Anasayfa » İlan » Üniversiteye 14 bin TL ücretle sözleşmeli personel alınacak

Üniversiteye 14 bin TL ücretle sözleşmeli personel alınacak

Üniversiteye 14 bin TL ücretle sözleşmeli personel alınacak

Tarih :
Üniversiteye 14 bin TL ücretle sözleşmeli personel alınacak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi" ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" 8 maddesi uyarınca ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Rektörlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek sözlü / uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 8 (sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel şartlar ve özel nitelikler aranır.

1) GENEL NİTELİKLER

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da b unlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen - edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

e) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek.

g) Erkek adaylar için en az 1 (bir) yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak

Çalışma

Süresi

Adet

Aylık Brüt Sözleşme Ücret

Tavanı

(TL)

Özel Nitelikler

Tam

Zamanlı

1

3 Kat

Yazılım Takım Lideri

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

2) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak (SGK gün sayısına bakılacaktır)

3) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,

4) En az bir kurumsal projede C# dili kullanarak Visual Studio.NET ortamında web tabanlı uygulama geliştirmiş olmak,

5) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak

6) MCSD (App Builder) veya eski eşdeğeri sertifikasına sahip olmak,

7) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

8) .NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli ve en az iki kurumsal projede görev almış olmak

9) Object-oriented programming kavramlarına ve mantığına hakim olmak

10) .NET Framework 4 ve üstü, ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, IIS 8.0, ASP.NET

11) MVC teknolojilerine hakim olmak ve projelerde kullanmış olmak

12) Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

13) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak

14) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak

15) LINQ ve Entity Framework konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

16) Transact-SQL bilgisine sahip olmak,

17) MS SQL Server veri tabanı sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

18) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

19) GIT, SVN, Visual Studio Team Services (TFS) konusunda tecrübeli olmak.

20) Windows servisleri bilgi ve deneyim sahibi olmak,

21) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.

22) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak

23) En az 2 (iki) yıl kıdemli yazılım uzmanı veya takım lideri pozisyonunda çalışmış olmak

24) Tercihen;

MCSD: Application Lifecycle Management sertifikasına sahip olmak

Herhangi bir veri tabanı admin veya developer sertifikasına sahip olmak SOA tabanlı mimari ile proje geliştirmiş olmak

MVC, MVVM Mimari taba nlı uygulama geliştirmiş olmak

Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak

Tam

Zamanlı

1

3 Kat

Ağ Güvenliği Uzmanı

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

2) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 1.000 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde si stem ve/veya ağ yönetim konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

3) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

4) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

5) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

6) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

7) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak.

8) Certified Ethical Hacker (CEH) veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

9) Ağ trafiği yönetimi ve optimizasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak

10) PCNSE7 sertifikasına sahip olmak

11) Tercihen;

Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

Tam

Zamanlı

1

3 Kat

Microsoft Sistem Uzmanı

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabu l edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

2) Windows Sunucu İşletim Sistemleri ve Linux İşletim Sistemlerinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

3) Etki alanı sunucusu Active-Directory sisteminde en az 5(beş) yıl çalışmış olmak,

4) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.

5) Windows servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

6) VB, WMI, POWERSHELL SCRIPTING konusunda bilgi sahibi olmak,

7) Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Fedora, Ubuntu, Centos işletim sistemlerinden en az birinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

8) DNS, LDAP, FTP, NTP, APACHE konularında en az 2(iki) yıl çalışmış olmak,

9) Linux Shell Scripting bilgisine sahip olmak,

10) Disk ünitelerinin (storage) yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

11) SAN (Storage Area Network) konusunda deneyimli olmak.

12) MCSE, MCSE- SECURITY, MCSE WEB ADMINISTRATION sertifikaları ya da dengi Microsoft sertifikalarından en az birine sahip olmak,

Tam

Zamanlı

2

2 Kat

Ağ ve Sistem Uzmanı (cisco)

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması veya belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması.

2) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

3) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

4) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,

5) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

6) Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, WINS, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

7) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), VRRP, dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1 X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,

9) Ağ trafiği yönetimi ve optimizasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak

10) Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme konularında tecrübe sahibi olmak.

11) Açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili olarak kurulum konfigürasyon sorun çözümleme konularında tecrübe sahibi olmak

12) Docker container teknolojisi hakkında tecrübe sahibi olmak

13) Yerinde bakım onarım ve destek hizmetleri verebilecek tecrübe sahibi olmak,

14) CCNP sertifikasına sahip olmak.

Tam

Zamanlı

1

2 Kat

Yazılım Geliştirme Uzmanı

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması veya belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen - edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

3) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

4) Net ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak.

5) En az bir kurumsal projede C# dili kullanarak Visual Studio.NET ortamında web tabanlı uygulama geliştirmiş olmak,

6) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak

7) Visual Studio.NET , C#,Entity Framework, konularında yüksek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8) MVC, MVVM Mimari tabanlı uygulama geliştirmiş olmak.

9) Windows Active Directory konusunda bilgi sahibi olmak,

10) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi olmak,

11) PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,

12) MS Sql Server, Oracle, MySQL veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

13) Web teknolojileri (HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,

14) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,

15)NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda tecrübe sahibi olmak,

16)Windows servisleri konusunda tecrübe ve bilgiye sahip olmak,

17) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak

18) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

19)Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

Microsoft Certified Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

Tam

Zamanlı

1

2 Kat

Veri Tabanı Geliştiricisi Yöneticisi

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması veya belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

2) Büyük ölçekli (en az 5.000 (beş bin) kullanıcıya sahip) bilgi işlem birimlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak

3) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

4) MS SQL mimarisini bilmek ve bu konuda tecrübe sahibi olmak

5) MS SQL sunucusu "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

6) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak

7) MS SQL Database Developer ve Administrator başlıklarında MCSA sahibi olmak, MCSE (Data management and analytics) sertifikasına sahip olması tercih nedenidir.

8) İleri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak

9) Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak

10) Veritabanı sistemleri yönetimi, Veritabanı cluster kurulum (Çok Node'lu mimari), Yedekleme, sorun giderme operasyonları, Performance/SQL Tuning, konusunda en az

3 yıllık deneyimli olmak

11) Sistemlerin sürekliliği konusunda tecrübeli (RAC, RAID, standby) en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak

12) Business lntelligence, Hadoop ve Big Data konularında bilgi sahibi olmak

13) Üniversite bünyesindeki tüm veritabanlarını yönetebilecek deneyim ve sorumlulukta olmak

14) Proje yönetimi ve risk yönetimi konularında deneyim sahibi olmak

15) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak

16) Tercihen;

OCP sertifikasına sahip olmak

C# ve Microsoft yazılım teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak

Tam

Zamanlı

1

2 Kat

Ağ ve Sistem Uzmanı (vmware-storage)

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabu l edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması veya belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen - edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

2) Alanında en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak (SGK gün sayısına bakılacaktır)

3) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

4) En az 500 (beş yüz) aktif kullanıcılı sanallaştırma veri merkezine sahip bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,

5) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

6) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), Sanallaştırma yedekleme, Veeam Backup, SAN Switch, sanal ağ yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

7) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak, VMWare ve HyperV ürünlerinde tecrübeli olmak,

8) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1 X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,

10) Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

11) Docker container teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak

12) Vmware certified professional- data center virtualization (VCP6-DCV) veya üstü sertifikaya sahip olmak.

13) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

14) Yerinde bakım onarım ve destek hizmetleri verebilecek tecrübe sahibi olmak,

2) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve İSTENİLEN BELGELER:

Adayların personel.gazi.edu.tr web adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formunu" tam

ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte 11 Mayıs -05 Haziran 2017 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Beşevler / ANKARA adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edildiği takdirde suretler Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır). Başvurular 05 Haziran 2017 saat 17:30'da sona erecektir.

İstenilen Belgeler;

a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla Rektörlüğümüzce de onaylanabilir)

b) KPSSP3 sonuç belgesi, Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.

c) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir,

ç) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge.

d) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

e) Çalışma sürelerini gösteren belgeler,

Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.

Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınacaktır.

f) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

g) Detaylı özgeçmiş belgesi,

h) Sahip olunan sertifikalar.

3) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır. ) sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on (10) katı aday sözlü / uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü / uygulamalı sınava kabul edilecektir.

Sözlü / uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlara ilişkin liste Rektörlüğümüz internet adresinde başvuru bitim tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4) SINAV KONULARI

Yukarıda belirtilen tüm hususlar.

5) SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Sınava girmeye hak kazanan adayların fotoğraflı "Başvuru Belgesi" ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ve fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesi bulundurması zorunludur. Başvuru Belgesi olmayanlar sınava alınmaz.

b) Giriş sınavı sözlü / uygulamalı usulü ile 21 Haziran 2017 tarihinde Rektörlüğümüz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü / uygulamalı sınava devam edilecektir.

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması, adayların uygun görülmemesi durumunda Rektörlük, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

6) SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI VE İŞE BAŞLAMA

Sözlü / uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil ve yedek olarak ilan edilir.

Başarılı sayılan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak www.gazi.edu.tr internet sayfasından ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (onbeş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

7) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA

Tel: 0312-202 24 52

Kaynak : SGK Rehberi
İşte EYT'liler için en uygun model
Kazan faciası!Bir çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı
Fındık üreticisine ödeme müjdesi
Denizli İhracatçılar Birliği 3 personel alacak
Mucize kurtuluş! Genç kızın boynuna saplandı
'Pitbull' besleyen kişiye 23 bin 406 lira ceza
En zararlı besinler listesi açıklandı!
Devlet ihalelerinde 'son dakika' oyunu
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa'da maden ocağında göçük: 1 ölü
İBB'de işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
Bir banka daha faizleri indirdi!
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Memur zammı, 3600 ek gösterge, atamalar! Köşk'te masaya yatırıldı..
Tütün koçanı olanın tarım Bağ-Kur kaydı yapılır
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
Ankara'da öğrencilere yüzde 50 indirimli su
Erdoğan açıkladı! Atama kriterleri daha yükseğe çıkarılacak...
‘KYK kredi borçları silinsin’ teklifi verildi!KYK borçları silinecek mi?
Çankırı Şabanözü SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Fotoğrafçılık için bakanlıktaki görevinden istifa etti
Film gibi fidye operasyonu! Amcaoğlunu kaçırdı 1 milyon TL istedi.
10 Kasım’da göbek atan müdüre sürpriz atama!
MHP yeni dönem yol haritasını masaya yatıracak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
1 ayda 2 evladını toprağa verdi
Rıza Kayaalp, 4. kez dünya şampiyonu
Benzin ve motorine büyük zam! İşte güncel akaryakıt fiyatları…
31 Mart'tan önce verilen zammı, yeni Başkan geri aldı
Afyonkarahisar Park Akören Dinlenme Tesisleri 4 İşçi Alacak
Grip iki, nezle dört mevsim yakalıyor
Fed faiz kararını açıkladı
Dolarda son durum! TL'ye petrol dopingi
Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
Deprem haritası değişti İstanbul için uyarı!
Selvi Binali Yıldırım ile ilgili kulisi patlattı...
Adalet Bakanlığı, Fettah Tamince için soruşturma istedi
MSB: Pençe-3 Operasyonu'nda yeni safhaya geçildi
Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a sert yerli otomobil cevabı
Son dakika… İşte Cumhurbaşkanlığı’na sunulan EYT raporu
Yabancılar en çok bu ilimizden konut aldı
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
MHP Antalya İl Başkanı görevinden istifa etti
Hatay'da esrarengiz cinayet
Engelli emekliliğinde son yedi yıl prim kuralı var
Yargıtay ve Danıştaya yeni üye seçimi Resmi Gazete'de
Ekonomiye teknoloji odaklı sanayi dopingi
Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu Uzman Erbaş alacak
HSK, 1.509 hakim ve savcı'ya soruşturma haberini yalanladı
Batman Balpınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Evlenen çiftlere 67 bin TL katkı
Emekliye 900 TL!
Zonguldak'taki taşlı sopalı kavgada 6 tutuklama
Karamollaoğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını paylaştı
Bursa Burulaş 1 İşçi Alacak
Araba kiralarken verdikleri senetler başlarına bela oldu
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Senper Ticaret Geçici 2 İşçi Alacak
Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü bina satıldı
Dalgınlığın böylesi!Altın dolu çanta yola düştü
Melih Gökçek'ten çok tartışılacak faturalı paylaşım!
Karamollaoğlu: Babacan, Davutoğlu ve Abdullah Gül'le görüştüm

Benzer Haberler