Anasayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » Et ve Balık Kurumu yeniden yapılandırıldı

Et ve Balık Kurumu yeniden yapılandırıldı

Et ve Balık Kurumu yeniden yapılandırıldı

Tarih :
Et ve Balık Kurumu yeniden yapılandırıldı

27 Nisan 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28630

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/4553

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü adıyla yeniden teşkilatlandırılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Gıda,?Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/3/2013 tarihli ve 4374 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25/3/2013 TARİHLİ VE 2013/4553 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Devletin genel hayvancılık politikası çerçevesinde, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesini temin etmek, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkıda bulunarak kamu yararı ile faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kurulan ve bir iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün adı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün amacı, faaliyet konusu, kapsamı, merkezi ve sermayesi ana statüsünde belirtilir.

MADDE 3 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ile aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına ait cetvellerin Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili bölümlerinde yer alan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ibareleri Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler