Çalışanlar dikkat! Bu izin ücret alacağına dönüşüyor

Çalışanlar dikkat! Bu izin ücret alacağına dönüşüyor

Tarih :
Çalışanlar dikkat! Bu izin ücret alacağına dönüşüyor

Fesih İhbarı zamanında yapılan ancak iş arama izni verilmeyen işçinin bilmesi gerekenler…

İşçi belirsiz süreli olarak çalışıyorsa, işverenin işten çıkarabilmesi için önceden işçisine ihbar yapması gerekli. İşverenin ihbar süreleri İş Kanununda belirlendiğinden bu sürelere uymak zorunlu.

Kanundaki işverenin uymak zorunda olduğu süreler:

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır." denilmektedir.
İşveren tarafından iş sözleşmesi bu şekilde fesih ediliyorsa; yeni bir iş bulması için iş arama izni verilmesi gerekir. Yeni iş arama izni, bildirim süresi tanınarak yapılan fesihlerde söz konusu olur.Ayrıca, iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan verilir.

YALNIZCA İŞVEREN FESHİNDE Mİ İŞ ARAMA İZNİ VERİLMELİ

İşçinin, bildirim süresi tanımak suretiyle fesih yoluna gitmesi halinde de, işverence yeni iş arama izni verilmesi gerekir.

İŞ ARAMA İZNİNİN SÜRESİ VAR

İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

İŞVEREN İŞ ARAMA İZNİNİ VERMEZSE NE OLACAK?

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder. şeklinde kanunda açıkça ifade edilmiştir.
İşveren tarafından iş arama iznini tamamen ortadan kaldıran sözleşmeler geçersizdir.

İŞ ARAMA İZNİ VERİLMEZSE ÜCRET ALACAĞINA DÖNÜŞÜR MÜ?

Yeni iş arama izni vermeyen veya eksik kullandıran işveren, o süreye ait ücreti işçiye ödemekle yükümlüdür.
işveren yeni iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırırsa, işçinin çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı ödemesi gerekir. Yani iş arama izni ya süre olarak kullandırılacak yada bildirim süresine ait ücreti peşin ödenecek.

İŞ ARAMA İZNİ AYRI BİR ALACAK KALEMİDİR

İşçiye iş arama izninin verilmemiş olması, işverenin fesih için yukarıda belirttiğimiz kanuni sürelere uygun yaptığı ihbarı geçersiz kılmaz. Yani ihbar geçerlidir. Eğer ihbar sürelerine uygun yapılmadıysa ihbar tazminatı hakkı da doğar.

İş arama izni ise ihbardan ayrı bir alacak kalemidir.Yani ihbar doğru yapılmış ancak iş arama izni verilmemiş ise, bu durumda ihbar tazminatı alamasa da iş arama izninin verilmemesine karşılık gelen alacak hakkı doğar.Çünkü iş arama izni ayrı bir alacak kalemidir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler