Anasayfa » İlan » Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Tarih :
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere;

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: 31/12/2008 tarih ve 27097sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam (2) personel alınacaktır.

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı : ÖSYM tarafından 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir) Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

İş Tanımı

Adet

Ücret

Çalışma Süresi

Yazılım Geliştirme Uzmanı (A TİPİ)

1

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı

Tam Zamanlı

Yazılım Geliştirme Uzmanı (B TİPİ)

1

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı

Tam Zamanlı

II. SINAV TARİHİ VE YERİ:

Sözlü sınav 25/09/2017 tarihinde saat 10.00'da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Tandoğan/Ankara adresinde yapılacaktır.

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğiti m veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması (Yazılım Geliştirme Uzmanı (A Tipi) kadrolarına başvuracak adayların, Maliye Bakanlığı'nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (c) maddesinde belirtilen bölüm mezunları Yazılım Geliştirme Uzmanı (A Tipi) pozisyonlarına başvuru yapamayacaklardır),

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgeleme k zorunludur,

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu

bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

1- Yazılım Geliştirme Uzmanı (A Tipi): (1 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında

görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2

katı ücret ödenecektir.)

a) Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,

b) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

c) Object Oriented kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri kullanmış olmak (Test Güdümlü

Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),

d) .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek,

e) C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek (Bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve

en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),

f) ASP.NET MVC teknolojisini bilmek ve bu konuda en az 1 projede çalışmış olmak,

g) Entity Framework ve LINQ konularında deneyimli olmak,

h) WCF kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak,

i) İlişkisel veri tabanları, T-SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak,

j) Web servisler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) JQuery, AngularJS ve diğer Java Script kütüphaneleri konusunda deneyimli olmak, HTML5 ve CSS3 konularına hakim olmak,

l) Geniş ölçekli MSSQL veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,

m) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda bilgi

sahibi olmak,

n) Herhangi bir versiyon kontrol sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak, tercihen TFS, SVN kullanabilmek,

o) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

2- Yazılım Geliştirme Uzmanı (B Tipi): (1 Kişi - Tam Zamanlı - Tıp Fakültesi Hastanesinde

görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı ücret ödenecektir. )

a) Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,

b) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

c) Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve HBYS yazılım projelerinde en az 3

yıl çalışmış olmak,

d) İyi derecede SQL ve/veya PL/SQL bilmek,

e) Java ve C++ yazılım dillerini bilmek ve bu dillerden birinde en az 3 yıl tecrübeli olmak ve en az bir büyük ölçekli projede çalışmış olmak,

f) Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Web servisleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Herhangi bir versiyon kontrol sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak, tercihen TFS, SVN kullanabilmek,

j) ORACLE veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

l) Tercihen Oracle Forms ve Reports konusunda tecrübeli olmak,

m) Tercihen PMP eğitimi almış ve bir proje yürütmüş olmak,

n) Tercihen Bilgisayar Mühendisi olmak.

IV. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular 02/08/2017 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde "Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Tandoğan/ANKARA" adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden temin edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER

1. Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği,

2. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği,

3. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,

4. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini

bildiğini gösterir belge,

5. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,

6. KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir),

7. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir),

8. Nüfus cüzdanının fotokopisi,

9. 1 Adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır).

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

SINAVIN ŞEKLİ

Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.

SINAV KONULARI

- Özel şartlar bölümündeki konular

VI. DEĞERLENDİRME:

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Değerlendirme Yazılım Geliştirme Uzmanı (A Tipi) ve Yazılım Geliştirme Uzmanı (B Tipi) için ayrı ayrı yapılacaktır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VII. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Dilekçe,

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi

Kurumumuzca onaylanacaktır),

3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

4. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,

5. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini

bildiğini gösterir belge,

6. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,

7. KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir),

8. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir),

9. Nüfus cüzdanının onaylı örneği (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

10. 4 adet fotoğraf,

11. Mal Bildirim Beyannamesi (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir),

12. Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir).

13. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (3 Nüsha)

(29.10.2016 tarih ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmüne Kararnamenin 74. maddesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine "8. Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" alt bendi eklenmiş olup, söz konusu hüküm gereği Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu'nun doldurulması gerekmektedir.(Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Güvenlik soruşturma formu için ayrıca 3 adet fotograf getirilecektir. )

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

IX. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (5.011,63 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

X. DİĞER HUSUSLAR:

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi
Kene vakaları o ilde koronavirisü geride bıraktı
Özel sektördeki kronik hastalar unutuluyor
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik
Memur, evlendiğini kurumuna bildirmek zorunda mı?
4 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
Memura fark, emekliye %5.5 zam göründü
Anne-babasını siyanürle öldürmüştü! Gerçek anlaşıldı
Nakliyat İş Sendikası: Atılan işçiler geri alınsın
Dilipak'ın "korkak, hain ve işbirlikçi" dediği bürokratlar kim?
3 dakikada marketi talan ettiler!
Denizi olmayan ilde ekmeğini tekneden kazanıyor
Yolcu koronavirüslü çıktı, olan muavine oldu
Sağlıkçıların ek ödeme sitemi sorunlarını anlattı
Gram altın 370 lira seviyelerinde
Tarihin en büyük yolsuzluğu
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Prof. Dr. Özlü açıkladı
Mersin Silifke Truzim Geçici 93 İşçi Alacak
Yüzbinlerce çalışana ücretsiz izin ve telafi çalışması detayları...
Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik
Kamu bankalarından 3 destek daha
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı
Ücretsiz izne çıkarılan ne zamana kadar devlet desteği alacak?İşte merak edilenler...
LPG'li araç sahiplerini üzen haber
Maske takması için uyaran şoförü bıçakladılar
SSK, Bağ-Kur emeliliğinde problem çözen cevap!
Engelli memur, yanlışlıkla yatan 38 bin TL'yi iade etti
Prof. Ceyhan: Mesai saatleri değişsin
Pandemi başvuru sonucunu tıkla öğren!
Fırsatçılar ucuz krediyi gördü, zam yaptı!
Doktorlar işsiz kaldı!
Kredi de dikkat! Kim nasıl yararlanacak belli oldu!
Brezilya'da son 24 saatte bin 349 ölümle yeni rekor
Yolda bulduğu paranın üstüne yatmaya çalıştı, polisten kaçamadı
Konutta korona kriterleri

Benzer Haberler