Anasayfa » İlan » Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine,özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi ,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili birime müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.)elektronik

ortamda (CD,DVD veya Flash Bellek ) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

2

Aile Hekimliği alanında doçentliğini almış olmak, tıp eğitiminde klinik beceriler alanında yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

3

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak. Primer hiperparatiroidi medikal tedavisi ve subklinik hipotiroidi ile ilgili yayınları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yrd.Doç.

2

İbnü'l-Cevzi'nin Cerh ve Tadil Metodu üzerine çalışmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Yrd.Doç.

3

Osmanlı Döneminde Nukullu Fetva Örneklerinden Bahrul Fetava hakkında çalışmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Yrd.Doç.

1

Şeyh Bedreddin; Sufi, Fakih Alim hakkında çalışma yapmış olmak.

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sosyal Hizmet

Yrd.Doç.

2

Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sosyal Hizmet

Yrd.Doç.

3

Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

NOT: Yukarıdaki ilanın duyurusu 21/06/2017 tarihinde Posta Gazetesi'nde yayımlanmış olup, son müracaat tarihi 07/07/2017 (Mesai bitimi) dir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler