Anasayfa » İlan » Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tarih :
Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır. NOT: Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

I-GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2016 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3-Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan iş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü, Kepez/AYDİN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir. istenen Belgeler;

1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)

2) 2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3) Öğrenim Belgesi

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) 1 Adet Resim

6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü'ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

BİRİMİ: ÜNİVERSİTE HASTANESİ

NİTELİK

KODU

ÜNVANI

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

HM01

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji bölümlerinde en az 4 yıl çalışmış olmak.

HM02

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 4 yıl çalışmış, Yoğun Bakım
Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.

HM03

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Psikiyatri Servisinde en az 4 yıl çalışmış olmak.

HM04

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM05

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokullann Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Hematoloji Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM06

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yanık Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM07

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM08

HEMŞİRE

2

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım ünitelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM09

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahiliye Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış, Yoğun Bakım Hemşireliği
Sertifikasına sahip olmak.

HM10

HEMŞİRE

2

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM11

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji servislerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM12

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM13

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahiliye Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM14

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Koroner Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM15

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Yoğun Bakım ünitesinde en az 1 yıl çalışmış, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı
Eğitim Programına katılmış olmak.

HM16

HEMŞİRE

2

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Hematoloji ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM17

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ameliyathane Biriminde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM18

HEMŞİRE

2

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl, çalışmış olmak.

HM19

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM20

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM21

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM22

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Nefroloji ve Endokrinoloji servislerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

HM23

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelennin Kalp Damar Cerrahi ve Kardiyoloji servislerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

HM24

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kemoterapi ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM25

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Koroner Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM26

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM27

HEMŞİRE

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelennin Ortopedi servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM28

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun bakım ünitesinde en az 4 yıl çalışmış, olmak.

HM29

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Çocuk Adi servisinde en az 3 yıl çalışmış, olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı
Petrol savaşlarını bitirecek buluş
15 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Esenboğa Metro projesi hazır
Başkent'te büyük FETÖ operasyonu: 121 gözaltı
100 kilo fındığı olan bu balığı alabilir
İzmit Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçında
Taciz şoku: Ses çıkarmalıydın, tepki göstermeliydin
TBMM Genel Kurulunda 'kayyum' tartışması
İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini !
Suriye ordusu Türkiye sınırına konuşlandı
BDDK 125 uzman yardımcısı alacak
Manidar istifa
Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız işten atılıyor...
Yargıtay'dan emsal karar!İşvereni haklı buldu...
Tarlada giydiği şalvarın üreticisi oldu
Bütçe ocak-ekim döneminde 100,7 milyar lira açık verdi
Sahte hakimden savunma
Konut kredisi faizleri düşer mi? İşte son durum.
2500 yevmiyeli sanatçı Mecliste gündeme geldi!
Bakanlıktan hazır ambalajlı gıdalara trans yağ ayarı
Karantinaya alınan bitkisel üretim alanları için destek
Bakırköy'deki siyanür ölümlerinde detaylar belli oldu
1993'te memur olan memur ne zaman emekli olur?
Diyanet yayımladı! İşte Cuma Hutbesi
‘Sizi biz Müslüman yaptık' AK Partili Başkan özür diledi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı
Ankara’da tepki çeken kare
Yeni vergi düzenlemesinin ilk 10 maddesi kabul edildi
Erdoğan'ın merak edilen soyunma odası konuşması
Bakan Pakdemirli, bütçe görüşmelerinde kendini böyle savundu
24 bin memura 3.000 TL promosyon
Tarım marketleri kuracağız
Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı
Meclis'e sunuldu! 5 bin 500 lira sınırı geliyor...

Benzer Haberler