Anasayfa » İlan » Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

Birimi

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Besyo

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör Dr.

1

1

Sporcu Beslenmesi Üzerine Çalışması Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Profesör Dr.

1

1

Kök Kırıklarıyla İlgili Araştırmalar Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyokimya

Profesör Dr.

1

1

Enzim Uygulamaları Konusunda Çalışması Olmak.

Köşk Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi

Doçent Dr.

3

1

Gıda Analizleri Konusunda Çalışmaları Olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doçent Dr.

1

1

Zemin Sıvılaşması Konusunda Çalışması Olmak.

İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Profesör Dr.

1

1

Egzersiz Fizyolojisi Alanında Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör Dr.

1

1

Gebelikte Yüksek Tansiyon Konusunda Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Profesör Dr.

1

1

Meme Radyolojisi Konusunda Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör Dr.

1

1

Moleküler Mikoloji Alanında Çalışmaları Olmak.

Turizm Fakültesi

Yiyecek-İçecek İşletmeciliği

Profesör Dr.

1

1

Yiyecek İçecek İşletmeciliği Alanında Çalışması Olmak.

Turizm Fakültesi

Yiyecek-İçecek İşletmeciliği

Profesör Dr.

1

1

Yöresel Mutfak Konusunda Çalışması Olmak.

Ziraat Fakültesi

Yemler ve Hayvan Besleme

Doçent Dr.

2

1

Kanatlı Beslenmesi Konusunda Çalışmaları Olmak.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler