Anasayfa » İlan » Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Engelli İşçi Alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Engelli İşçi Alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Engelli İşçi Alacak

Tarih :
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Engelli İşçi Alacak

TALEBİ VEREN KAMU KURUMUNUN ADI : SAHİL GÜVENLİK KARADENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI İLKADIM/SAMSUN

TALEBİ ALAN İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ : SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞTIRILACAĞI İŞYERİ : SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI

BAYRAKLI/İZMİR

BAŞVURU TARİHİ/YERİ : 05-14 ŞUBAT 2018/ TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR)

S.NO MESLEK ADI BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN ÖĞRENİM DURUMU
1 BİRO İŞÇİSİ MESLEKİ EĞİTİM VEREN LİSELERİN BİLGİSYAR, BİLGİİŞLEM, BİLGİSAYARLI MUHASEBE, MUHASEBE VE FİNANSMAN, BÜRO YÖNETİMİ, MUHASEBE VEYA DÜZ LİSE MEZUNU OLUP, 3308 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BİLGİSAYAR, BİLGİSAYARLI MUHASEBE HERHANGİ BİRİNDEN MEB ONAYLI SERTİFİKAYA SAHİP OLAN ADAYLAR BAŞVURABİLİR

YUKARIDA BELİRTİLEN TALEPLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

1- Başvurular 05-14 Şubat 2018 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr.) aracılığıyla yapılacaktır.

2- Türk vatandaşı olmak, 3- 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- 18 yaşını tamamlamış olmak,

4- 2016 Engelli Kamu Pesoneli Seçme Sınavına (EKPSS) girmiş olmak,

5- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, fesat karıştırma, edim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından olmamak. 4- 2016 Engelli Kamu Pesoneli Seçme Sınavına (EKPSS) girmiş olmak,

6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3/h maddesi gereği en az %40 olmak ve Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 7'inci maddesine Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği hastanelerden alınmış Engelli Sağlık Kurulu Raporuna sahip olmak,

7- Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması, 8- Engelli statüsü dışında sağlık durumunun çok tehlikeli işyerinde çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık kurulu raporu almak. Sağlık Raporu İşyeri Hekimi tarafından incelenecek ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15'inci maddesi gereği kişinin yapacağı işe uygun olduğunu belirtilen sağlık raporu İşyeri Hekimi tarafından düzenlenecektir. 9- Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak, 10- İşe göndermede öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından belgeyle ıspat etmek zorundadırlar. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısıyla, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen belgeleriyele durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

11- Adayların talep edilen nitelikleri taşıyıp taşımadığı Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı tarafından kontrol edilecek, şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.Adayların sınavları Sahil Güvenlik Ege Denzi Onarım Destek Komutanlığı tarafından yapılacak olup, işyeri tarafından yapılan sınavı kazanan adaylardan, başarı sırasına göre talep sayısı kadar asil ve yedek belirlenecektir. Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları sayılacaktır

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler