Anasayfa » İlan » Filibe Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

Filibe Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

Filibe Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

Tarih :
Filibe Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. FİLİBE BAŞKONSOLOSLUĞU

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

T.C. Filibe Başkonsolosluğunda münhal bulunan bir Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede Bulgarca ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e- mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak "denklik belgesi".)

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

7. Son altı ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 6 Haziran 2017 Salı günü saat 14.00'de T.C. Filibe Başkonsolosluğunda yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe'den Bulgarca'ya çeviri (1 saat) Bulgarca'dan Türkçe'ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik ( 1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 13 Haziran 2017 Salı günü saat 14.30'da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk

İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 19 Mayıs 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuz Filip Makedonski 10, 4000-Plovdiv / Bulgaria adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. Filibe Başkonsolosluğu,

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Filibe Başkonsolosluğu,

Filip Makedonski 10, 4000-Plovdiv

Tel : + 359 32 275160 - 61- 62 - 63

Fax : + 359 32 624839

E-mail : consulate.plovdiv@mfa.gov.tr

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler