Anasayfa » Yönetmelikler » SGK'nın bu Yönetmelik değişikliği çok tartışılacak

SGK'nın bu Yönetmelik değişikliği çok tartışılacak

SGK'nın bu Yönetmelik değişikliği çok tartışılacak

Kurumun yanlış işlem ve ödeme yapmasına sebebiyet veren ve bu suretle adına borç tahakkuk ettirilen ve/veya borç tahakkuk ettirilmesine neden olan kişiler hakkında, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Tarih :
SGK'nın bu Yönetmelik değişikliği çok tartışılacak
4 Mayıs 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28637

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birinci fıkranın (b) ve (d) bentlerinde belirtilen durumlar ile aynı fıkranın (f) bendi kapsamında, bir aylık döneme ilişkin gelir ve aylıkların her hangi bir kişi tarafından tahsil edilmesi hali hariç olmak üzere, Kurumun yanlış işlem ve ödeme yapmasına sebebiyet veren ve bu suretle adına borç tahakkuk ettirilen ve/veya borç tahakkuk ettirilmesine neden olan kişiler hakkında, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Kaynak : SGK Rehberi
Türkiye Kudüs için sokakta
130 bin işçiye % 25.50 zam müjdesi!
Derecelerine göre memurların maaş ve ikramiyeleri!
Kamu İhale Tebliğ'i yayımlandı
29 Ocak tarihli Hakim ve savcı atamaları yayımlandı
Domuz gribini beş dakikada belirleyen cihaz
Aksaray'dan beklenen haber: 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi
Kamu binalarında algı değişti, dün mezardı bugün sığınak oldu

Benzer Haberler