Anasayfa » İlan » Bartın Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bartın Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bartın Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Bartın Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI 2017-1)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ile elektronik ortamdaki 6 adet CD'yi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ile elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek özgeçmişini, 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı oluşturulacak Komisyonlar tarafından incelenecektir. Bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilecektir.

4. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

6. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

7. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

8. Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9. Adayların bütün yayın dosyalarında özgeçmiş ve yayın listesi ile öğrenim belgeleri bulunacaktır.

10. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvurularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.

11. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve saati bilahare Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

12. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

BİRİM

BÖLÜM

A.B.D

UNVAN

DERECE

ADET

İLAN ŞARTI

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

2

1

Klasik Arkeoloji alanında doktora yapmış olmak. Hellenistik Heykeltraşlık alanında yayınları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Yrd. Doç

4

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Sosyoloji alanında yapmış olmak. Kent ve Göç konularıyla ilgili çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Profesör

1

1

Etik ve Duygu Felsefesi alanlarında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe

Profesör

1

1

Siyaset Felsefesi ve uygulamalı felsefe alanlarında çalışmaları olmak

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti

Doçent

2

1

Doçentlik unvanını Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti alanında almış olmak. Klasik dönem Osmanlı uleması hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Kimya Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak. Motivasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doç.

3

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Fen eğitiminde sürdürülebilirlik konusunda çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçentliğini almış olmak. Düşünme ve düşünme türleri konularında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eği.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

2

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

2

1

Temel Eğitim (İlkokuma yazma ve Türkçe eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

2

1

Eğitim Psikolojisi alanında doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi

Yrd. Doç

4

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Robotik öğretim uygulamalarında çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç

4

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak. Okuma becerisi alanında çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç

4

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak. Yazma becerisi alanında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

İktisat Teorisi

Yrd. Doç

3

1

İktisat Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Bilgi teknolojisi, verimlilik ilişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doç

3

1

İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Tüketici davranışları ve pazarlama alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Yrd. Doç

1

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd. Doç

2

1

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Yrd. Doç

2

1

Çevre Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Destekli Sıvı Membran ve Elektrodiyaliz ile Atıksu Arıtımı konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Yrd. Doç

4

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Mezunu olmak. Elektrik/Elektrik Tesisleri alanında Doktora yapmış olmak. Elektrik Güç Sistemlerinde Planlama konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Seramik Malzemeler

Doçent

1

1

Nano malzeme/cihaz üretimi ve karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme

Yrd. Doç

4

1

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Malzeme Bilimi Dalında Doktora yapmış olmak. Nanomalzemeler alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon

Yrd. Doç

3

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Konstrüksiyon-İmalat Bilim Dalında Doktora yapmış olmak. Süper alaşımların frezelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Amenajmanı

Profesör

1

1

Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Orman Amenajmanı ve Orman Hasılatı alanında çalışma yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Botaniği

Profesör

1

1

Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Orman Botaniği ve Odun Anatomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Ölçme Bilgisi ve Kadastro

Doçent

2

1

Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Uzaktan algılama alanında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Müh.

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Profesör

1

1

Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Orman Ürünleri Kimyası alanında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Müh.

Orman Endüstri Makineleri ve İşletme

Profesör

1

1

Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Mobilya Üst Yüzey İşlemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Teknikleri

Profesör

1

1

Peyzaj Mimarlığı alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Kırsal Peyzaj Planlama alanında çalışmalar yapmış olmak.

BESYO

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

1

1

Antrenman ve Hareket Bilimleri alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Fiziksel ölçüm parametreleri üzerine çalışma yapmış olmak.

BESYO

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Yrd. Doç

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Doktora yapmış olmak. Geribildirim ve maksimal kas ilişkisi üzerine çalışması olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Muğla Ulu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Bankacılık Kanunundaki değişiklik teklifi kabul edildi
6 Avrupa ülkesine vizeler kalktı!
Emeklilik yöntemi ikramiyeyi etkiliyor!
Hürriyet yazarı Cebeci: Kule Türkçe konuştu, yardımcı pilot anlamadı
SGK'dan milyonlarca işçiyi sevindiren haber! Erken emekli olacaklar
KAGİDER ve Migros’tan iş birliği
Dolar direnç sınırını aştı, yükselişi devam ediyor
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'ye 9 yıl istendi
Bir çocuğun bu kadar sosyal medyada yer almasını onaylamıyoruz
Bakan Albayrak açıkladı, İVME'de iki seçenekli döneme geçiliyor
Meclisteki 15 Temmuz anıtı açılışa hazır
Bakan Selçuk: Mesleki eğitim kurslarına ilgi yüzde 40 arttı
Türk Harb-İş Sendikası Vectrus şirketini dava edecek
Toyota, istemsiz hızlanmanın yol açtığı kazaları önleyecek
Koronavirüs komşuya geldi!
Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Mali müşavir sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Didem 11 gündür kayıptı! Acı haber geldi
İhtiyaç kredisi faiz oranlarında büyük düşüş
20 bin ek atama müjdesi!
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
2 ay yatacak gönüllüye 100 bin TL ödenecek
Adana Yüreğir SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Güvenli internete geçiş, tek numarada toplandı
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Bağ-Kur'lular bu bilgilere artık çok rahat erişebilecek
21 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
7 saniyesi 25 bin lira!Yapmadan birkez daha düşünün...
İlçe MEM'den promosyonda Türkiye rekoru
Hatipli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ahmet Hakan: Abdullah Gül neden böyle oldu
Türkiye'nin Otomobili’ni çizen otizmli Mesut: Volkswagen'de çalışmayı reddetti
İBB'nin metrobüs durakları arasındaki zam oranı yüzde 79
Milletvekili buluşmasında Erdoğan'ı kızdıran soru!
Bedelli askerlik yapacaklara kıdem tazminatı müjdesi!
'Evden uzaklaştırma' kriterleri değişecek
Samandağ'a şehit ateşi düştü
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 28 İşçi Alacak
Esnaf veya memurken SSK'ya dönen daha erken emekli olur
Şahin o günleri böyle anlattı: Şener darbeyi bekledi

Benzer Haberler