Anasayfa » İşveren » SGK eski bürokratından kritik uyarılar! Borcu olanlar da yararlanmalı...

SGK eski bürokratından kritik uyarılar! Borcu olanlar da yararlanmalı...

SGK eski bürokratından kritik uyarılar! Borcu olanlar da yararlanmalı...

SGK eski bürokratlarından Eyüp Sabri DEMİRCİ, milyonlarca kişiyi ilgilendiren prim teşvikleri ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Demirci, borcu olan işverenlere de prim teşviklerinden yararlanma hakkı verilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Demirci'nin sgkrehberi.com için kaleme aldığı makalesi şöyle:

Tarih :
SGK eski bürokratından kritik uyarılar! Borcu olanlar da yararlanmalı...


' Uygulamada olan ondan fazla prim teşvikinin her biri farklı amaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

Beş puanlık prim indirimi ile primlerini düzenli ödeyen işverenleri ödüllendirmek ve primleri süresi içinde ödemeye teşvik etmek, İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10. Maddesine ilave edilen teşvik ile genç ve kadın istihdamını artırmak, İş Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan teşvikle engelli istihdamını artırmak,

5510 sayılı Kanunun Ek-2. Maddesinde getirilen teşvik ile yatırımların ve istihdamın artırılması hedeflenmiştir.

Ne var ki hedef, primleri zamanında tahsil etmek yada yatırımları veya istihdamı artırmak olmasına rağmen uygulamada olan prim teşviklerinden yararlanılır iken engelli sigortalı istihdamını artırmak amacıyla getirilen teşvik hariç ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunan işverenlere bu borçlarını ödemediği/yapılandırmadığı/taksitlendirmediği sürece teşviklerden yararlanmalarına izin verilmemektedir.
…

Düşünün ki, genç ve kadın istihdamını artırmak amacıyla getirilen 06111 teşvikindeki veya ilave istihdam yaratmak amacıyla getirilen 17103/27103 teşvikindeki diğer şartları sağlamanıza rağmen SGK'ya olan vadesi geçmiş borcunuz varsa bu teşviklerden cari aylarda yararlanamıyorsunuz.

Ve belki de istihdam artışına en çok ihtiyacımız olan şu zor zamanlarda istihdam artışına engel oluyoruz.

Veya ödeme vadesi geçmiş borcunuz nedeniyle cari aydaki primlerin beş puanlık indirim sonrası kalan tutarını ödemek isteseniz bile beş puanlık prim indiriminden yararlanamıyorsunuz.
…

Çalışma hayatında işler her zaman istediğiniz gibi gitmeyebiliyor.

Vadesi geçmiş borcunuzun bulunmamasına rağmen kimi zaman bir senedinizin veya çekinizin geri döndüğü durumlarda veya bazı aylarda beklediğiniz satış hasılatına ulaşamadığınız durumlarda yada pandemi sürecinde olduğu gibi ekonomik kriz ortamının oluştuğu durumlarda yahut onlarca farklı nedenle kimi zaman işverenler bırakın vergi ve prim borcunu, çalışanın ücretini bile ödemekte zorlanabiliyor, hatta ödeyemiyor.

Banka kredisiyle çalışanının ücretini, hatta vergi ve prim borcunu ödeyen o kadar çok işletme sahibi var ki.

Amaçları ise işi çevirebilmek, bu zor zamanlardan kurutulabilmek.
…

Borçlu işveren eline bir miktar para geçtiğinde hiç değilse cari ayda prim teşvikinden yararlanıp kalan primlerimi ödeyim dese bile maalesef ki mümkün olmuyor.

O da bakıyor ki cari ayda prim teşviklerinden yararlanamıyor, eline geçen parayla da diğer borçlarını ödüyor.

Vadesi geçmiş borcuna bakmayıp cari ayda teşviklerden yararlanmasına izin verseniz bir çok işletme sahibi teşviklerden yararlanıp elen geçen parayla cari aydaki teşvik sonrası kalan prim borçlarını ödeyecek.

Hani diyeceksiniz ki, gitsin borçlarını yapılandırsın ya da yapılandırma başvuru süresi bitmişse gitsin taksitlendirsin.

O işler de öyle kolay olmuyor maalesef.

Bir kere, yapılandırma dediğiniz yasalar son zamanlarda her sene çıksa da, yapılandırmaya her zaman başvuramıyorsunuz. Başvurduğunuzda da hem taksitleri ödeyip hem de cari ayda teşvik sonrası kalan prim borçları ödemek öyle kolay olmuyor. Taksitlendirme dediğiniz işleme başvurduğunuzda ise borcunuz 50.000 TL'nin üzerindeyse sizden illaki bir teminat göstermeniz isteniyor.

Teminat verecek bir malınız mülkünüz yoksa maalesef ki taksitlendirme bile yapamıyorsunuz.

Halbuki kanun koyucu 6183 sayılı yasanın 76. maddesinde aciz halindeki borçlu için teminat ve faiz aranmaksızın taksitlendirme yapılabileceğini öngörse de aciz haline düşmüş işverenden hem teminat göstermesi isteniyor, hem de borçlarını faiziyle birlikte ödemesi.
…

Değerli okurlar, kıymetli bürokratlar,

Ödeme vadesi geçmiş borcu olan işverenlere cari aylarda prim teşviklerinden yararlanmaya müsaade etmediğiniz takdirde unutmayın ki borçları her geçen gün daha da artıyor ve birkaç yıl sonra artık ödenemez bir hale geliyor.

Sonuçta verilmeyen 5 puanlık indirim veya istihdam artışına rağmen verilmeyen 20,5'lik teşvik, kimi zaman 37,5'lik primin tamamından mahrum kalmaya dahi neden olabiliyor.

Benden size tavsiye,

Bırakın vadesi geçmiş borcu olan işveren cari aydaki teşvik sonrası primlerini ödüyorsa, cari ayda teşviklerden yararlansın.

Emin olun hem prim tahsilatınızı artırırsınız, hem de istihdamı.

Vadesi geçmiş borç için takibe geçeceksiniz yine geçin, prim teşvikinden yararlanıyor diye icra takibine geçilemeyeceğine dair bir düzenleme mi var.

Yok!

Ve bir de lütfen aciz halindeki borçlu için yasa hükmünü uygulayın, borçlu aciz halinde ise lütfen teminat ve faiz aramadan taksitlendirme yapın.

Hem yapmadığınızda neyini alacaksınız adamın, zaten aciz halinde, bir şeyi yok ki alasınız.

Hiç de değilse iyi niyetli olarak ödemeye gelen aciz halindeki vatandaşın borcunu taksitler halinde ödemesine müsaade edin.

Yoksa her sene bir yapılandırma yasası çıkartır, başvuruda bulunacak işveren beklersiniz kapılarda.'

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler