10 soruda işçi ve işverenlerin bilmesi gereken önemli konular

10 soruda işçi ve işverenlerin bilmesi gereken önemli konular

Tarih :
10 soruda işçi ve işverenlerin bilmesi gereken önemli konular

1- Apartman kapıcısı için, fazla çalışma muvafakat yazısı alınmalı mıdır. Ev hizmetli için hizmet sözleşmesi düzenlenmeli midir. ve fazla çalışma muvafakat yazısı alınmalı mıdır. bunların yapılmamasının cezai yaptırımı var mıdır. Eğer cezası varsa tanıdığım kişileri uyarmak istiyorum.

Tüm işçilerin fazla çalışmasına ilişkin muvafakatinin alınması gerekir. Ücret karşılığı çalıştırılan işçiye hizmet sözleşmesi düzenlenmelidir.

2- 09.03.1980 doğumlu ve 17.11.1997 sigorta girişli biirsi 15 yıl 3600 gün prim öderse kıdem tazmiantı yazısı almaya hak kazanır mı? Kıdem tazminatı alabilir mi?

Ancak 08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar, 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gününü doldurur ve emeklilik yaşını beklemek üzere işten ayrılırlarsa kıdem tazminatlarını alabilecektir. 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü belirttiğimiz tarihten önce başlayanlar için, yaş dışındaki kısmi emeklilik koşullarıdır.

3- İşyeri tehlike sınıfı az tehlikeli olan bir müşterimizin aralık ayı çalışan sayısı 51 , ocak ayı çalışan sayısı bugüne kadar 51 idi ama bugün alınan bir kararla 4 personel işyerinini ayrı sgk numarası olan 3 şube işyerine dağıtıldı.Yarından itibaren oralarda çalışacaklar. İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre personel sayımız bu ay 50 altına düştü. Ortak sağlık birimlerinden hizmet alma tarihimiz 01.01.2013 mü olucak yoksa 01.07.2014 mü olucak?

İşvereni ortak olan fakat farklı dosyalarda çalışan işçilerin işçi sayısının birlikte değerlendirilmesi gerekir.

4- 2007 de Emk.Sandık.dn emekli olan kişi özel şti.de çalışmaya başlıyor(sos.güv.primi kesilerek),fakat 2011 yılında yeni girdiği şti.de yeni farkettikki yanlışlıkla normal sigortalı gösterilmiş-normal çalışan gibi işsizlik primide kesilmiş-(sosyal güvenlik primi kesilmemiş)....bugune kadar emk.maaşınıda aldı... SORU:Bu durumda çalışanında cezai bir durumu varmıdır,ne yapılmasını önerirsiniz... (çalışan ilk başladığı yılda SGK ya kendisinin bildirim yapıp yapmadığını hatırlamıyor-buyuk ihtimal yapılmadı.

SGK 4/a kapsamında işe girişi yapılan kişi adına SGDP primi ödenmesi gerekirken 4/a tüm sigorta kollarına ilişkin bildirim yapılması fazlaya ilişkin SPEK ödemesi yapılmış olması demektir. İşletmenin bir dilekçe ile düeltmelri verip fazlaya ilişkin ödemenin iadesini istemesi gerekmektedir.

5- 16/01/2013 tarihinde işçi sayımız 51 oldu 1 işçi işten ayrıldı 50 ye düştü.özürlü personel çalıştırma zorunluluğum doğmuş olması için zannediyorum kismi süreli çalışan işçiler tam zamana çevrilerek sayının tespit edilmesi gerekiyor. 6 tanesi saat ücretli çalışıyor aylık 15 günü geçmiyor 6 personelinde bu 6 personel 3 olarak mı hesaba alınacak.

SGK dosyanızda ay içinde kayıtlı bulunan işçi sayısına göre özürlü istihdamını hesaplamanız gerekmektedir.

6- İnşaatlara çelik işi yapıyoruz Bir inşaata çelik işini yapıyor ve merkez atölyede çelik imalatı yapılıyor ve bu çeliklerin inşaata montaj işi sadece inşaat sahasında yapılıyor Bu montaj işi için bu inşaatta taşeronluk dosyası açılmasına gerek var mıdır? Çünkü sadece montajlar yapılmaktadır Montaj işi yaklaşık 10 gün sürecektir Ben taşeron dosyasına gerek olmadığı görüşündeyim çünkü örneğin pimapen yapan firma bunların montajı için taşeron dosyası mı açmalıdır?

Eğer iş ihaleli iş ise ayapılan işle ilgili olarak alt işveren dosyası açılması gerekmektedir.

7- Öncelikle Kolaylıklar diliyorum. Firmamızda çalışan İşcimiz iş göremezlik raporu olduğu halde bu raporu bize bildirmediği gibi, raporlu dönemlerde gelip çalışmıştır. Bu durmda çalıştığı halde internet üzerinden çalışmadığına dair bildirim yapılacakmıdır?

Rapor elinize ulaştı ise sistemden bu raporun girişini yapmalısınız. Ya da SGK tarafından raporu sisteme giriniz diye bir yazı aldığınız iseniz bu yazının tebellüğ tarihindem itibaren 5 gün içinde raporu sisteme girmeniz gerekmektedir.

8- 31.12.2012 tarihinde firmamızı kadıköy den pendik sigorta sınırlarına nakil ettik. tescil tarihi 27.12.2012 fakat biz nakil dilekçesini 09.01.2013 tarihinde 01.01.2013 olarak verdik bununla ilgili sgk tarafından geç bildirim ve tescil tarihine göre farklı tarih verdiğimiz için ceza yeme gibi bi durum söz konusu olabilir mi. birde 09.01.2012 de 4 işçi ile nalkil dedik internet şifremizi aldıktan sonra 1 ay süre ile geriye dönük başka işçi girişi yapıla bilirmi mesela 01.01.2013 tarihine yeni işe giren sigortalı.

Faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi hâlinde nakleden işverence; başka bir işverene devredilmesi hâlinde ise devralan işverence; nakil veya devir tarihini takip eden on gün içinde, İşverenin ölümü ile işyerinin mirasçılarına intikali hâlinde ise mirasçılarınca, ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde, işyeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir. İşyerinin aynı il içinde başka bir sosyal güvenlik merkezinin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde işyeri bildirgesi verilmez. Ancak, nakil tarihini takip eden 10 gün içinde durum, işverence eski ve yeni üniteye bir yazı ile bildirilmelidir. Yeni ünite, nakil bilgilerine dayanarak işverene işyeri sicil numarasını bildirmelidir. Eski ünitede bulunan işyeri dosyasındaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örneği yeni ünitedeki dosyasına konulması gereklidir.

Örneğin, Üsküdar'da kurulu olan ve Kadıköy SGM'ye bağlı bir işyerini Beşiktaş'a taşıyan bir işverenin nakil tarihini takip eden 10 gün içinde hem Kadıköy SGM'ye ve hem de Beşiktaş SGM'ye bir dilekçe ile başvurularak adres değişikliği bildirilecektir. Ancak Beşiktaş SGM tarafından işverene yeni bir sicil numarasının verilmesi gerekecektir. İşveren eski işyeri numarasından işçilerin nakil tarihi itibariyle işten ayrılış bildirgesini verecek ve yeni işyeri numarasından da yine işe giriş bildirgesi verecektir. Bu işlemler de 5510 sayılı Kanun'a aykırı olacaktır. Çünkü kanun hükmüne göre sadece yazı verilmesi yeterlidir. 4/(a) bendine tabi sigortalılardan naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer bir işyerinde çalışmak üzere işten ayrılanlar için veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi halinde eski işyeri numarası üzerinden yasal süresi dışında verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesi de süresinde verilmiş sayılır.

9- Bir işyerinde ssk çalışıyorum. İş yeri açılışımı yapacağım 2013 yılında benim sorum. Biz malimüşavirler işyerimizi LTD.ŞTİ. olarak kurabilir ve müşavirlik ofisi açabilirmiyiz. SSK görünüp BAĞKUR'lu olma zorunluluğundan kurtulabilirmiyiz.

Kendilerine ait işyerlerinde sigortalı olamayacağınız gibi meslek hukukunuz gereği bağımsız çalışırke başka işyerinde de kendinizi 4/a sigortalı olarak bildirememektesiniz.

10- Emekli olarak ticari faaliyette bulunan bir mükellefin Ticari mükellefiyetinden dolayı ödemiş bulunduğu (maaşından kesilen)S.G.D.pirimleri gelir vergisi beyannamesinde ilgili bölümde indirim konusu yapılabilinirmi?

Sosyal güvenlik destek primlerinin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması şartıyla yıllık gelir vergisi beyannamesinde sadece serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyetiniz sonucu elde ettiğiniz ticari kazancınızdan veya serbest meslek kazancınızdan indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu primlerin bu gelir unsurları dışında kalan diğer gelirlerinizden indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

www.istanbulsmmmodasi.org.tr

 

 

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler