Anasayfa » İlan » TÜBİTAK MAM Personel Alım İlanı

TÜBİTAK MAM Personel Alım İlanı

TÜBİTAK MAM Personel Alım İlanı

Tarih :
TÜBİTAK MAM Personel Alım İlanı

TÜBİTAK

MAM

GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.MAM.GMBE.2017-02

1- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan projeler kapsamında, hücre kültürü çalışmaları, protein saflaştırma ve karakterizasyon konularında görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 8

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyokimya,

bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

1.2.2- Hücre kültürü çalışmalarında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak veya yüksek lisans / doktora derecesine sahip olmak,

1.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Protein saflaştırma ve karakterizasyon konularında tecrübe sahibi olmak,

Tespit ve teşhis kitleri, deteksiyon sistemleri geliştirilmesine yönelik tecrübe

sahibi olmak,

İmmünoloji ve mikrobiyoloji tekniklerine yönelik tecrübe sahibi olmak,

Biyogüvenlik seviye 3 koşullarında çalışmış olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan projeler kapsamında rekombinant protein üretimi ve DNA tabanlı tanı sistemleri konularında görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği,

Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyokimya, Biyomühendislik bölümlerinden

birini bitirmiş olmak,

2.2.2- Rekombinant protein üretimi ve DNA tabanlı tanı sistemleri konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

2.2.3- Tercih edilen nitelikler;

DNA tabanlı tanı kitlerinin geliştirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak,

Protein saflaştırma teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak.

3- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.03 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan alt yapı kurulum projesi kapsamında, proje teknik ekibinin yönlendirmesi doğrultusunda inşaat ve satın alma süreçlerinde yüklenici/tedarikçi firmalarla koordinasyonu sağlamak, olası riskleri proje yöneticisine raporlamak üzere görevlendirilecek Araştırmacı personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri

Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç

Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

3.2.2- Tercih edilen nitelikler;

Altyapı kurulumu konusunda tecrübe sahibi olmak,

PMP sertifikasına sahip olmak,

Bütçe yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Proje yönetim tecrübesine sahip olmak,

MS Project, SAP ve ERP veya muadili proje yönetim programlarını iyi derecede kullanabilmek,

Risk yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

4- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.04 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan projeler kapsamında deney hayvanları ile yapılacak çalışmalarda görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Veteriner Fakültesini bitirmiş olmak,

4.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Mesleki tecrübeye sahip olmak.

Deney Hayvanları Ünitesinin idari işlerini ve raporlamalarını yapabilecek

bilgi birikimine sahip olmak,

Deney Hayvanları Ünitesinin ihtiyaçlarını belirleyerek tedariğini sağlayabilecek bilgi birikimine sahip olmak,

Deney Hayvanlarının üretimi, cerrahi operasyonları ve sağlık kontrollerini

yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak,

Deney Hayvanları Ünitesinde üretim ve deneysel faaliyetlerin planlanması, hizmet ve proje çalışmalarının planlanıp koordine edilmesi ve ilgili in vivo çalışmaların yerine getirilmesi faaliyetlerinde görev alabilecek bilgi birikimine sahip olmak.

5- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.05 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan projeler kapsamında bitkisel moleküllerin saflaştırılması ve karakterizasyonu konularında görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Eczacılık

Fakültesi, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Ziraat Mühendisliği, Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği

veya Kimya-Biyoloji Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

5.2.2- Tercih edilen nitelikler;

Organik kimya alanında Yüksek Lisans / Doktora derecesine sahip olmak,

Bitkisel metabolitlerin üretimi, saflaştırılması ve karakterizasyonu

konularında tecrübeye sahip olmak.

6- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.06 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan projeler kapsamında mikrobiyolojik çalışmalarda görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

6.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği,

Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Eczacılık,

Veteriner, Tıp Fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

6.2.2- En az 3 yıl mesleki tecrübeye veya doktora derecesine sahip olmak,

6.2.3- Kontaminasyon tespiti, sterilite testleri, antijen nötralizasyon testleri konularında

tecrübe sahibi olmak,

6.2.4- Mikrobiyoloji ve viroloji konularında uzman olmak,

6.2.5- Tercih edilen nitelikler;

GMP koşullarında çalışmış olmak.

7- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.07

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

7.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan projeler kapsamında moleküler modelleme, peptit dizaynı ve biyoinformatik konularında görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

7.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

7.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyokimya, Biyomühendislik

bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

7.2.2- Moleküler modelleme ile antijenik peptit dizaynı yapmış olmak,

7.2.3- En az 3 yıl mesleki tecrübeye veya doktora derecesine sahip olmak,

7.2.4- Tercih edilen nitelikler;

Antikor mühendisliği çalışmalarında bulunmuş olmak,

Biyoinformatik ile ilgili programlama yapabilmek.

8- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.08 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

8.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan projeler kapsamında rekombinant antikor geliştirme, üretimi ve saflaştırma konularında görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

8.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

8.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Biyoloji,

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç

Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyokimya, Biyomühendislik

bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

8.2.2- En az 2 yıl mesleki tecrübeye veya yüksek lisans / doktora derecesine sahip olmak,

8.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Antikor mühendisliği alanında tecrübe sahibi olmak,

Antikor saflaştırması ve karakterizasyonu için kullanılan FPLC, HPLC, LC/MS/MS, SPR gibi cihazların kullanımında tecrübe sahibi olmak.

9- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.09 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

9.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan projeler kapsamında aşı üretimi konusunda görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

9.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

9.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç

Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Eczacılık, Veteriner, Tıp

Fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

9.2.2- Tercih edilen nitelikler;

İmmünoloji alanında mesleki tecrübe veya yüksek lisans / doktora

derecesine sahip olmak,

Aşı geliştirilmesi hususunda (formülasyon, doz çalışmaları, hayvan deneyleri, aşı etkinliğinin ölçülmesi vb.) tecrübe sahibi olmak,

Flow sitometri kullanımı ve problem çözümünde tecrübe sahibi olmak.

10- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.10

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

10.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan projeler kapsamında farmakogüvenlik ve biyoetkinlik konularında görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

10.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

10.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Eczacılık,

Veteriner, Tıp Fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

10.2.2- Yeni ilaç ve aşıların klinik öncesi farmako-dinamik, farmako-kinetik, farmako-güvenlik çalışmalarında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

10.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Aşı ve biyolojik maddelerin test edilmesi amacıyla, EMA ve ICH kılavuzlarında yer alan preklinik çalışmaları (Biyoetkenlik, MDA, NOEL, LD50, farmako-dinamik, farmako-kinetik, farmako-güvenlik, üreme ve gelişim toksisitesi, genotoksisite, karsinogenisite, mutagenisite, immünotoksisite vb.) uygulama, analiz etme ve yürütme konularında bilgi sahibi olmak.

11- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.11

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

11.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan projeler kapsamında, protein saflaştırılması, karakterizasyonu ve laboratuvar ölçekte seri üretim süreçlerinde (LC-MS/MS, HPLC, FTIR vb.) görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

11.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

11.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimya

Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Eczacılık Fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

11.2.2- Tercih Edilen Nitelikler;

Alternatif adjuvan sistemlerinin geliştirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak.

12- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.12

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

12.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan projeler kapsamında, mikrobiyoloji, rekombinant protein üretimi, saflaştırılması ve karakterizasyonu konularında görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

12.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

12.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Biyoloji,

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner Fakültelerinden birini tamamlamış olmak,

12.2.2- Tercih edilen nitelikler;

Mikrobiyoloji alanında tecrübe veya yüksek lisans/doktora derecesine

sahip olmak,

Klonlama teknikleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

Memeli hücre kültürü teknikleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

Bakteri suşlarının optimizasyonu, proteaz aktivitesi, proteinlerin bakterilerden saflaştırılması, ters faz yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC), sodyum dodecyl sulfate (SDS)-kapiler elektroforez, kapiler isoelektrik fokuslama, native jel elektroforez / SDS elektroforez sistemlerinin kullanımında tecrübe sahibi olmak.

13- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.13 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

13.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan projeler kapsamında, proses geliştirme, pilot üretim ve kalite konularında görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

13.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

13.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği,

Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Eczacılık, Veteriner, Tıp Fakültelerinden birini tamamlamış olmak,

13.2.2- Tercih edilen nitelikler;

Biyoteknolojik üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Aşı, tıbbi koruyucu ve tedavi edici ajanlar hakkında bilgi sahibi olmak.

14- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.14

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

14.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan projeler kapsamında, tıbbi koruyucu ve tedavi edicilerin geliştirilmesi kapsamında biyokimyasal analizler, genomik analizler, moleküler biyolojik teknikler, hücresel analizler konularında görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

14.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

14.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Eczacılık, Veteriner, Tıp Fakültelerinden birini tamamlamış olmak.

14.2.2- En az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

15- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.15 Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonu için;

15.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan projeler kapsamında, Deney Hayvanları Ünitesinde hayvanların yetiştirilmesi, barınma, bakım ve beslenme koşullarının oluşturulması, üretimlerinin sağlanması, sağlık kontrollerinin yapılması, preklinik çalışmaların uygulanması, cerrahi ve küçük operasyonların yapılması konularında görevlendirilmek üzere Teknisyen istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

15.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

15.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren, Veteriner Sağlık Teknikerliği, Biyokimya Teknikerliği, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı veya Hayvansal Üretim bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

15.2.2- En az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

15.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Deney hayvanları ile çalışma tecrübesine sahip olmak,

Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasına sahip olmak,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak.

16- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.16 Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonu için;

16.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan projeler kapsamında, temiz oda, biyogüvenlik seviye 3 laboratuvarı, havalandırma ve soğutma sistemleri, bina elektrik, otomasyon ve mekanik sistemlerin çalıştırılması ve devreye alınması, altyapı kontrol işlerinin yapılması ve sisteme müdahale etme konularında görevlendirilmek üzere Teknisyen istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

16.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

16.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren, Elektrik,

Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Makine bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

16.2.2- En az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

16.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak,

17- Referans Kodu: TBTK.MAM.GMBE.2017-2.17 Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonu için;

17.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütülmekte olan projeler kapsamında, laboratuvar süreçlerinin takibi, yapılan çalışmalara destek olmak, deney solüsyonlarının hazırlanması, sterilizasyon, sarf malzeme stoklarının takibi, temini işlerinde görevlendirilmek üzere Teknisyen istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 6

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

17.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

17.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Biyokimya Teknikerliği, Kimya Teknolojisi, Eczacı Hizmetleri, Eczane Teknikerliği, Veteriner Sağlık Teknikerliği, Laboratuvar Teknolojisi, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı veya Hayvansal Üretim bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

17.2.2- Araştırma Laboratuvarlarında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

17.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Laboratuvarlarda kullanılan cihazların bakım ve onarımlarını, performans kontrol ve kalibrasyonlarını takip etmek, iş güvenliği koruyucu malzeme, kimyasal madde ve diğer sarf malzemelerin takibi, temini ve stoklanması

gibi faaliyetleri konusunda deneyimli olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı

bulunmamak.

c) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

d) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.

e) Ekip çalışmasına yatkın, araştırmaya istekli, yeniliklere açık olmak.

f) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

g) AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonları için; ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4'lük sistemde en az 2,50 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

h) AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonları için; aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + -> 3,20

Un iversiteyeY eri eştirmeS atam Sır al am ası

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır(100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

i) AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonları için; Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

j) AR-GE Personeli (Teknisyen) pozisyonları için; aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

Ağırlıklı ön lisans mezuniyet notu 4'lük sistemde en az 2,80 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

k) Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS /YDS / ÜDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1

65

61

173

500

B

C

C

Sınav Puanı 2

70

68

190

520

B

C

C

AR-GE Teknisyeni ilanları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

AR-GE Personeli (Araştırmacı) için lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 1" koşulu geçerlidir.

AR-GE Personeli (Araştırmacı) için lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 2" koşulu geçerlidir.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için www.mam.tubitak.gov.tr adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.

Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (Ön Lisans, Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik

belgelerini de iletmeleri gerekmektedir),

Ön Lisans, Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,

Yabancı dil belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge), (Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonları hariç),

Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

Alanında Deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü,

ÖSYM-ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

ÖSYM-ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı).

c) Başvuruların en geç 12 / 07 / 2017 tarihi saat 17:00'ye kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d) Adaylar en fazla 1(bir) adet Referans Kodlu pozisyona başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

e) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir AR-GE Personeli (Araştırmacı) referans kodlu pozisyon için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (h) maddesine göre, oluşturulacak

sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

f) Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (h) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

g) Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir AR-GE Personeli (Teknisyen) referans kodlu pozisyonlar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümün (j) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata çağrılacaktır.

h) Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonları için; başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (g), (h) ve (i) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dahil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı'nın

(www.tubitak.gov.tr) ve MAM'ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan

edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği

elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ

E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0262 677 21 72

0262 677 21 74

Kaynak : SGK Rehberi
Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal ağlar üzerinden yapılan haberlere itibar etmeyin
Nişanlısını öldüren genç kadın: 'Ben bıçak güzeliyim'
Antalya Kaş Likya Turizim Geçici 1 İşçi Alacak
Ölümcül salgının merkezinde iki hemşire düyaya seslendi!
Koronavirüs'e karşı 4 S formülü
Yabancıların 2020'de en az 55 bin konut alması bekleniyor
Türkiye'den 5 ülkeye vize muafiyeti
İran'da 3 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
112’yi arayanın yeri sinyalle tespit edilecek
O kurum peronelinin %25'ini işten çıkardı!
Kapalıçarşı'da İmamoğlu'na ulaşım zammı tepkisi
Koronavirüs, en çok bu yaş grubunu öldürüyor!
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
'Avukat Vahit Bıçak'ın Polis Akademisi ile ilişiği kesiliyor'
TÜBİTAK 15 personel alacak
Yaralı askere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti
Erdoğan: İdlib'de üç şehidimiz var
Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstihdam garantili' meslek lisesi ciroda hedef büyüttü
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
CZN Burak'ın annesi tahliye edildi
Bülent Arınç: KHK'lılar dağa mı çıksın?
Gülben Ergen duruşmaya 'koronavirüs' korkusu nedeniyle katılmadı
Emekliye promosyon çılgınlığı
Kamuda personel servisi kalkıyor
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
İdlib'den acı haber: İki askerimiz şehit oldu
'Olası İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz'
Kalp krizi geçiren hastanın taburcu edildiği iddiasına soruşturma
Ankara Nallihan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İran'ın karantina inadı virüsün yayılmasına neden oluyor
Aydın Lima 1 İşçi Alacak
Kılıçdaroğlu'na ilk rakip ortaya çıktı
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Yerli otomobil için bir adım daha atılıyor
Hangi haller SGK açısından iş kazası olarak nitelendirilir?
Dövizden dolayı sıfır fiyatları yükseldi
Atakan ile ilgili skandal paylaşımı yapan kişi adli kontrolle serbest
Bakan Pakdemirli: Ödemeler yarın yapılacak
Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
Bursa Binted 5 İşçi Alacak
Müdür yardımcısı intihar etmişti, kimse kalmak istemiyor
Af yasası ne zaman çıkacak?
Gazetecilerden korona virüsüne karşı maskeli önlem
72 doğumluya 2021'de emeklilik fırsatı!
Antalya Kemer Belediyesi 1 İşçi Alacak
SGK, AB projesi desteğiyle 5 sözleşmeli personel alacak
Washington Post'dan İdlib çağrısı: Bir tek Türkiye var
Bakan Pakdemirli: İmralı yangını kontrol altında
Engelli memurlar dikkat!% 48 doğuştan engelli olan...
Kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil tüm İran uçuşları iptal edildi!
Gerçek ortaya çıktı! KPSS Türkiye 1.si elendi
KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı
Erdoğan: Siyasi ayak, HTS ile ortaya çıkacak
RTÜK Başkanı Şahin'den sorumlu yayıncılık vurgusu
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
AK Parti'li milletvekillerinden depremzedelere bağış
Maske fiyatlarındaki artış hakkında Ticaret Bakanı Pekcan'dan açıklama
Muhalifler İdlib'de Serakib kasabasını geri aldı
Arınç’tan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar
Van'da, 150 bin rezervasyon için koronavirüs iptali kapıda
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
İŞKUR, işgücü destek programı kapsamında hibe çağrısı yayımladı
Karabük Valiliğinden 'koronavirüs' açıklaması
Bakan Selçuk, Sakine öğretmeni tebrik etti
Borsa, günü düşüşle tamamladı
Bakan Koca: İran'dan gelen vatandaşlarda virüs belirtisi yok
İki liderden kritik görüşme! İşte masadaki konular...
Ankara Kazanbel Net İletişim 2 İşçi Alacak
Kayıp kızlar güvenlikçilerin dikkati sayesinde bulundu

Benzer Haberler