Anasayfa » İlan » Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23.. 25 ve 26. maddeleri ile Madde 23(c). 251c) .e 26lal ne dayanılarak hazırlanan vs Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGUI Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız, www.ogu.edu tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGU Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör Doçent Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

I.Adayin başvurduğu kadroya ait, anabılım dalı kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2.0zgecmıs

3.2 adet fotoğraf

4.NÜFUS Cüzdan Fotokopisi

5.Doçentlık belgesi (Doçent ve Prolesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6.Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS. UDS veya rDS'den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanunun 23 maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir

7.ESOGU Akademik Yükseltilme ;e Atanma Başvuru Formu nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ı/e puanlanmış, yayın listesi (Butun /ayın dosyaları için CD seklinde de verilecektir ) (Profesör kadrosuna başvuracaklar ıcin biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları yurtiçi ve yurtdışı kongre .e konferans bildirileri yayın atıflarına ilişkin belgeler eğıtım-oğretım faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6. Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adettir),

8.Hızmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tum iletişim bilgileri (cep iş, ev telefonu .e e-maıl adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu taralından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir Profesör kadrosuna başvuracaklar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Nisan 2016 donemi ve öncesi doçentlik asgari koşullarını sağlamış olmaları gerekmekte olup soz konusu kriterlere ve puan tablosuna Personel Dairesi Başkanlığının web sitesi dokümanlarından erişilebilir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler