Anasayfa » İlan » Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları yanı sıra 24.01.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 28.02.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu'nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD'yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen;

4 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların "Eğiticilerin Eğitimi" ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

9 - Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1.kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen Histoloji ve Embriyoloji Profesör kadrosu hariç diğer kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

(***) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki " Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak" şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

UNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri (Din Psikolojisi)

Yardımcı Doçent

3

1

Stres ve din üzerine çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Eski Türk Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Sebk-i Hindi ve manzum sözlük konularında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

Profesör

1

1

İslam Felsefesi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Ortaçağ İslam Felsefesi ve gelenek konularında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Arşivcilik

Yardımcı Doçent

3

1

Osmanlıca Diplomatikası becerisi ve tecrübesi olmak ve Osmanlı ile Avrupa'da kurumsal bilgi üretiminin tarihi üzerinde çalışmalar yapmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Medya ve İletişim

Radyo, Televizyon ve Sinema

Doçent

1

1

İletişim ve yakın alanda çalışmalar yapmış olmak. Medya, internet ve aile üzerine çalışmaları bulunmak. Yazılı ve görsel medya tecrübesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Robotik donör nefrektomi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Transoral robotik cerrahi ve akustik fonetik-ses analizi konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak, İnflamatuvar barsak hastalıklarında ekstraintestinal bulgularla ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak, lokal ileri mide adenokarsinomlarında neoadjuvan kemoterapi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

1

Sağlıkta dönüşüm programı, sürekli mesleki gelişim çerçevesinde aile hekimlerinin ikinci basamak aşama uyum eğitimlerinin koordinasyonunda görev almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

Girişimsel radyoloji, perkütan biyopsiler konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1

Parmak laserasyonlarında dijital blok konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

Erkek üreme sisteminde Ubikütin proteazom sistemi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri

Spor Bilimleri

Doçent

1

1

Elit sporcularda egzersizin ve egzersizde çinko uygulamasının antioksidan aktivite üzerine etkileri konusunda çalışma yapmış olmak. Güreş alanında antrenörlük belgesi olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

Lisans, Yüksek lisans ve doktora derecelerini Makine Mühendisliğinden almış olmak. Sac metal şekillendirme, ılık ve sıcak şekillendirme, hafif metallerin şekillendirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Doktora derecesini biyomühendislik bölümünden almış olmak. Atık su arıtımı konusunda ve çevre ve su kalitesi analizi için sensör uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans ve Doktora derecelerini Endüstri Mühendisliğinde tamamlamış olmak. Yöneylem Araştırması, optimizasyon ve çok ölçütlü karar modellemeleri ve spor dünyasında uygulanması konusunda çalışmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Stratejik yönetim kar amacı gütmeyen sektör (NGOs) ve karşılaşkamu yönetim alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Ruslar Türkiye'de otel bakıyor
Kumsalda yeni düzenleme! Sakın o yasağı unutmayın
Başkentin toplu taşıma araçları yaz döneminde tam kapasite ile çalışacak
O kişiler idari izinli sayılacak! İşte tam liste...
1 Haziran sonrası kimler idari izinli sayılacak?
Hakkari'den acı haber: İki asker şehit oldu
Bakan Selçuk video paylaştı! LGS nasıl yapılacak?
OECD büyüme verileri açıklandı! Türkiye dünyaya parmak ısırttı
İşe giriş tarihine göre emeklilik tablosu
İşte Bakanlığın belirlediği kronik hastalıklar listesi
Mağarada bulunan kafatası ve kemik parçalarına valilikten açıklama!
Milyonlarca kişiye her alanda yeni destekler geliyor!
Cezaevi personeli 15 gün daha izolasyona tabi tutulacak
KHK’linin hesabına yatan parayı vermediler! Ölen arkadaşlarının çocuklarına ulaştıracaktı
Zoomda yeni dönem!Ücretli üyeliği olanlara sunulacak
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı
Yetim aylığı alan çalışırsa yetim aylığı kesilir mi?
Piknik alanları ve mesire yerlerine gitmek ne zaman serbest olacak?
Ev almak istiyorum engelli aylığım kesilir mi?
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri kaç lira avans alabiliyor?
Kıdem tazminatı hangi şartlara göre hesaplanır?
Kovid-19 yakalanan 10 şeker hastasından biri öldü
2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık türleri ve tutarları
Kapora yerine ekran resmi attı, 130 bin lirasından oldu
Erzurum'da 5 Kardeş silahla vuruldu
Demirören Medya Grubu'ndan kamuoyuna duyuru
Karadayı'nın ölümü sonrasında bu şiiri paylaştı
Kamuda bilinmesi gereken kritik ödemeler!
İdari izin neden gebelere verilmedi?
Bilim Kurulu üyesi üzücü haberi verdi: 'Bırakmıyor...'
Koronavirüse yakalanan emekli polis yaşamını yitirdi
Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın ve 2 kişi gözaltına alındı
Bunu yapanın emekli maaşı kesiliyor!

Benzer Haberler