Anasayfa » İlan » Bingöl Yedisu SYDV Müdür Alım İlanı

Bingöl Yedisu SYDV Müdür Alım İlanı

Bingöl Yedisu SYDV Müdür Alım İlanı

Tarih :
Bingöl Yedisu SYDV Müdür Alım İlanı

T.C. YEDİSU İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

MÜDÜR ALIM İLANI

Yedisu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirlenen şart ve usullere göre "Müdür "ünvanlı personel alınacaktır.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge ve 11/10/2017 tarih ve 2017/18 nolu Mütevelli Heyet Kararı doğrultusunda; İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına "Vakıf Müdürü" unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacaktır. Buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

İşin Adı: Vakıf Müdürü Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli

1-ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da tecilli olmak

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

II- ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR;

1) Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olmak,

2) Kamu veya özel kurumlarda beş yıl çalışmış olmak

3) Mülakat sonucu işe başlayan adayın ilk beş yılda işten ayrılmayacağı ,aksi takdirde sözleşme ek şartlarının uygulanacağı.

4) Görevin özelliğine göre, eğitim, tecrübe gibi özel şartlar göz önünde bulundurulacaktır.

VI- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1.Başvurular 20/10/2017 tarihinde başlayıp 30/10/2017 tarihi saat 17.00'da sona erecektir.

2.Başvuru için adaylar başvuru süresi içerisinde CV ' lerini Yedisu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfın 'nın bingol.yedisu@sydv.org.tr internet adresine gönderecekler

3.Mülakata girmeye hak kazanan adaylar Yedisu Kaymakamlığının www.yedisu.gov.tr İnternet adresinde ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4.Mülakat tarihi daha sonra belirlenecektir.

5. Mülakat sınavında, Vakfımızca oluşturulacak sınav komisyonu marifetiyle, Vakıf Müdürü olarak 1 asil 1 yedek, aday tespit edilecektir. Kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi ve görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri bilgisi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır. Mülakat sınavını kazananlar Yedisu Kaymakamlığının www.yedisu.gov.tr resmi internet adresinden ilan edilecektir.

6. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.

7. İşe alınacak Personele Fon Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

8. Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

9. Vakfımız mülakat sınavı sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

10. 29 Ekim 2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kamuya alınacak tüm memurlar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması şartı getirildiğinden; kurumumuzca, mülakatı kazanan adayların güvenlik ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Yapılacak güvenlik ve/veya arşiv araştırması olumsuz çıkan adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi işe başlatılmayacaklar ve hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir.

III- MÜLAKATTA GELECEK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)

2- İkametgah Belgesi.( Adrese dayalı olarak Nüfus Müdürlüğünden)

3- Diploma (Aslı veya onaylı sureti)

4- Özgeçmiş. (A 4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde.)

5- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 3 ay içerisinde çekilmiş)

6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

7- Sürücü belgesi fotokopisi.

8- İş Deneyim Belgesi. (En az beş yıl )

9- Sağlık Durum Beyanı

10- Sabıka kaydı,

11-Bilgisayar kullanabiliyor olduklarına dair transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu Bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifika fotokopisi,

Vakfımızın Adres ve İletişim Bilgileri:

SYDV ADRESİ: Yedisu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı 1.Kat YEDİSU/BİNGÖL

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Vak. Müdürü V.:Cemil ÖZEGE Telefon: (426)371.70.29

İlanen Duyurulur

Yedisu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Kaynak : SGK Rehberi
Çalışma Bakanı Selçuk, kritik sınavların başlayacağını duyurdu
İnternetten altın alışverişinde sahte altın tehlikesi
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta 17 ila 25 kuruş indirim...
Faaliyetlerine başlayan işyerlerinde çalışanlar kısa çalışma ödeneği alacak mı?
Kredi çeken milyonları ilgilendiriyor! Yapılandırma olacak mı?
ABD’de isyanlar bitmiyor: Trump sistemi çökertmek mi istiyor?
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Fatih Altaylı'dan AK Partili Kuzu'ya: Sus, otur, hatta saklan!
Binlerce kişi emeklilik ve tayin istiyor
326 meslekte 'Mesleki Yeterlilik' sınavları başlıyor
Uyarıları dinlemediler! Yine zam geldi
Otellerdeki 'mini kulüpler ve kreşlere' ilişkin normalleşme kararı
FTM'ler 4,2 milyon sürücüye ceza yazdı... İşte FTM olma şartları
İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların rapor süreleri uzatıldı
İki bakanlık 28.508 TL ücretle personel alacak! işte şartları
Memurlara kumanya dönemi!

Benzer Haberler