Anasayfa » İşveren » Ücret ödenmeyen aylarda ücret dışı bir ödeme yapılması halinde aylık bildirge nasıl düzenlenir

Ücret ödenmeyen aylarda ücret dışı bir ödeme yapılması halinde aylık bildirge nasıl düzenlenir

Ücret ödenmeyen aylarda ücret dışı bir ödeme yapılması halinde aylık bildirge nasıl düzenlenir

Örneğin, istirahatli olması nedeniyle 2013/Mart ayında hiç çalışmamış ve işvereni tarafından da ücret ödemesi yapılmamış olan bir sigortalıya, aynı ayda 1.500 TL prim ödendiği düşünüldüğünde

Tarih :
Ücret ödenmeyen aylarda ücret dışı bir ödeme yapılması halinde aylık bildirge nasıl düzenlenir

Ücretsiz izin, istirahat gibi nedenlerle ay içinde çalışması olmayan bu nedenle ücrete hak kazanmamış sigortalılara, çalışmadıkları ayda prim veya ikramiye gibi (ücret dışı) bir ödeme yapılması halinde, bu ödemelerin prime tabi tutulup tutulmayacağı, İşveren Uygulama Tebliğinde açıklamıştır.

Sözkonusu Tebliğde, “Sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi) ay içinde çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemeler, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edilecektir. Ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil edilemeyecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Buna göre, sigortalılara, ücretsiz izin, istirahat gibi nedenlerle hiç çalışmasının bulunmadığı ve çalışmadıkları günler için de hiç ücret ödenmediği aylarda, prim veya ikramiye gibi ücret dışı bir ödeme yapılması halinde, bu ödemeler, ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilmeyip, prime esas kazanç üst sınırı aşılmamak kaydıyla takip eden iki ayın kazancına dahil edilecektir.

Örneğin, istirahatli olması nedeniyle 2013/Mart ayında hiç çalışmamış ve işvereni tarafından da ücret ödemesi yapılmamış olan bir sigortalıya, aynı ayda 1.500 TL prim ödendiği düşünüldüğünde, sigortalının ödemenin yapıldığı ayda ücrete hak kazanmamış olması nedeniyle, 2013/Mart ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde;

Prim ödeme gün sayısı : 0

Prime esas kazanç tutarı: 0

Eksik gün sayısı: 31

Eksik gün nedeni: 01-İstirahat

Olarak sisteme girilecektir.

Yukarıdaki sigortalının istirahat süresinin bitiminin ardından 2013/Nisan ayında 30 günlük çalışması karşılığında 2.000 TL ücrete hak kazanmış olduğu düşünüldüğünde ise 2013/Nisan ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde;

Prim ödeme gün sayısı 30,

Prime esas kazanç tutarı,

Ücret: 2.000 TL, İkramiye: 1.500 TL

Olarak sisteme girilecektir.

Diğer taraftan, istirahat ve ücretsiz izin gibi nedenlerle ücrete hak kazanmamış sigortalılara, çalışmadıkları ayda prim veya ikramiye gibi (ücret dışı) bir ödeme yapılması ve ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil edilemeyecektir.

Örneğin, 1/3/2013 ila 31/5/2013 tarihleri arasında istirahatli olan ve bu sürelere ilişkin olarak işvereni tarafından herhangi bir ücret ödenmeyen bir sigortalıya, 2013/Mart ayında brüt 1.000 TL ikramiye ödendiği düşünüldüğünde, sigortalının gerek ödemenin yapıldığı 2013/Mart ayında, gerekse takip eden 2013/Nisan ve Mayıs aylarında ücrete hak kazanmamış olması nedeniyle, 1.000 TL tutarındaki ikramiyesi prime tabi tutulmayacaktır. Dolayısıyla 2013/Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinde, istirahatli sigortalının prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı 0 olarak bildirilecektir.

Ahmet GÜNEY

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler