Anasayfa » Sigortalı » Fazla çalışmada emsal karar!

Fazla çalışmada emsal karar!

Fazla çalışmada emsal karar!

Yargıtay, çalışanların tazminatn davalarında en büyük kalemi oluşturan fazla mesailerle ilgili emsal oluşturacak bir karara imza attı. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, işveren tarafından fazla hesaplandığı gerekçesiyle temyiz edilen bir işçi alacak davasında, işvereni haklı buldu. Yargıtay, fazla çalışma ücretinin belirlenmesinde sadece tanıkların yeterli olmayacağını hükmetti.

Tarih :
Fazla çalışmada emsal karar!

Fazla çalışma ücreti, işçi alacak davalarında en büyük kalemi oluşturmaktadır. İşten atılan bir işçi dava açarken, kıdem, ihbar ve izin alacaklarının yanısıra fazla çalışma ücreti içinde ücret talebinde bulunmaktadır. İşçi tazminatlarında en büyük kalemi de söz konusu fazla çalışma ücretleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, fazla çalışma ücreti işveren ile işçi arasında sık tartışmalara neden olmaktadır.

SGK Rehberi'nin özel haberine göre, Yargıtay da bu tartışmalara ışık tutacak bir emsal kararı imza attı.

İşten atılan bir işçi, kıdem,ihbar gibi alacaklarının dışında fazla çalışma ücreti içinde dava açtı. Mahkeme bilirkişi tayin etti. Bilirkişi de tanıkların beyanı doğrultusunda fazla çalışma talebini haklı bularak, fazla çalışma ücretlerinin faizi ile birlikte çalışana ödenmesini kararlaştırdı. Yerel mahkeme de bilirkişi raporunu esas alarak, işçiye fazla çalışma bedeli ödenmesine karar verdi.

TANIK BEYANI YETMEZ

İşveren ise yerel mahkemenin kararını temyiz etti. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak emsal oluşturacak bir değerlendirmede bulundu.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, bilirkişinin fazla çalışma ücretinin belirlenmesinde tanık beyanlarını esas aldığını belirterek, tanık beyanlarının fazla çalışma ücretinin ispat edilmesine tek başına yeterli olmayacağını bildirdi. Yüksek mahkeme, işçinin fazla çalışma yaptığını ispatla yükümlü olduğunu belirterek, bunun ispatının da öncelikle yazılı kayıtlara dayanması gerektiğini vurguladı. Yüksek mahkeme, tek başına tanıkların ifadesinin yeterli olmayacağın vurguladı.

Mahkemenin fazla çalışma ücretleriyle ilgili emsal oluşturacak kararı şöyle:

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte
daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR. Ancak, işçinin fazla çalışma
alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda
görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille sözkonusu olabilir. Buna karşın,
bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda dahi, işçinin geçerli bir yazılı belgeyle
bordroda yazılı olandan daha fazla çalışmayı yazılı delille İSPATLAMASI GEREKİR. İşçiye
bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik
miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda da ihtirazi kayıt ileri
sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması
gerektiği SONUCUNU DOĞURMAKTADIR.

Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda fazla mesai konusunda hesap yapılırken
sadece davacı şahit anlatımları DİKKATE ALINMIŞTIR. Ancak davalı işyerinde belirli tarih
aralığında çalıştığı anlaşılan davacı şahidinin anlatımı davacının tüm dönemleri için varsayıma
2 / 2 Corpus © Web Mevzuat ve İçtihat Programı
dayalı değer verilerek fazla çalışma yapıldığının kabul EDİLMESİ HATALIDIR. Bu yön
gözetilerek davacı şahidinin işyerinde çalıştığı dönemle sınırlı olarak fazla çalışma ALACAĞI
BELİRLENMELİDİR. Mahkemece yazılı şekilde eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup
BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz
harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.03.2014 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler