Anasayfa » Medya Haberleri » Para trafiğine özel koruma

Para trafiğine özel koruma

Para trafiğine özel koruma

Para trafiğine özel koruma

Tarih :
Para trafiğine özel koruma

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'nda yenilik yapıldı. Türkiye'de uygulanan kambiyo rejimi daha da serbestleşecek. İdari para cezaları güncellenerek kabahatlerle cezalar arasındaki ölçüsüzlük giderilecek

Nakit para veya para yerine geçen ve ödeme aracı olarak kullanılabilen her türlü bono, çek, poliçe ve diğer menkul kıymetlerle, kıymetli maden ve kıymetli taşların iç piyasada tedavülü ve ihraçla ithaline ilişkin usul ve esasları kapsayan 1567 sayılı kanunda değişiklikler öngören teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. İthalat, ihracat ve kambiyo yoluyla döviz veya Türk parasını kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlere uygulanan para cezası rayiç bedelin yüzde 40'ına düşürülecek. Yetkisiz döviz bürolarına ise 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası öngörülüyor.

CEZA AŞAĞI ÇEKİLİYOR

Mevcut uygulamada kambiyo ya da kıymetli madenler gibi kıymet ya da eşyaları mevzuata aykırı olarak yurttan çıkaran veya yurda sokanlara rayiç bedel kadar, bunun teşebbüsü halinde rayiç bedelin yarısı kadar idari para cezası öngörülürken, yeni düzenlemeyle uluslararası uygulamalara uyumlu olarak söz konusu ceza, rayiç bedelin yüzde 20'sine indirildi. Cezanın uygulanması bakıAntalyafiilin teşebbüs halinde kalması ya da gerçekleşmesi ayrımı kaldırıldı. Ayrıca eski katı kambiyo uygulamaları dönemlerinden kalan "izinsiz olarak" ifadesi konuya ilişkin metinden çıkarıldı. İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk parası kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunulması halinde, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde 40'ı oranında idari para cezası uygulanacak. Fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin yüzde 20'si kadar idari para cezası verilecek. Söz konusu cezalar mevcut uygulamada fiili durumda kıymetlerin rayiç bedeli, teşebbüs halinde ise rayiç bedelin yarısı kadar uygulanıyordu.

LİBERAL BİR YAPI OLACAK

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile kambiyo mevzuatı da uyumlaştırılıyor. Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat kapsamında faaliyet izni veya yetki verilen anonim şirketler Türk Ticaret Kanunu'nun 330'uncu maddesi kapsamında özel kanuna tabi anonim şirket olarak değerlendirecek. Diğer taraftan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye, dışa açık, serbest piyasa ekonomisini benimsemiş bir ülkedir. Döviz kuru rejiminin değiştirilmesi, kambiyo rejiminde kısıtlamaya gidilmesi asla söz konusu değil. Meclis'teki teklif esasen AB ile uyumlu ve daha liberal bir yapı öngörüyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

DEV GEMİLER2019'DAKUŞADASI'NADÖNMEYEBAŞLAYACAK

Türkıye'ye kruvaziyerturistlerin enfazla giriş yaptığıKuşadasıile Bodrum veAntalya limanlarınıişletenGlobal YatırımHolding bağlıkuruluşu GlobalPorts Holding'inCEO'suEmre Sayın,"Kruvaziyerturizmi de sektöründiğersegmentlerigibi yeni birartış döneminegirdik. Yeniartış döneminintepe noktasınagelecek2-3 yılda ulaşacağınıöngörüyoruz.2016öncesi rakamlaradönülecek"dedi.7 ülkede13'ü kruvaziyer2'si ticariolmak üzere15 liman işlettiklerininhatırlatanSayın,"Sektörün ikibüyük kruvaziyergemioperatörüKuşadası'na2019'da dönmeyiplanlıyor. Busayılar daha daartacak" diyekonuştu.

 

Kaynak : Sabah

İlgilinizi Çekebilir