Anasayfa » İlan » Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tarih :
Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır. NOT: Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

I-GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2016 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3-Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan iş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü, Kepez/AYDİN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir. istenen Belgeler;

1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)

2) 2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3) Öğrenim Belgesi

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) 1 Adet Resim

6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü'ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

BİRİMİ: ÜNİVERSİTE HASTANESİ

NİTELİK

KODU

ÜNVANI

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

HM01

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji bölümlerinde en az 4 yıl çalışmış olmak.

HM02

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 4 yıl çalışmış, Yoğun Bakım
Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.

HM03

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Psikiyatri Servisinde en az 4 yıl çalışmış olmak.

HM04

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM05

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokullann Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Hematoloji Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM06

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yanık Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM07

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM08

HEMŞİRE

2

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım ünitelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM09

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahiliye Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış, Yoğun Bakım Hemşireliği
Sertifikasına sahip olmak.

HM10

HEMŞİRE

2

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM11

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji servislerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM12

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM13

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahiliye Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM14

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Koroner Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM15

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Yoğun Bakım ünitesinde en az 1 yıl çalışmış, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı
Eğitim Programına katılmış olmak.

HM16

HEMŞİRE

2

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Hematoloji ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM17

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ameliyathane Biriminde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM18

HEMŞİRE

2

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl, çalışmış olmak.

HM19

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM20

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM21

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM22

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Nefroloji ve Endokrinoloji servislerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

HM23

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelennin Kalp Damar Cerrahi ve Kardiyoloji servislerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

HM24

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kemoterapi ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM25

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Koroner Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM26

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM27

HEMŞİRE

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelennin Ortopedi servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

HM28

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun bakım ünitesinde en az 4 yıl çalışmış, olmak.

HM29

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Çocuk Adi servisinde en az 3 yıl çalışmış, olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Sokağa çıkma yasağı dönemleri yıllık izinden düşülür mü?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Bakan Albayrak'tan çiftçilere destek açıklaması
Ünlü anketçi erken seçim için tarih verdi!
Anne-babasını siyanürle öldürmüştü! Gerçek anlaşıldı
Devlet devreye girdi! Büyük indirim geliyor
Dilipak'ın "korkak, hain ve işbirlikçi" dediği bürokratlar kim?
Sarıyahşi Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Brezilya'da son 24 saatte bin 349 ölümle yeni rekor
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Domuza çarptı, canından oldu
Menteşe Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Kredi çekecekler dikkat! Bunlar dikkat edin!
Erzurum Horasan Belediyesi 5 İşçi Alacak
Süleyman bebek 'kazayla' hayatta kaldı
TÜİK: Türk halkının yüzde 21'i obez
ABD'li Profesör William Robinson'dan kritik uyarı: Korkarım iç savaşa gidiyoruz
LPG'li araç sahiplerini üzen haber
Doktorlar işsiz kaldı!
MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı
Kamu bankalarından 3 destek daha
Rus Büyükelçi’den tuhaf S-400 açıklaması
Muş'ta Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüldü
Evine sığdıramayacağı kadar çok enstrüman çalıyor
Akaryakıttaki indirimle 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
3 dakikada marketi talan ettiler!
Can Dündar'ın villasının kaçak bölümünde yıkım başladı
Almanya’nın Kesinleşen Seyahat Listesinde Türkiye Yok!
Okul müdürünün aracını çubukla çizen kişi öğretmen çıkt
Kamuda 1 milyon kişi enflasyon farkı alamayacak!
ABD'de ikinci Floyd vakası!
Bakan müjdeyi verdi: İhtiyaç sahibine 40 bin TL
Yolda bulduğu paranın üstüne yatmaya çalıştı, polisten kaçamadı
Malullük ve Engelli aylığı-ikramiyesi için kritik bilgiler
19 Mayıs Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yapılan ankete göre Erdoğan'a görev onayı yüzde 50'nin üstünde

Benzer Haberler