Anasayfa » İlan » İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc.

Adet

Nitelik

1

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk yoğun (bakım) yan dal uzmanı olmak, pediatrik travma konusunda bilimsel araştırmalar yapmış olmak

2

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Pediatrik Otropedi ve Biyomekanik alanında çalışmaları olmak.

3

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

Gebelikte ilaç kullanımı ile ilgili yayınlanmış meta-analiz çalışmaları yapmış olmak.

4

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

İç Hastalıkları uzmanı olmak, Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak. Kanser hücre kültürleri ve sitotoksisite konusunda deneyimli olmak ve çalışmaları bulunmak"

5

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Doçent

1

1

Elektromanyetik alanın kemik iyileşmesi üzerine olan etkileri konusunda deneysel çalışma yapmış olmak.

6

Tıp

Dahili Tıp Bilimli

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları uzmanı olmak. Hematoloji uzmanı olmak. Trombotik mikroanjiopati ve atipik hemolitik üremik sendromla ilgili deneyimi olmak, bu konuda çalışma yapmak.

7

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları uzmanı olmak. Romatoloji uzmanı olmak. Spondiloartritler ve ankilozan spondilit konusunda çalışmaları olmak.

8

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

3

1

Acil servislerde ileri düzey USG (ultrasound) rehberliğinde sinir blokları konusunda sertifikasyonuna ve acil servislerde madde bağımlılığına genel yaklaşım konusunda eğitici eğitmenliği sertifikasyonuna sahip olmak.

9

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Düşük kalsiyum diyetinin, mandubular kondil üzerine etkisi konusunda histolojik çalışma yapmış olmak

10

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent*

1

1

Eğitim dili %100 İngilizce olan Ulusal bir Yükseköğretim Kurumunda alanında en az 4 dönem lisans düzeyinde ders vermiş olmak

11

Eczacılık

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Doçent

1

1

Eczacılık Farmakoloji alanında Doktora yapmış olmak. İnflamasyon konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak

12

Eczacılık

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasotik Botanik

Yardımcı Doçent

3

1

Farmasötik Botanik alanında Doktora yapmış olmak. Süperkritik akışkan ekstraksiyonu konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

13

Eczacılık

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasotik Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Bakterilerde biyofilm üretimi konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

14

S.B.B.F.

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı üzerine çalışmaları bulunmak.

15

S.B.B.F.

Sosyoloji Bölümü

Kurumlar Sosyolojisi

Doçent

1

1

Sosyal Bilimler Metodolojisi, Mitsel Düşünce ve Kültür Sosyolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.

16

S.B.B.F.

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

1

Türk Halk Bilimi Anabilim Dalında Alevi Ocakları üzerine Doktora yapmış olmak.

17

S.B.B.F.

Türk-İslam Arkeolojisi

Türk-İslam Arkeolojisi

Yardımcı Doçent

2

1

Arkeoloji Anabilim Dalında Su Kültürü ve Mimarisi konusunda Doktora yapmış olmak ve aynı alanda çalışmaları bulunmak.

18

S.B.B.F.

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yardımcı Doçent

3

1

Zihin Felsefesi üzerine çalışmaları bulunmak

19

İslami İlimler

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Yardımcı Doçent

1

1

Arap Dili ve Belagatı Anabilim dalında doktora yapmış olmak, Modern Arap Şiirinde Dini Semboller" konusunda çalışmaları bulunmak.

20

İ. İ. B. F.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

1

İşletme bölümü mezunu olmak ve doktorasını üretim yönetimi ve pazarlama alanında yapmış bulunmak. Tüketim duyguları, deneyimsel pazarlama ve marka aşkı alanlarında çalışmaları bulunmak.

21

İ. İ. B. F.

İktisat Bölümü

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

İktisat bölümü mezunu olmak ve doktorasını İktisat bölümünde yapmış olmak. Enerji, vergi-büyüme ilişkisi, erken uyarı sistemleri ve döviz kuru sistemleri konularında çalışmaları bulunmak.

22

İ. İ. B. F.

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yardımcı Doçent

1

1

İktisat Bölümü mezunu olmak. Çok uluslu şirketler ve uluslararası ticaret konularında çalışmaları bulunmak. inovasyon sistemleri ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları konusunda uzmanlaşmış olmak.

23

Mühendislik ve Mimarlık

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Profesör*

1

1

Bor ve karbon nano sistemler, katıhal fiziği ve bilimsel hesaplama konularında çalışmaları ve uluslararası yayınları bulunmak

24

Mühendislik ve Mimarlık

Mekatronik Mühendisliği

Kontrol Teorisi ve Uygulamaları

Yardımcı Doçent*

1

1

Mekatronik Sistemlerin doğrusal olmayan kontrolü konusunda alanında uluslararası dergi ve konferans yayınlarına sahip olmak

25

Mühendislik ve Mimarlık

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Yardımcı Doçent*

1

1

Hareketli temas çizgisi içeren serbest yüzeyli akışkan modellenmesi ve gravür baskılı mikro-elektronik devrelerin akışkanlar mekaniği üzerine çalışmaları olmak.

26

Mühendislik ve Mimarlık

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

Yardımcı Doçent*

2

1

Havasal ve Uzaysal Lidar (ICESat/GLAS) sistemleri ile haritalama çalışmaları yapmış olmak; Yersel Lidar ve İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemleri ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak"

27

Mühendislik ve Mimarlık

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Üretim ve Rezervuar

Yardımcı Doçent*

3

1

Petrol Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Üretim ve Rezervuar mühendisliği alanlarından birinde çalışmaları bulunmak.

28

Mühendislik ve Mimarlık

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Yardımcı Doçent*

1

1

"Matematik bölümü doktoralı olmak. Ardışık karar problemleri ve döngüsel Markov zincirinin limit teoremleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

29

Mühendislik ve Mimarlık

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Yardımcı Doçent*

2

1

"Matematik bölümü doktoralı olmak. Uygulamalı matematik alanında iteratif ayırma metotları kullanarak diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Diğer Şartlar:

1 - 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının "Tıp Doktoru" olması zorunludur.

5 - Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının "Eczacılık Fakültesi mezunu" olması zorunludur.

6 - Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 Adet Cd'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

7 - Doçent Kadrosuna başvuracaklar, Dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya ve 4 Adet Cd'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

8 - Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvuracaklar Dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını ve Sınava Gireceği Yabancı Dilini belirterek ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 Adet Cd'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. Maddesinin (B) fıkrasının 2 Numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavında başarılı olmaları şarttır.

9 - Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

10 - İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu İlana İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi
Burdur Valisi açıkladı! Karar Salda'yı etkilemiyor
MHP'li vekil: Davutoğlu ve Babacan partilerine MHP'li arıyorlar
Kadın çalışanlar dikkat! İşveren bunu yapamaz...
Adnan Oktar ve örgütü yargılanıyor
İki tabloda emekliye Ocak zammı!
Erzurum Narman Belediyesi 1 İşçi Alacak
25 ton çürümüş domates atığı ele geçirildi
O işçilere şok! Maaş zammı geri alındı
İzmir'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
HSYK eski Genel Sekreteri'ne FETÖ'den 15 yıl hapis
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 2 İşçi Alacak
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Tütün koçanı olanın tarım Bağ-Kur kaydı yapılır
Eğitim masrafı yükseldikçe sigortaya ilgi artıyor
Denizi kirleten gemilere 14 milyon lira ceza
Hatay'da esrarengiz cinayet
TYP güvenlik görevlisi başvuruları devam ediyor
SPK Uzman Yardımcısı alım ilanı
TRT, personel alım ilanlarını web sitesinden yayımladı
Rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
'Ev'lenen çifte müjde! 67 bin TL katkı
Annesini korumak için babasını öldüren genç için karar verildi!
Son dakika… Benzin ve motorine büyük zam!
Memurlar dikkat! İşte hizmet dökümü sorgulaması...
İşte engelli çalışanlara emeklilik tablosu!
Altay tankı için çarklar dönmeye başladı
AK Parti'de 12 isim daha istifa etti
Karadeniz İhracatçı Birlikleri 1 uzman yardımcısı alacak
CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı
PKK'nın 4 yıl önce kaçırdığı asker, ailesine mektup gönderdi
İşçi çıkaran İBB şirketi, personel alım ilanına çıktı
Canan Karatay gençlik sırrını açıkladı
Rıza Kayaalp, 4. kez dünya şampiyonu
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
‘Pejmürde’den sonra ilk buluşma
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
TESK: 2000 yılı öncesi esnafa yönelik çalışma yapılıyor
Sigara içenler dikkat: Kanserden daha tehlikeli
İşte bankaların faiz listesi
5 ilde 1 milyarlık 'naylon fatura' operasyonu
Bu meyvenin adını bilen yok
Kadro alan taşeronda %'lik (20,30...) zam mı geliyor?
'Şifalı' diye içiliyordu... Çeşmeye asılan yazıyı okuyanlar inanamadı

Benzer Haberler