Anasayfa » İşsizlik » Ücret Garanti Fonuna ilişkin bilinmesi gereken her şey

Ücret Garanti Fonuna ilişkin bilinmesi gereken her şey

Ücret Garanti Fonuna ilişkin bilinmesi gereken her şey

Konu ile ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanununun

Tarih :
Ücret Garanti Fonuna ilişkin bilinmesi gereken her şey
Untitled Document

Ücret Garanti Fonuna İlişkin Genel Açıklamalar

Konu ile ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesinde yer almaktayken ve ayrıca konuya ilişkin Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği 18.10.2004 tarih - 25617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişken, Kanunun söz konusu maddesi 26.05.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5763 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, bunun yerine aynı konuyla ilgili aynı Kanunun 17 nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa ek-1 inci madde eklenmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre;

- 4447 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi,
- İşveren için aciz vesikası alınması,
- İflas veya iflasın ertelenmesi nedenleri
ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulacaktır.

Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ödeme yapılacak, bu ödemeler 5510 sayılı Kanunun 82 inci maddesi uyarınca belirlenen kazanç üst sınırını aşamayacaktır.

Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde birinden oluşacak, Fonun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir.

4857 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği 18.10.2004 tarihli ve 25617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu doğrultuda ücret garanti fonu oluşturulmuştur. Daha sonra 28.06.2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yeni yönetmelik ile eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmış, ancak aynı Fon hala faaliyetine devam etmektedir.

Ücret Garanti fonuna başvuru nasıl yapılır?

28.06.2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde başvurunun nasıl yapılacağı belirlenmiştir. Buna göre;
01.06.2003 tarihinden itibaren ödeme aczine düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, Türkiye İş Kurumu birimine aşağıdaki belgelerden en az biri ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekaletnameye haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.

1- İcra Dairesinden alınan Aciz Vesikası veya Aciz Vesikası hükmündeki Haciz Tutanağı.

2- İflas Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan ilanı.

3- İflasın Ertelenmesi Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan ilanı.

4- İcra Tetkik Merciince verilen Konkordato Mühletine ait kararın tasdikli sureti veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan mühlet ilanı veya Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak konkordatoya ilişkin belge.

Ödemeye ilişkin usul ve esaslar

Ücret alacaklısı yukarıda sayılan evraklarla birlikte Türkiye İş Kurumu ünitesine başvurduktan sonra Kurum gerekli araştırmayı yaparak herhangi bir (evraklarda) eksiklik yok ise başvuruya izleyen ayın sonuna kadar ödemeyi gerçekleştirir.

Ödemeye ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak;

1- Yukarıda belirtilen Yönetmeliğin ekinde yer alan İşçi Alacak Belgesi işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki ücret alacaklarına ilişkin olmalıdır.
2- İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması gerekir.
3- Günlük ücret alacağı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen günlük kazanç üst sınırını aşamaz. Yani 1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında sigorta primine esas Günlük kazanç üst sınırı : 192,08 TL dir.
4- Ücret alacağı, işçinin Kuruma başvuru tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenir.
5- Bu kapsamda yapılacak ödemeler, Fon kaynaklarıyla sınırlıdır. Ödemeler, Kuruma başvuru sırasına göre yapılır.

Ödemelerin bildirilmesi

Ücret alacağının Fondan ödenmesi halinde; aciz vesikası alınmasında işverene ve icra dairesine, konkordato ilanında konkordato komiserine veya konkordato tasfiye memuruna, iflasta iflas idaresine veya iflas masasına, iflasın ertelenmesinde kayyıma ve tüm ödemelerde işverenin bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak bildirilir.

Kaynak : SGK Rehberi
MEB, 'özel öğrenciler' için özel program hazırladı
Silahlı kavgada ateş arasında kalan 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Üç ildeki konut fiyat artışı dünya rekoru kırdı!
Brent düştü Cemal Enginyurt seslendi: Akaryakıta indirim yok mu?
Erdoğan, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'nda konuştu
Çiğ süt desteğine ilişkin başvuru esasları düzenlendi
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Arkadaşların senin adaylığın konusunda müttefik değiller
TÜSİAD Başkanı’ndan enflasyon ve faiz tepkisi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu'nda konuştu
25 Eylül 2022 den önemli gündem başlıkları
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünya bizleri konuşuyor, Türkiye'yi konuşuyor'
Sanat Güneşi, vefatının 26. yılında su altında anıldı
ÖSYM'den 'KPSS oturumunda poşeti açılmış soru kitapçığı' açıklaması
KPSS sabah oturumu başladı
'Şahin' merkez bankalarıyla çalkalanan küresel piyasalar, gelecek hafta verilerle yön bulacak

Benzer Haberler