Anasayfa » İlan » Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31inci maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İLAN TAKVİMİ

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde üniversitemizin Rektörlük Evrak Kayıt birimine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

MUAFİYET

- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

- Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER

- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

- Özgeçmiş

- ALES belgesi

- Yabancı Dil Sonuç Belgesi

- Mezuniyet Belgeleri(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

- Lisans resmi transkript belgesi

- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlarda getireceklerdir.)

- Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair -alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)

- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

- 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

ÖNEMLİ NOTLAR

- Başvurunun, şahsen veya posta ile kadronun ilan Rektörlük Evrak Kayıt Birimine yapılması gerekmektedir.

- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.istiklal.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

- E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

11440/1-1

Kaynak : SGK Rehberi
Nikahsız yaşadığım kişiden çocuğum olursa yetim aylığım kesilir mi?
Polisi bıçaklayan hırsızlık zanlısı kalçasından vurularak yakaland
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Memurlar EYT'den yararlanacak mı?
Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 1638'e yükseldi
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan yeni zam oranı
Erdoğan: İlk Evim İlk İşyerim projesinin ilk diliminin temelini atıyoruz
Kıtaya damgamızı vurduk: Türkiye'nin bize yardım etmesi lazım
Bakan Akar: İleri geri boş boş konuşanlar, ordubozanlar var
2 kişiyi öldüren düğün magandasına 50 yıl hapis
Kreşte 2 yaşındaki kızı uyutulurken darbedildi
26 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları
Rusya'nın İjevsk kentinde okula silahlı saldırı
Erdoğan'dan, vefat eden Yusuf el-Karadavi'nin oğluna taziye telefonu
Kreşte 2 yaşındaki kızı uyutulurken darbedildi
Akaryakıtta indirim kapıda! Petrol çok sert düştü
EYT, sözleşmeliye kadro! Kabine kritik kararlar için toplanıyor..
İkinci el otomobiller elde kaldı!

Benzer Haberler