Anasayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » Türk Bayrağı Tüzüğü değişti

Türk Bayrağı Tüzüğü değişti

Türk Bayrağı Tüzüğü değişti

Tarih :
Türk Bayrağı Tüzüğü değişti

8 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28347

TÜZÜK

Karar Sayısı : 2012/3334

Ekli “Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 21/2/2012 tarihli ve 310 sayılı yazısı üzerine, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

MADDE 1 – 25/1/1985 tarih ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğünün (4) numaralı eki ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Tüzüğün ekini görmek için tıklayınızKaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler