Anasayfa » Soru Cevap » Memurların en fazla merak ettiği emekliliğe ilişkin 10 sorunun cevabı

Memurların en fazla merak ettiği emekliliğe ilişkin 10 sorunun cevabı

Memurların en fazla merak ettiği emekliliğe ilişkin 10 sorunun cevabı

Tarih :
Memurların en fazla merak ettiği emekliliğe ilişkin 10 sorunun cevabı

Tüm çalışanları Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na davet ediyoruz....

Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na Katılmak İçin TIKLAYINIZ!......

1- Emekli maaşımın kesilmesi doğru mudur?

01.05.2002'de SSK’dan emekli oldum ve vakıf üniversitesinde çalışıyordum, emekli aylığımı aldım. 26.04.2017 tarihinde bir devlet üniversitesine geçtim, emekli aylığımı alamayacağım bildirildi, kesilmesi için dilekçe verdim, kesildi. 30. 05.2019 tarihinde yaş haddinden emekli oldum fakat aynı kurumda sözleşmeli olarak çalışmaya başladım. Sorum şu: 1.Sözleşmeli olduğum için emekli aylığımı tekrar bağlatabilir miyim? 2. İki yıldır alamadığım emekli aylığımı toplu olarak alabilir miyim?

5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinde; “…Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince devlet üniversitesinde çalışmaya başladığınız tarih itibarıyla emekli maaşınızın kesilmesi gerekmektedir. Yaş haddinden emekli olmanızın da sonucu değiştirmeyeceğini ifade edebiliriz.

2- Askerlik borçlanması emeklilik yaşını değiştirir mi?

10.09.1968 doğumluyum. Sigortalılık başlangıcım 01.02.2002 yılıdır. 5300 günüm var. Askerliğimi 1994 yılında yaptım. Askerliğimi borçlanmam halinde emeklilik yaşım 60’dan geriye gelir mi?

08/9/1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı olarak işe girilmiş ve askerlik de ilk defa işe girildiği tarihten önce yapılmış olsaydı borçlanma durumunda, kademeli emeklilik yaşı geçiş düzenlemelerine göre emeklilik yaşınız düşecekti. Ancak, sigortalı olarak işe 1.02.2002 tarihinde başladığınız için 60 yaşa tabi olmanız gerekmektedir.

3- Halen Bağ-Kur’lu olarak çalışan, memur eşinden dul aylığı alabilir mi?

Eşim 7 yıllık memur iken vefat etti. Halen Bağ-Kur’lu olarak çalışıyorum. Emekli Sandığı’ndan dul aylığı alabilir miyim?

5510 sayılı Kanun’a göre eşinizin beş yıldan fazla hizmeti olduğu için, Bağ-Kur’a (4/b) tabi çalışmanız, Emekli Sandığı'ndan dul aylığı almanıza engel değildir. Ayrıca, sigortalı (4/a) olarak çalışsanız dahi eşinizden dul aylığı alabilirsiniz.

4- 5510 sayılı Kanun sonrasında emekli ikramiyesi ödemesinde bir değişiklik oldu mu?

5510 sayılı Kanun sonrasında devlet memurlarının emekli ikramiyemin hesaplanmasında bir düşüş veya ikramiye tutarının ödenmemesi gibi bir durum söz konusu mudur?

5510 sayılı Kanun sonrasında memurların emekli maaş hesabında önemli değişiklikler olmuştur. Yani prime esas kazançlar emekli aylığı bağlanmasında esas alınmaktadır. Ancak, emekli ikramiyeleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’ndaki usul ve esaslara göre ödenmeye devam edilmektedir. Tamamen kaldırılması söz konusu değildir.

5- Sözleşmeli olarak çalışmaya başlarsam yetim aylığım kesilir mi?

6 yıllık devlet memuru iken vefat eden babamdan tarafıma yetim aylığı bağlandı. 657 sayılı Kanun’un 4/b maddesine göre sözleşmeli çalışmaya başlamam halinde yetim aylığım kesilir mi?

5510 sayılı Kanun hükümlerine göre çalışmaya başladığınız tarihi takip eden aybaşından itibaren aylığınız kesilir.

6- Kamudaki sigortalı hizmetler için emekli ikramiyesi ödenir mi?

Şu an bir kamu kurumda memur olarak görev yapıyorum daha önce kamu sektöründeki 4/a’lı (SSK) hizmetler için Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir mi?

Kamuda 4/a’lı (SSK) olarak çalışılan sürelere emeklilik ikramiyesi ödenebilmesi için kamudaki sigortalı görevinden ayrıldığı tarih itibariyle kıdem tazminatını almamış ve kıdem tazminatı ödemesine müstehak olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenmektedir.

7- Hangi sigortalı hizmet geçerli olur?

Devlet memurunun Emekli Sandığı hizmeti ile iç içe geçen 4/a (SSK) hizmetinden hangisi geçerlidir?

657 sayılı Kanun’a göre devlet memurlarının ticari kazanç getirici faaliyetlerde bulunması yasak olmasına rağmen bazen bu kurala uyulmadığı ve memurların aylıksız izinde iken sigortalı bir işte çalıştığı görülmektedir. Bu gibi durumlarda hem Emekli Sandığı hizmeti hem de SSK (4/a) hizmeti olabilmektedir. İşte bu gibi durumlarda 4/c’ye (Emekli Sandığı) tabi hizmet süreler geçerli olup, 4/a (SSK) hizmetlerinin iptal edilmesi gerekmektedir. Aynı durum Bağ-Kur hizmeti için de geçerlidir.

8- Eşimden sigorta dul aylığı, babamdan da emekli sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

Eşimden 4/a’dan (SSK) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı almam mümkün müdür?

4/a’dan (SSK) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığı’ndan babasından dolayı yetim aylığı alabilirler. 5510 sayılı Kanun’a tabi olarak dul ve yetim aylığı almış olsaydınız, sadece tercih yapabilirdiniz. Yani, hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından aylık bağlanacaktır.

9- Eşler arasındaki yaş farkı emekli aylığını etkiler mi?

5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 15.10.2008 tarihinden önce 4/c’li sigortalı olanlar için halen yürürlükte olan 5434 sayılı Kanun’un 71’inci maddesinde; “İştirakçi karı veya koca eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağlanır. Ancak evlenme akdi en az 10 yıl evvel yapılmış veya çocukları olmuş ise bu indirme yapılmaz. Emekli olduktan sonra evlenenler hakkında dahi aynı hükümler uygulanır” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince evli eşler arasında 30 yaş ve üzerinde yaş farkı varsa bağlanacak dul aylığı yarı yarıya düşmektedir. Evli çiftler arasındaki yaş farkı 30 ve daha fazla olsa dahi vefat etmeden önce çocuk olmuşsa veya evlenme vefattan 10 yıl önce olmuşsa dul aylığında herhangi bir azalma söz konusu olmamaktadır. Yani kanun koyucu bazı istisnalara yer vererek iyi niyetli evlilikleri korumuştur.

Bazı uyanıklar yaşlı emeklilerle evlenerek onların vefat ettikten sonra bağlanacak dul aylıklarını almak istemektedirler. Ya da bazı yaşlılar öldüklerinde emekli aylıklarının birilerine kalmalarını istemektedirler. Örneğin 80 yaşındaki emekli bir kadın, genç ve fakir 30 yaşındaki bir erkekle evlenerek öldükten sonra dul aylığının genç erkeğe bağlanmasını sağlamak istemektedir. Ya da yaşlı bir erkek genç bir bayanla aynı amaçla ya da kendisine bakması karşılığında evlenebilmektedir. İşte sistem bu tür uyanıklıkların ya da kötü niyetlilerin önüne geçmek için bağlanacak dul aylığını yarı yarıya indirmektedir. Yani % 75 oranında bağlanacak dul aylığı % 37,5 oranında bağlanmaktadır.

Şu hususu da belirtmek gerekir ki, bu düzenleme 5434 sayılı Kanun’un ilk halinde de mevcut olup, 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihine kadar mevcudiyetini korumuştur. Ancak, SSK ve Bağ-Kur mevzuatında benzer düzenleme yoktur. 5510 sayılı Kanun'da da böyle bir düzenleme bulunmamaktadır.

10- Altı ayı doldurmadan 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

2200 ek göstergeden yaş haddinden emekli olmasına 1 ay kala 3600 ek göstergeli bir göreve atanan ve bu pozisyondan yaş haddinden emekli olan bir kamu görevlisi hangi ek göstergeden emekli olur?

5434 sayılı Kanun'un ek 73'üncü maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara; atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için, atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden, bu göreve başladıkları tarihten itibaren en az altı ay süreyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'na kesenek ve karşılık ödemiş olması şarttır. Altı ay kesenek ve karşılık ödenmemiş olanlara bu göreve atanmadan önce emekli keseneğine esas alınan ek gösterge rakamı üzerinden işlem yapılır.

Her türlü müşavirlik görevlerine atananlar hariç; Bakanlar Kurulu Kararı veya müşterek kararla atananlar, ilgili mevzuatı uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonunda atanılan görevlerde bulunanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na dahil olanlar, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na tabi olanlar ile yaş haddi, vazife malullüğü veya ölüm nedeniyle altı aylık süreyi tamamlayamayanlar hakkında yapılacak emeklilik işlemlerinde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 68 'inci maddesi hükümleri saklıdır” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince yaş haddinden emekli olanların, görev yaptığı kadronun ek göstergesinden faydalanmak için en az altı ay çalışma şartı aranmaz. Bu doğrultuda ilgilinin bir ay çalışması 3600 ek gösterge için yeterlidir. Ancak, bu görevlerin makam tazminatından, temsil tazminatından ve görev tazminatından faydalanılamaz.

Kaynak : Yeni Şafak
FETÖ'den yakalanan 10 zanlıdan 1'i muvazzaf asker 3'ü tutuklandı
Balıkesir'de komşular arasında çıkan kavgada bıçaklanan baba ile oğlu öldü
Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandı
Yüksek Seçim Kurulu 12 bilişim personeli alacak
Brent düştü Cemal Enginyurt seslendi: Akaryakıta indirim yok mu?
25 Eylül 2022 den önemli gündem başlıkları
İşte TOKİ taksiti gerçeği! En güzel cevabı TOKİ'den ev alan vatandaş verdi
TOKİ'den 'idarenin borçlarını ödemediği' iddiasına yalanlama
Dana karkas ve kuzu karkas fiyatı kilogram başına 2 lira artırıldı
Başsavcılıktan eltisini yaralayan kadınla ilgili açıklama
Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'TUS' açıklaması
Sanat Güneşi, vefatının 26. yılında su altında anıldı
Mutfakta yangın var
Pençe Kilit bölgesinde 1 üsteğmen şehit oldu
ÖSYM'den 'KPSS oturumunda poşeti açılmış soru kitapçığı' açıklaması
TOKİ'nin indirim kampanyasından 200 bini aşkın kişi yararlanacak
ÖSYM'den KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına gireceklere saat uyarısı
Vergi müfettişinden maaş isyanı
Kuzu karkas ve dana karkas alım fiyatı artırıldı
Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS için açık olacak
Vaka artışı görülen uyuz hastalığına karşı en kritik yöntem 'eş zamanlı tedavi'
Burdur'daki özel eğitim meslek okulunun müdür vekili görevden uzaklaştırıldı
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu yarın yapılacak.

Benzer Haberler