Anasayfa » İlan » Hopa Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Hopa Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Hopa Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tarih :
Hopa Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ARTVİN/HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre, boş bulunan, aşağıda; sınıfı, ünvanı, derecesi, adedi, cinsiyeti,, öğrenim durumu, iş deneyim süreleri belirtilen 2 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknik Personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1) 657 sayılı D.M.K.'nun 48. maddesi A fıkrası şartlarını taşıyor olmak

2) Sağlık açısından herhengi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak.

3) Askerlikle ilişiği olmamak.

4) GPS ve total station cihazlarını kullanabilmek.

5) Başvuru Tarihi olan 10/05/2017 tarihi İtibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

6) En az 6 ay Artvin İli sınırları içerisinde ikamet etmiş olmak.

7) 5 yıl mesleki deneyimi olmak.

8) Hopa Belediye Başkanlığınca yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO:

SINIF

ÜNVAN

ADEDİ

CİNSİYET

EĞİTİM DURUMU

TH

Harita Mühendisi

1

E/K

Lisans ( 4 Yıllık) Yükseköğrenim

TH

Bilgisayar Mühendisi

1

E/K

Lisans ( 4 Yıllık) Yükseköğrenim

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular, 10/05/2017 Çarşamba saat: 08:00 ile 16/05/2017 Salı günü 17:00 ' a kadar Hopa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Faks, Posta ve Elektronik Posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT ıBaşvuru sırasında istenilen belgeleri hazırlayanlar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1) Adaylar tarafından doldurulacak olan Başvuru formu ( Boş Başvuru formu örneği kurumdan temin edilecektir.)

2) Sağlık Raporu

3) Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi (T.C. Vatandaşlık no.su olan)

4) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

5) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

6) Adli sicil kaydı.

7) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler