Anasayfa » Kamu » Memurun Vekaleten Adandığı Kadroya İlişkin Mali Hak Talebine AYM'den Onay

Memurun Vekaleten Adandığı Kadroya İlişkin Mali Hak Talebine AYM'den Onay

Memurun Vekaleten Adandığı Kadroya İlişkin Mali Hak Talebine AYM'den Onay

Memurun Vekaleten Adandığı Kadroya İlişkin Mali Hak Talebine AYM'den Onayı Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruda vekaleten atanılan kurumdaki kadroya ilişkin olarak ödenmesi gereken mali hakların ödenmemesi kararını iptal etti. Memurlar vekaleten atandığı kadrodaki mali haklarını alabilecekler. AYM onayladı.

Tarih :
Memurun Vekaleten Adandığı Kadroya İlişkin Mali Hak Talebine AYM'den Onay

Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak vekâleten atanan davacının, vekâleten atandığı kadroya ilişkin mali hakların kendisine ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddi işleminin iptali talebiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi bulan Manisa 2. İdare Mahkemesi iptali için başvuru yaptı.15 Mart 2017 tarihli ve 30008 sayılı resmi gazete yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 1 Mart 2017 tarihli kararını açıkladı.

27 Haziran 1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 11 Ekim 2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin, Anayasa’nın 10., 18., 55. ve 91. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı il müdürü kadrosuna vekâleten atananlara vekâlet görevi nedeniyle ek 10. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ödemelerin yapılmayacağını düzenlemektedir.

375 sayılı KHK’ya 666 sayılı KHK ile eklenmiştir. 666 sayılı KHK, 6.4.2011 tarihli ve 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında çıkarılan KHK’lardandır.

KHK’ların Anayasa’ya uygunluk denetimi, kanunların denetiminden farklıdır. Anayasa’nın 11. maddesinde, “Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” denilmektedir. Bu nedenle kanunların denetiminde, onların yalnızca Anayasa kurallarına uygun olup olmadıkları saptanır. KHK’lar ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem dayandıkları yetki kanununa hem de Anayasa’ya uygun olmak zorundadırlar.

Anayasa’nın ikinci kısmının 'Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlıklı üçüncü bölümünde düzenlenen haklar içinde kalan ve Anayasa’nın 91. maddesinde belirtilen KHK’yla düzenlenemeyecek yasak alan içinde bulunmayan kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının 6223 sayılı Yetki Kanunu’nun kapsamında kalması durumunda, KHK’yla düzenlenmesinde Anayasa’ya aykırı bir durumun olmayacağı açıktır.

6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunmadığından Anayasa’nın 91. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.

Kural, Anayasa’nın 91. maddesine aykırı görülerek iptal edildiğinden Anayasa’nın 10., 18. ve 55. maddeleri yönünden incelenmemiştir.

27 Haziran 1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 11 Ekim 2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı il müdürü” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 1 Mart 2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

KARAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler