genetiği üzerine çalışmaları olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Şan ASD

Doçent

1

Lisans, Yükseklisans ve Doktora eğitimini Müzik Eğitimi alanında tamamlamış olmak. Ses Eğitimi, Ses Problemleri ve Konuşma alanında çalışmaları olmak.

ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Adli Biyoloji ABD

Doçent

1

Biyolog olup, Biyoloji Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora yapmış ve Adli Bilimler alanında çalışmaları olmak.

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Nükleer Araştırmalar ve Tekn. ABD

Doçent

1

Kimya Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve özel bor ürünlerinin üretimi ve uygulama alanlarında çalışmaları olmak.

BEYPAZARI MYO

Turist Rehberliği Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kırsal Turizm ve sürdürülebilir turizm konusunda çalışmaları olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Burdur Bucak Belediyesi 27 İşçi Alacak
Artvin Murgül SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
25 Kurum ilanla ve kura ile yüzlerce personel alıyor, bazılarında KPSS şartı yok
2020/8 ile atananların göreve başlama işlemlerine ilişkin duyuru
Corona partisi: Virüsü ilk kapan parayı alıyor!
Türkiye'ye getirilecekti, 1 milyar euroluk altına el koydu
Üç bakan patlama yerine gidiyor
TOKİ'nin arsaları açık arttırma ile satışa çıkıyor
Saygı Öztürk'ten torpil iddiası! İşe alınan 110 kişinin bağlantılarını yazdı
Ekmeğe zam tartışmasına son nokta koyuldu!
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Belediye başkanına silahlı saldırı olayında 1 tutuklama
Bakan Selçuk, milyonlarca kişiye yapılacak ödemelerin tarihlerini açıkladı
12 yıldır evlerini alamayan ailelerin derdine artık çare istiyoruz!
Yalova Albel Altınova Akaryakıt İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alım İlanı
SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zamları belli oldu
Vali açıkladı: En çok vaka olan 3. iliz
Engeli olana erken emeklilik
Barolara ilişkin kanun teklifi avukatların önünü açacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 11 İşçi Alacak
Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Trabzonspor
Asker camide telefonunu şarj ettiği için 'helallik' istedi
Vaka sayısı düşmeye devam ediyor, iki ilde yeni vaka yok
Bursa Beşaş 3 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Sosyal medya devi Meclis'te ifade verecek!
Kuzey Kore liderinden 'Kovid-19'la mücadelede maksimum dikkat' çağrısı
Aydın Çipas Cine Gıda 2 İşçi Alacak
Kriz çıkaracak adım! Ülkenin 31 ton altınına el koydular
Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarıyla ilgili açıklama
Zam sonrası en ucuz sıfır otomobiller
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Takibe alınan devasa krediler için şirket kuruluşu ne aşamada?
Arazi için tartıştığı kardeşinin önce evini yaktı, sonra öldürdü
Perinçek’ten Erdoğan’a sosyal medya desteği: Milli diktatörlük uygulamalı!
Sabiha Gökçen Havalimanı 2021'de metroya kavuşuyor
Feyzioğlu'ndan Baro Başkanlarına: TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz
Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına öğrenci alım ilanı
Fransa Başbakanı istifa etti
Erdoğan'ın gülümseten cevabı: Çayla geçiştirme işi
Cefakar kadınlar eşlerini orman işlerinde yalnız bırakmıyor
Meclis'te yeni koronavirüs vakası!

Benzer Haberler