Anasayfa » Kamu » Memura 'nafaka' ödenmez!

Memura 'nafaka' ödenmez!

Memura 'nafaka' ödenmez!

Eski koca, boşanmanın ardından memur olarak işe başlayan eski eşinin '300 TL'lik' yoksulluk nafakasının kaldırılması için dava açtı. Mahkeme ise, nafaka bedelinde indirime giderek 300 TL'den 200 TL'ye düşürdü. Eski koca kararı temyiz etti. Yargıtay ise, kamuda işe giren eski eşin 'yoksulluk' durumunun ortadan kalktığını belirterek, dolaysıyla nafakanın tamamen kaldırılması gerektiğini hükmetti.

Tarih :
Memura 'nafaka' ödenmez!
p>Kamuda büyük tartışmalar yol açacak olan Yargıtay kararının ayrıntıları şöyle:

sgkrehberi.com'un ulaştığı mahkeme tutanağına göre, olay Gölbaşı İlçesi'nde yaşandı. Taraflar 6 Haziran 2014 tarihinde boşandı. Boşanmanın ardından eski eş, adli katibi olarak kamuda işe başladı. Bunun üzerine DSİ'de memur olarak çalışan eski koca, eski eşinin 2.100 TL, kendisinin ise 2.060 TL maaş aldığını ve kirada oturduğunu belirterek, nafakanın kaldırılması için dava açtı.

Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabülü yönünde karar verdi. Mahkeme, yoksulluk nafakasının 300 liradan 200 liraya düşürülmesini hükmetti. Bunun üzerine eski koca, kararı temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise, bu tür davalarda emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Daire, memur olarak işe başlayan eski eşin, yoksulluk durumunun ortadan kalktığını belirterek, nafakanın tamamen kaldırılması gerektiğini hükmetti. Yüksek yargı, bu nedenle mahkemenin kararının bozulmasını istedi.

Dairenin ilgili kararı şöyle:

".....Dava, yoksulluk nafakasının KALDIRILMASINA İLİŞKİNDİR.

Türk Medeni Kanunu'nun 176/3 üncü maddesinde; yoksulluğun ortadan kalkması halinde mahkeme kararıyla nafakanın kaldırılacağı; 176/4 üncü maddesinde ise, tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde irad biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın artırılması yada azaltılmasına karar VERİLEBİLECEĞİ DÜZENLENMİŞTİR.

Anılan maddelerde yoksulluğun hukuksal kavramı tanımlanmamış ise de; YARGITAY Hukuk Genel Kurulunun 07.10.1998 tarih ve 2-656 E.-688 K.sayılı kararında yeme,giyinme, barınma, sağlık ulaşım, kültür gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanların yoksul kabul EDİLECEĞİBELİRTİLMİŞTİR.

Yine; Hukuk Genel Kurulunun yerleşik kararlarında "asgari ücretle çalışılmakta bulunulması" yoksulluk nafakası bağlanmasını imkansız kılan bir olgu olarak kabul edilmediği gibi, yoksulluğu ortadan kaldıracak bir gelir seviyesi olarak kabul edilmemektedir (HGK 07.10.1998 gün 1998/2-656 G.688 K., HGK 28.02.2007 gün ve 2007/3-84 E.-95 K.sayılı kararları).Somut olayda; tarafların, 06.06.2014 tarihinde boşandıkları, boşanma kararıyla davalı lehine aylık 300 TL yoksulluk nafakasına hükmedildiği, davalının daha sonra zabıt katibi olarak çalışmaya başladığı, 2.100,00 TL maaş aldığı, babasına ait evde oturduğu, davacının ise DSİ'de memur olduğu, 2.060,00 TL maaş aldığı, 400,00 TL kira ÖDEDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR.

O halde, mahkemece; davalının boşanma tarihinden sonra memur olarak çalışmaya başladığı, sürekli ve düzenli bir gelirinin olduğu belirlenmekle; nafaka alacaklısı kadının yoksulluğunun ortadan kalktığı anlaşıldığından yoksulluk nafakasının tamamen kaldırılmasına karar verilmesi
gerekirken; yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR...."

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler