Anasayfa » GSS » Özel hastanelerin ne kadar ücret alacağını öğrenebilirsiniz

Özel hastanelerin ne kadar ücret alacağını öğrenebilirsiniz

Özel hastanelerin ne kadar ücret alacağını öğrenebilirsiniz

Tarih :
Özel hastanelerin ne kadar ücret alacağını öğrenebilirsiniz

Özel hastanelerin ne kadar ücret alacağını öğrenmek için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının hazırlamış olduğu programa girerek özel sağlık hizmeti sunucularına ödeyecekleri ilave ücreti öğrenebilirler. Bu programa girmek için tıklayınız. Yapmanız gereken sadece gerekli verileri programa girmektir.

İlave Ücret Alınması

İlave ücret 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 73. Maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. İlave ücretin alınmasına ilişkin hususlar ise Sağlık Uygulama Tebliği'nin 3.3. numaralı maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alabilir. EK-7, EK-8 ve EK-9 listelerinde yer alan işlemlerde kullanılan tıbbi malzeme ve ilaçlar ile EK-10/B Listesindeki tutarlara dahil olan işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz.Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları Kurumca belirlenen ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere asmak ve kişileri ilave ücret konusunda bilgilendirmek zorundadır.

Sağlık hizmeti sunucularınca, Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri için talep edilen ücretler, ilave ücret olarak değerlendirilmez.Sağlık hizmeti sunucusu, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alır. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunamaz.

Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması ve acil halin sona ermesi halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hastaya/hasta yakınına SUT eki "Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu" (Ek-4/C)'nin kullanılarak, yazılı ve imza karşılığı bilgi verilmesi zorunludur.Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı başvuru numarası altında hastaya yapılan işlem bedellerinin toplamı 100 TL yi aşıyorsa, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, şekli Kurumca belirlenecek bir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek zorundadır. Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorundadır. Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da sağlanabilir.

İlave Ücret Alınmayacak Kişiler

Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla, 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerden, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan; ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamaz.

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Alabilecekleri İlave Ücret Tavan Oranları

(1) 22/03//2012 tarihinde yayımlanan "Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge" gereği oluşturulan Komisyon tarafından Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 01/1/2012 tarihinden itibaren alabilecekleri ilave ücret oranları, alfabetik sıralı olarak ekli dosyada yer almaktadır. (Ek:1)

(2) 12.03.2012 tarih ve 2012/2939 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği; Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dâhil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla %90 'ına kadar ilave ücret alabilirler.

(3) 2012 yılı için ilave ücret vakıf üniversiteleri için % 90 kısmi branş sözleşmesi bulunan hastaneler için %30 olarak uygulanacaktır.

(4) 07/01/2011 tarihinden sonra açılan özel hastanelerin ilave ücret tavan oranı Kurumumuza başvuruda bulunmaları halinde Komisyon tarafından Yönerge doğrultusunda belirlenerek ilgili hastaneye bildirilecektir.

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Kaynak : SGK Rehberi
ANAR Anketi: Hükümetin başarı puanı 100 üzerinden 73.7
Emekli polis tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu
Devlet ve vatandaş hücum ediyor: Türkiye’de böyle bir şey hiç olmamıştı
Japon firma 'düğmeye basma çubuğu' üretti
Vergi ve SGK Borcu Sorgulaması Ertelenebilir mi?
Gaziantep'te vakalar artıyor... Bayramın ilk gününde 49 yeni vaka
Dünyaca ünlü üç dev şirket corona virüse yenildi!
Türkiye'de mahkemelerin bugüne kadar verdiği 'ilginç' cezalar
Erdoğan, yeni normalin 3 önemli kuralını açıkladı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlıkçıların testi pozitif çıktı, hastane hizmete kapatıldı
Bakan açıkladı: Milyonlarca öğrenciye telafi eğitimi tarihi belli oldu
Kovid-19 hastalarında denenen ilacın kullanımı askıya alındı
Kuryeyle tartışan polis görevden uzaklaştırıldı
Tüm memurları ilgilendiriyor! Tarih belli oldu, yazılar hazırlandı
Bakan Soylu 'şehit ailesiyle' bir anısını göz yaşları içinde anlattı
Çekirge sürüleri Dubai’yi istila etti
Dikkat! Şifrelerinizi bugün mutlaka değiştirin!
Koronavirüs hastaları 11. günün ardından bulaşıcı değil
Bakan Kurum: Kaçak yapılar tespit edildi, tümü yıkılacak

Benzer Haberler