Anasayfa » Kamu » 657'de Flaş Değişiklik!

657'de Flaş Değişiklik!

657'de Flaş Değişiklik!

Tarih :
657'de Flaş Değişiklik!

OHAL uygulamaları kapsamında bugün yürürlüğe giren 682 sayılı KHK, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesinde değişiklik de yaptı.

Yapılan değişikliğe göre, bir mali yıl içinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ödevlendirilebilecek personel sayısı, ilgili kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde 20’si kadar olabilecek.

657 sayılı Kanunun 122 nci maddesi

Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesi, memurlara başarı ve üstün başarı belgesi ile ödül verilmesine ilişkin hususları düzenliyor.

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebiliyor.

Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi veriliyor.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %200’üne kadar ödül verilebiliyor.

Ödül verilebilecek personel sayısı arttı

Bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, ilgili kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan fazla olamıyor.

Ancak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için bu sayı binde yirmi olarak uygulanıyordu. Kadro sayısının binde yirmisine kadar ödül verilebilecek kurumlar arasına Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da dahil edildi.

682 sayılı KHK’nın ilgili maddesi

MADDE 36 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesinin üçüncü fıkrasına “Emniyet Genel Müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiştir

Benzer Haberler