Anasayfa » İlan » Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Tarih :
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan Form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların

Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi

(http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.'ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Yabancı Dil Belgesi

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/ Müdürlüğüne (*) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

(*) Not: Üniversitemiz Polatlı İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent Kadrosu ilanına başvuru yapacak olan adayların ilgili belge ve dosyalarla birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 01.07.2017

Bitiş Tarihi : 15.07.2017

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

1

1

Elastomerik Esaslı Bazı Ölçü Maddelerinin Reolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi ile Materyallerin Renk Stabilitesi konularında çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Biyokimya

Doçent

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup Biyokimya alanında doçentliğini almış olmak ve Kararlı ve Kararsız Anjina Pektoris Olgularında Alfa Tokoferol Desteğinin Antioksidan Savunma Sistemi Üzerine etkileri ile Obezitede Er Stres Mekanizmaları ve İnflamazom Aktivasyonu Aracılı Hepatosit Piropitotik Hücre Ölümü konularında çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Mukoadezif Vajinal Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemler ile ilgili çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Doçent

1

1

BexZn(1-x) O/ZnO heteroyapılarında iki boyutlu elektron gazının incelenmesi ve armchair ve zigzag grafen nanoribbonların elektronik özellikleri konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Doçent

1

1

Avrupa bilgisayar yetkinlik sertifikası (ECDL) konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak ve Türkiye'de yaygınlaştırılması için sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürütmüş olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Eğitim sosyolojisi alanında doçentliğini almış olmak ve politik eğitim ve eğitimin felsefi temelleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Sınıf öğretmenliği eğitimi alanında doçentliğini almış olmak ve okuma yazma eğitimi ve teknoloji konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

Fizik eğitimi, bilim doğası, görelilik ve kuantum fiziğinde öğrenci güçlükleri ve fizik dersine yönelik öğrenci tutumları konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Yabancı dil öğretmeninin eğitimi ve yabancı dil eğitim politikaları konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Doçent

1

1

Mikro iktisat, sosyal hesaplar matrisi ile çevre ve enerji konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Doçent

1

1

Finansal yönetim, sigorta matematiği, proje değerleme ve uluslararası portföy yönetimi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doçent

1

1

Vergi psikolojisi ve vergilemenin ekonomik etkileri konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Profesör

1

1

Nicel karar yöntemleri, bulanık veri zarflama analizi ve matematiksel modelleme konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Profesör

1

1

Mali hukuk, vergi hukuku, vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku ve uluslararası vergilendirme konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Profesör

1

1

İnorganik membran sentezi, sentezlenen membranların reaktör uygulamaları ve dehidrojenasyon reaksiyonları için katalizör geliştirme çalışmaları yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Yüksek gerilim tekniğinde, izolasyon tasarımında bolzmann transport denklemlerinin kullanılması konusunda çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Profesör

1

1

Biyodizel üretimi üzerine heterojen katalitik malzemeler tasarımı ve kimyasal kinetik konusunda çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Yardımcı Doçent

1

1

İngilizceden KPDS/ÜDS/YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve kuaterniyonların involüsyonları üzerine ve tanjant demeti (tangent bundle) üzerinde legendre eğriler üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

1

Gazali ve İbn Rüşd'e göre yaratma ile vahiy ve iman konularında çalışmalar yapmış olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Yardımcı Doçent

1

1

İradecilik ve din bilim ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

Yardımcı Doçent

1

1

Süleymaniye Dar-ul hadisi ve Taşköprizadeler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Fıkıh

Yardımcı Doçent

1

1

İslam hukukunda haksız fiil sorumluluğu, yetimin şahıs ve mal varlığı üzerindeki tasarrufu ve zekatı anlamak konularında çalışmalar yapmış olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı Doçent

1

1

El Cahız'ın hadis anlayışı ve nebevi öğretide estetik konularında çalışmalar yapmış olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Yardımcı Doçent

1

1

Tevlid nazariyesi, kelam ilmini yenileme projesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

El Sanatları

El Sanatları

Profesör

1

1

İşleme (el ve makine nakışları) alanında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

1

Atletizm ve yetenek seçimi alanında yayın yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı

Doçent

1

1

İyonomerlerin elektron spin rezonans (ESR) yöntemiyle incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı

Profesör

1

1

Sıkıştırılmış spin durumları ve uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Nanoakışkanlar ve ısı borusu üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

Pediatrik nöroşirürji alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Nörootoloji alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

1

Elektromanyetik kirlenme ile radyofrekans radyasyonun kan-beyin bariyerine etkisi konularında çalışmaları olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ingilizce biyofizik dersi vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Kardiyovasküler cerrahi anestezisi ve transözefagial ekokardiyografi konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1

Acil servis ve adli vakalar ile geriatrik aciller konularında çalışmaları olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Kuş uçurtulmayacak! İşte Beştepedeki korona tedbirleri
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Toplu ulaşımda yeni dönem
Virüste en yıkıcı gerçek sekteye uğrattığı tedavilerde oldu!
Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu
Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı vefat etti!
Erdoğan artık bunu yapmayanla görüşmeyecek
'15 Temmuz boşluğumuza geldi, istediklerimizi yapamadık' Sevda Noyan'dan geri adım: Özür dilerim
MEB'den öğrencilerin sınıf geçme durumuna dair yazı
Acil dışında randevu şart
KORONAVİRÜS HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ BURADAN TAKİP EDİN!
Vatandaş otogara koştu! Bavul için 50 lira
Memur Sen, engelli ve hamile personel için idari izin talep etti
AK Parti'den caminin yakılmak istenmesine çok sert tepki!
2020 yılında yaşlı ve engellilere ödenecek harçlık tutarları
George Floyd'un otopsi raporu tüm iddiaları çürüttü!
Milli fırkateyn için yerli güç birliği
Floyd: Ölümüyle ABD'yi ayağa kaldıran 'nazik dev' İşte hayatı...
Zamanaşımına uğrayan hesaplarla ilgili yeni karar
Youtube'daki çocuk istismarına Bakanlık el koydu
75 yaşındaki adam eve 3 hayat kadını çağırdı! Soluğu karakolda aldı
Oğlu dolandırdı babası sakladı
Çalışma Bakanlığı'ndan esnek çalışma sonrası kritik açıklamalar!
Cenaze aracı devrildi: 1 belediye personeli hayatını kaybetti
Borcu olan belediyeye 3 milyonluk katamaran
Almanya ekonomisi için tehlike çanları çalıyor!
Taşıt kredisinde markalar belli oldu! İşte tam liste...
2 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
MEB açıkladı: Telafi eğitimi nedir? Ne zaman başlayacak?
Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi
İletişim Başkanı Altun'dan, Barış Çakan açıklaması
Dublör kullanmayan Cüneyt Arkın'ın yaşadığı 16 sakatlık
Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Faizler düştü! İşte çekeceğiniz krediye göre ödenecek miktar
Erzurum Valisi: Havalimanı bitmezse utancımdan sokağa çıkamam
İdari izinde büyük kolaylık! İşte Bakanlığın yeni yazısı
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Dr. Ozan Bingöl: 'Kazda yolunacak tüy kalmadı'
Bakan Koca'dan 'hamilelik izni' açıklaması
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
3 banka tarihin en büyük paketini açıkladı!
Engelli çocuğu olana yaştan indirim yapılır mı?
Koronavirüse karşı bakır önlemi... 4 saatte öldürüyor
Üç ay süren kısıtlamalar sona erdi! Bilim Kurulu üyeleri ne diyor?
Korona geçirdim mi? Antikor testleri başladı
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'vekil transferi' teklifini reddetti

Benzer Haberler