Anasayfa » Esnaflar (4b) » Tarım Bağ-Kur'lularının emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarma teklifi

Tarım Bağ-Kur'lularının emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarma teklifi

Tarım Bağ-Kur'lularının emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarma teklifi

Tarih :
Tarım Bağ-Kur'lularının emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarma teklifi

Muğla Milletvekili Nurettin DEMİR tarafından Meclise sunulan Kanun Teklifi ile Tarım Bağ-Kur'lularının emekli aylıklarının net asgari ücret düzeyine çekilmesi teklif edildi. Şuan Tarım Bağ-Kur'lularının almakta olduğu en düşük emekli maaşı 530,36 TL olup, net asgari ücret ise 699,61 TL dir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

MADDE 1- 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 8- Mülga 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre emekli aylığı bağlanmış olanlar ile aynı Kanuna tabi hizmeti olup geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında emekli aylığı bağlananlara, 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenen bir aylık net asgari ücret ile maaşları arasındaki fark tutarı her ay aylıkları ile birlikte fark tazminatı olarak ödenir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE:

Türkiye, dört mevsimin yaşandığı elverişli iklim koşulları ve verimli toprakları ile dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biridir. Ancak buna rağmen, çiftçilerimiz, hayvan ve tarım üreticilerimiz, "özellikle iklim koşullarına bağlı riskler altındaki" çalışma hayatlarında ve emekliliklerinde hak ettikleri yaşam koşullarına sahip olamamaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, "Köylü milletin efendisidir" diyerek, toprağa bağlı yaşayan ve çalışan insanlara büyük ilgi göstermiş ve sonraki nesillerin de köylüye ve çiftçiye değer vermesini istemiştir.Toplumsal hayat ve üretim süreçleri içerisindeki yerleri itibariyle çiftçilerimizin, hayvan ve tarım üreticilerimizin sosyal güvenliklerinin ve bu anlamda emekliliklerinin hak ettikleri şekilde sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Çünkü, "sosyal devlet" olmanın bir şartı da, kişilerin yaşlanıp sosyal güvenliğe ihtiyaç duydukları bir dönemde, insanlık onuruna yakışır bir şekilde, başkalarına muhtaç olmadan, sağlıklı ve asgari bir hayat standardını garanti edebilmektir. Oysa, "Bağ-kur tarım emeklileri" bugün asgari ücretin altında maaş almakta ve geçimlerini zor koşullarda sağlamaya çalışmaktadır.

Soframıza her sabah taze ekmeğin, taze sebzelerin, meyvelerin, kahvaltılıkların gelmesine vesile olan çiftçilerimizi, hayvan ve tarım üreticilerimizi unutmamamız gerekmektedir. Aksi taktirde, artan köyden kente göç ile birlikte, kentlerdeki istihdam sorununun daha da büyüyeceği, yoksulluğun daha da artacağı ve kırsal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmemesinin de ülkemiz ekonomisini olumsuz etkileyeceği aşikardır.

Hazırlanan "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile "Bağ-Kur tarım emeklilerinin", maaşlarıyla, net asgari ücret arasındaki farkı her ay tazminat olarak almaları ve böylece toplamda her ay ellerine net asgari ücret kadar para geçmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye'nin büyük bölümünün çiftçilik yaptığı da göz önünde bulundurulduğunda, hazırlanan teklifin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bütün bu gerçekler ışığında, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan emekli tarım üreticisi vatandaşlarımıza destek olunmalı ve emekli maaşlarının artırılması ivedilikle sağlanmalıdır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler