Anasayfa » İşveren » İşverene İlave Çalıştırdığı İşçi Başına 773 Lira Teşvik

İşverene İlave Çalıştırdığı İşçi Başına 773 Lira Teşvik

İşverene İlave Çalıştırdığı İşçi Başına 773 Lira Teşvik

Tarih :
İşverene İlave Çalıştırdığı İşçi Başına 773 Lira Teşvik

SGKREHBERİ- Mehmet SAĞLAM

2017 sonuna kadar 2 milyon istihdam hedefi koyan hükümet Çalışma Hayatında Milli Seferberlik projesini başlattı. Bu kapsamda getirilen en önemli düzenleme ilave istihdam teşviki oldu. Hükümet 687 KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yaptığı değişiklikle İşverene çalıştırdığı her ilave işçi için 773 TL tutarında teşvik ödemesi yapacak.

            Teşvikten Kimler Yaralanabilir?

            Teşvikten yaralanmak isteyin işveren açısından yaralanabilecek işyerleri özel sektör iş yerleri olmak zorundadır. Buna göre kamu idarelerine ait işyerleri, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50 sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar, işyerleri bu teşvikten yaralanamayacaklar.

İş arayanlar açısından ise kendisi üzerinde işverene teşvik ödenmesini sağlayacak olan işçinin işe alındığı tarihten önce İŞKUR kaydı olan ve son üç ay içerisinde işsiz olanlar faydalanabilecek. 

            Teşvikten Yaralanma Şartları Nelerdir?

1)       İşverenin ilave istihdam teşviğinden yaralanmak için aldığı işçiyi en erken 02.01.2017 tarihinde ve de daha sonrasında işe alınmış olması gerekmektedir.

2)       İşe alınan kişinin İŞKUR kaydı olması ve 2016 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmalıdır.

3)       Aylık prim ve hizmet belgesi yasal süresi içerisinde SGK ya verilmelidir.

4)       İşveren tarafından ödemesi gereken sigorta priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi buna ilaveten işyerinin SGK ya yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Teşvik Miktarı ve Süresi

Getirilen bu uygulama ile 31.12.2017 tarihine kadar işverene koşulları sağladığı takdirde ilave her bir istihdam için 773 TL teşvik ödemesi yapılacaktır,. Ancak işveren ilave çalıştırdığı ve bu ilave çalıştırmadan dolayı kendisinden 773 TL teşvik aldığı işçisi üzerinden aynı dönemde herhangi bir teşvik, destek ve indirim alamaz. Diğer taraftan ilave istihdam teşviği kapsamında çalıştırmadığı her bir çalışanı için ilave istihdam teşviği haricindeki diğer teşviklerden yararlanabilecek.

Destekten yaralanmak isteyen işverenler e-bildirge yoluyla SGK ya başvurduklarında işlemini tamamlamış olacaklar.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler