Anasayfa » İlan » Bartın Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bartın Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bartın Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Bartın Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI 2017-1)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ile elektronik ortamdaki 6 adet CD'yi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ile elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek özgeçmişini, 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı oluşturulacak Komisyonlar tarafından incelenecektir. Bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilecektir.

4. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

6. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

7. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

8. Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9. Adayların bütün yayın dosyalarında özgeçmiş ve yayın listesi ile öğrenim belgeleri bulunacaktır.

10. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvurularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.

11. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve saati bilahare Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

12. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

BİRİM

BÖLÜM

A.B.D

UNVAN

DERECE

ADET

İLAN ŞARTI

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

2

1

Klasik Arkeoloji alanında doktora yapmış olmak. Hellenistik Heykeltraşlık alanında yayınları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Yrd. Doç

4

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Sosyoloji alanında yapmış olmak. Kent ve Göç konularıyla ilgili çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Profesör

1

1

Etik ve Duygu Felsefesi alanlarında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe

Profesör

1

1

Siyaset Felsefesi ve uygulamalı felsefe alanlarında çalışmaları olmak

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti

Doçent

2

1

Doçentlik unvanını Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti alanında almış olmak. Klasik dönem Osmanlı uleması hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Kimya Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak. Motivasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doç.

3

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Fen eğitiminde sürdürülebilirlik konusunda çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçentliğini almış olmak. Düşünme ve düşünme türleri konularında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eği.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

2

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

2

1

Temel Eğitim (İlkokuma yazma ve Türkçe eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

2

1

Eğitim Psikolojisi alanında doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi

Yrd. Doç

4

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Robotik öğretim uygulamalarında çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç

4

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak. Okuma becerisi alanında çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç

4

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak. Yazma becerisi alanında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

İktisat Teorisi

Yrd. Doç

3

1

İktisat Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Bilgi teknolojisi, verimlilik ilişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doç

3

1

İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Tüketici davranışları ve pazarlama alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Yrd. Doç

1

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd. Doç

2

1

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Yrd. Doç

2

1

Çevre Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Destekli Sıvı Membran ve Elektrodiyaliz ile Atıksu Arıtımı konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Yrd. Doç

4

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Mezunu olmak. Elektrik/Elektrik Tesisleri alanında Doktora yapmış olmak. Elektrik Güç Sistemlerinde Planlama konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Seramik Malzemeler

Doçent

1

1

Nano malzeme/cihaz üretimi ve karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme

Yrd. Doç

4

1

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Malzeme Bilimi Dalında Doktora yapmış olmak. Nanomalzemeler alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon

Yrd. Doç

3

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Konstrüksiyon-İmalat Bilim Dalında Doktora yapmış olmak. Süper alaşımların frezelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Amenajmanı

Profesör

1

1

Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Orman Amenajmanı ve Orman Hasılatı alanında çalışma yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Botaniği

Profesör

1

1

Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Orman Botaniği ve Odun Anatomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Ölçme Bilgisi ve Kadastro

Doçent

2

1

Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Uzaktan algılama alanında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Müh.

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Profesör

1

1

Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Orman Ürünleri Kimyası alanında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Müh.

Orman Endüstri Makineleri ve İşletme

Profesör

1

1

Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Mobilya Üst Yüzey İşlemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Teknikleri

Profesör

1

1

Peyzaj Mimarlığı alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Kırsal Peyzaj Planlama alanında çalışmalar yapmış olmak.

BESYO

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

1

1

Antrenman ve Hareket Bilimleri alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Fiziksel ölçüm parametreleri üzerine çalışma yapmış olmak.

BESYO

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Yrd. Doç

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Doktora yapmış olmak. Geribildirim ve maksimal kas ilişkisi üzerine çalışması olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Karamollaoğlu: Babacan, Davutoğlu ve Abdullah Gül'le görüştüm
Başkent'te şüpheli çanta alarmı
Bir banka daha faizleri indirdi!
Bakan Albayrak'tan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklaması
İki milyon Suriyeli toprağına kavuşuyor
Müjdeyi Cumhurbaşkanı verdi! O ödemeye bir zam daha yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhaliflerine çok büyük jest!
Bartın Gıda 2 İşçi Alacak
Nikah memuru, şakanın bedelini ağır ödetti
Uludağ Sözlük ve İnci Sözlük'ün yarısı satıldı
Antalya'da 92 yaşındaki kadına baltalı gasp
İzmir Urit Urla 1 İşçi Alacak
Kazan faciası!Bir çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı
Benzin ve motorine büyük zam! İşte güncel akaryakıt fiyatları…
TÜBİTAK 28 personel alacak
EPDK ucuz doğal gaz ithalatı için düğmeye bastı
Dev şirketlerden sonra bir konkordato da vatandaştan!
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
Eşinin saçını çekmek hem boşanma hem tazminat sebebi
Bursa Yeşil Yıldırım Belediyesi 50 İşçi Alacak
Malatya Hekimhan SYDV 1 personel alacak
TOKİ'den her bütçeye uygun fırsat!
Bireysel kıpırdadı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İşsizlikte büyük çelişki! İŞKUR'un işsiz sayısı TÜİK'i geçti...
Elektriği dün en çok bu saatte kullandık
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Haftada 45 saatin üzerinde çalışanlar dikkat...
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Dehşete düşüren uyarı: 80 milyon can alabilir! Türkiye de risk altında
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
EYT'nin Fillandiya Modeli Türkiye'ye uyar mı?
Müjdeyi Çalışma Bakanı Verdi! 425 kişiye iş...
Davutoğlu'nun partisini kuracağı tarih belli oldu!
Danıştay'dan 'mazeretsiz işe gelmeyen' memur için emsal karar!
Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu Uzman Erbaş alacak
Taşeron işçilerden zam isyanı! Her şeye zam bize yok...
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Felahiye İmar 3 İşçi Alacak
Denizli İhracatçılar Birliği 3 personel alacak
En zararlı besinler listesi açıklandı!
İzmir İzenerji 370 İşçi Alacak
Engelli öğrenci okulda darp edildi mi? Müfettiş görevlendirildi
Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Benzer Haberler