Anasayfa » İlan » Necmettin Erbakan Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Necmettin Erbakan Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Necmettin Erbakan Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Necmettin Erbakan Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5 - Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun'un 35'inci maddesinin 3'üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Doçent adayları ile Ereğli Adalet Meslek Yüksekokuluna başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.221 06 21-22

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Sinovyum, periton ve omentumun kondrosit büyümesi üzerine etkileri ve femur başı avasküler nekrozunun fokal anatomik yüzey yenileme implantasyonuyla tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Biyokimya alanında almış olmak, alkolün eritrosit metabolizması üzerine etkileri, serbest radikaller ve antioksidan savunma sistemleri konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Doçent

1

1

Nevşehir bölgesinde bulunan pomzaların taşıma gücünün ve geoteknik özelliklerinin belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent

1

1

Televizyonda yayınlanan sağlık programları ve İmaj Yönetimi konularında çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Kurumsal yönetim ve iç kontrol alanlarında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık

Bankacılık

Doçent

3

1

Bankalarda İnsan Kaynakları Yönetimi alanında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Moğol İstilası ve İslam Dünyasında Kılavuzlar konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema-TV

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Yardımcı Doçent

5

1

Bakanlık imajı ve Halkla İlişkiler ve Reklam alanında araştırma teknikleri alanlarında çalışmaları olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi

Yardımcı Doçent

5

1

İşletme ve Endüstri Mühendisliği alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak. Lojistik ve tedarik zinciri konusunda çalışmaları olmak. Yükseköğretimde en az 1 (bir) yıllık deneyime sahip olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Eklem içi kanamanın eklem hasarı üzerinde etkisinin değerlendirildiği deneysel çalışması olmak ve temel mikro cerrahi eğitimi almış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Oral antiviral tedavi alan kronik Hepatit B hastalarında ilaç uyumunun psikometrik testlerle ilişkisinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Yardımcı Doçent

1

1

Kadın doğum uzmanı olarak en az 10 (on) yıllık hekimlik deneyimi olmak ve fitoterapi, kupaterapi benzeri geleneksel tıp sertifikasyonuna sahip olmak.

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

3

1

Görüntü işleme teknikleri ve yapay zeka yöntemleri kullanarak atık su arıtmada performans analizlerinin incelenmesi üzerine çalışma yapmış olmak.

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

3

1

İşbirlikli iletişim ağları için sinyal işleme teknikleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

3

1

Sürekli optimizasyon problemleri için değişken komşuluk arama tekniklerinin geliştirilmesi üzerine çalışma yapmış olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Gelişim Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak. Ebeveyn ve ergen ilişkileri alanında çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Osmanlıda Millet sistemi ve Bulgar Eksarhanesi alanında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik

Seramik

Yardımcı Doçent

3

1

Seramik lisans mezunu olmak. Seramik ve Resim-İş Eğitimi alanında lisansüstü eğitimi yapmış olmak. Selçuklu dönemi toprak sanatları ve boya maddeleri konusunda çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik

Seramik

Yardımcı Doçent

3

1

Seramik sanatında dijital yaklaşımlar alanında çalışmaları olmak.

Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu

-

-

Yardımcı Doçent

5

1

İktisat alanında lisansüstü eğitime sahip olmak. Ekonomik krizler ve bölgesel ekonomik büyüme konularında çalışması olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Diyetetik

Yardımcı Doçent

3

1

Yoğurt, kefir, probiyotik yoğurt tüketiminin hipertansiyon üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı Doçent

2

1

Tahavi ve Beyhaki'de Hadis konusunda doktora yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Reddi miras, emekli aylığını almaya engel midir?
Emekliye 900 TL!
Doktoru bıçakla öldüren sanıklara müebbet
Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı
Çalışanlar dikkat! İşveren mutlaka ödemek zorunda...
Ekonomiye teknoloji odaklı sanayi dopingi
Son dakika… İşte Cumhurbaşkanlığı’na sunulan EYT raporu
Davutoğlu'nun partisini kuracağı tarih belli oldu!
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda 2 İşçi Alacak
Dehşete düşüren uyarı: 80 milyon can alabilir! Türkiye de risk altında
Dev şirketlerden sonra bir konkordato da vatandaştan!
Yok böyle zenginlik!27 yaşındaki prensin inanılmaz serveti!
İmamoğlu: Sadece 1300 çalışanı işten çıkardık
Erzurum Karayazı Belediyesi'ne kayyum atandı
Müjdeyi Çalışma Bakanı Verdi! 425 kişiye iş...
TOKİ'den her bütçeye uygun fırsat!
En zararlı besinler listesi açıklandı!
Antalya'da 92 yaşındaki kadına baltalı gasp
Deprem haritası değişti İstanbul için uyarı!
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
Müjdeyi Cumhurbaşkanı verdi! O ödemeye bir zam daha yapılacak
Çankırı Şabanözü SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Zengin daha da zenginleşti, fakir daha da fakirleşti
İşsizlikte büyük çelişki! İŞKUR'un işsiz sayısı TÜİK'i geçti...
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor!Bankanız eğer indirmezse....
Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu Uzman Erbaş alacak
Bakan Albayrak'tan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklaması
Takibe düşen kredilerle ilgili açıklama
Çeyiz ve ev desteği hesabı nasıl alınır ve kimlere verilir?.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dalgınlığın böylesi!Altın dolu çanta yola düştü
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Erdoğan onayladı, kritik genelge yayımlandı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Park Akören Dinlenme Tesisleri 4 İşçi Alacak
Ömer Çelik: Adalete erişimde kalite artırılacak

Benzer Haberler