Anasayfa » İşveren » Çırak ve öğrencilere ödenecek asgari ücret

Çırak ve öğrencilere ödenecek asgari ücret

Çırak ve öğrencilere ödenecek asgari ücret

Tarih :
Çırak ve öğrencilere ödenecek asgari ücret
ÇIRAK VE ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET
M.E.K . Madde : 25
Dönemi
• Çıraklara Ödenecek Ücret 01/2013–06/2013 07/2013–12/2013
16 Yaşından Büyükler İçin ............................................................................................ 293,58 TL 306,45 TL
16 Yaşını Doldurmamışlar İçin ........................................................................................ 251,73 TL 263,25 TL
   
• Meslek Eğitimi Gören Öğrencilere Ödenecek Ücret    
Yirmi ve Üzerinde Personel Çalıştıran İşyerlerinde ........................................................ 209,88 TL 219,08 TL
Yirmiden Az Personel Çalıştıran İşyerlerinde ................................................................. 104,94 TL 109,54 TL
   
Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemez. Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.
ÇIRAK VE ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET
Dönemi
• Çıraklara Ödenecek Ücret 01/2012–06/2012 07/2012–12/2012
16 Yaşından Büyükler İçin ................................................................ 265,95 TL 282,15 TL
16 Yaşını Doldurmamışlar İçin .......................................................... 228,15 TL 241,65 TL
• Meslek Eğitimi Gören Öğrencilere Ödenecek Ücret    
Yirmi ve Üzerinde Personel Çalıştıran İşyerlerinde ......................... 190,39 TL 201,99 TL
Yirmiden Az Personel Çalıştıran İşyerlerinde .................................. 95,20 TL 101,00 TL
   
       
Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler