Anasayfa » İlan » Akdeniz Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Akdeniz Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Akdeniz Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Akdeniz Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine" uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6'şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4'er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

BİRİMİ

BÖLÜM

A.B.D.

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Gerontoloji

Gerontoloji

Profesör

1

1

Biyoloji temel alanında doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. Yaşlılık, insan sağlığı ve genom alanlarında çalışmaları bulunmak, Yurtdışı çalışma deneyimine sahip olmak.

Edebiyat Fakültesi

Gerontoloji

Gerontoloji

Doçent

1

1

Fiziki Antropoloji alanında doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. Yaşlılık beslenmesi, antropometrisi ve ergonomisi konularında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Öğretmen eğitimi konularında çalışmaları olmak. Doçentliğini Eğitim Sosyolojisi alanından almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Toplum Dilbilimi ve Dil Öğretimi alanlarında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Doçent

1

1

Prenatal dönem Kraniyofasiyal büyüme ve gelişim üzerine çalışmış olmak, Kraniyofasiyal Ortodonti konusunda en az 1 yıl süreli yurtdışı deneyimine sahip olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Doktorasını Tutum ve Çoklu Zeka konusunda yapmış olmak

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler