Anasayfa » İlan » O Bakanlık 7260 sözleşmeli personel alacak

O Bakanlık 7260 sözleşmeli personel alacak

O Bakanlık 7260 sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı 7260 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 01 Mart 2022 tarihinde başlayıp, 17 Mart 2022 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir.

Tarih :
O Bakanlık 7260 sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığından:

BAKANLIK MERKEZ VE MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" "Sınav şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile Ek-1 listede belirtilen 301 pozisyona personel alımı yapılacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.

I) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

II) ÖZEL ŞARTLAR

A- Destek Personeli (Aşçı)

a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kuramlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca, aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmi kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

B- Destek Personeli (Kaloriferci)

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Halk eğitim müdürlüklerinden veya diğer resmi kurum veya kuruluşlardan alınan "doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi" sertifikasına sahip olmak,


C- Destek Personeli (Hizmetli)

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

D- Destek Personeli (Şoför)

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

E- Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)


İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

F- Koruma ve Güvenlik Görevlisi

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak,


e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93'ten fazla, 80-17=63'ten az olmaması gerekmektedir.)

f) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

G- Teknisyen

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (İlgili bölüm mezuniyetini belgelemek gerekmektedir.)

H- Tekniker

En az meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak, (İlgili bölüm mezuniyetini belgelemek gerekmektedir)

I- Mühendis


En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

K- Psikolog

Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,

L- Sosyal Çalışmacı

Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

III) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar pozisyonlardan sadece bir mahal ve pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla pozisyona başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


Başvurular 01 Mart 2022 tarihinde başlayıp, 17 Mart 2022 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER;

1. Fotoğraflı özgeçmiş,

2. Güvenlik Soruşturması Formu, (EK-2 formun "UYARI" bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi, EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

3. Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-3),


4. Denklik gösterir belge, (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.)

Belirtilen belgeler dışında;

5. Destek personeli (şoför) pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu olanların diploma ve sürücü belgelerinin ön ve arka yüzünü,

6. Destek personeli (aşçı) pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu olanların diploma, aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikasını,

7. Destek personeli (kaloriferci) pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu olanların diploma ve doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi sertifikasını,

8. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu olanların diploma ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartının ön ve arka yüzünü,


9. Destek personeli (hizmetli) pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu olanların diplomalarını,

10. Teknisyen pozisyonuna başvuranların; Alanı ile ilgili mezuniyetine dair diplomalarını,

11. Tekniker pozisyonuna başvuranların; Alanı ile ilgili mezuniyetine dair diplomalarını, Sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlardan atama sırasında istenecek belge; İlanın Özel Şartlar bölümünün (d) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur" ibareli sağlık raporu,


a) Dahiliye,

b) Genel Cerrahi,

c) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi,

ç) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,

d) Göz Hastalıkları,

e) Ortopedi ve Travmatoloji,

f) Sinir Sistemi Hastalıkları ve Beyin ve Sinir Cerrahisi,

g) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,

ğ) Cilt Hastalıkları muayenelerini içerir sağlık kurulu raporu.

IV) BAŞVURU SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ

Başvuru sonuçları Bakanlığımız internet sitesi www.adalet.gov.tr ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinde başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilerini görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.


Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

V) BOY-KİLO ÖLÇÜMÜ, UYGULAMALI SINAV, SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday boy-kilo ölçümüne alınacaktır. Boy-kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Boy-kilo ölçümünün yapılacağı yer ve tarih Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Destek personeli (şoför) pozisyoları için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı sınava alınacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesi www.adalet.gov.tr ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinde sözlü sınava ilişkin bilgilerini görüntülenebilecektir.


VI) SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Destek personeli (şoför) pozisyonlarına alınacaklar için ayrıca araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı olarak sınav yapılacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.


VII) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır.

Sınav sonuçları ve pozisyonlara alınmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sitesi www.adalet.gov.tr ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr internet sitesinde sözlü sınav sonucuna ilişkin bilgilerini görüntülenebilecektir.

VIII) DİĞER HUSUSLAR

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden bu durumdaki adayların (4 üncü fıkranın a,b,c bendlerinde belirtilen durumlar hariç) istihdamı yapılmayacaktır.

Pozisyonları Gösterir Liste (EK-1), Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2) ile Beyan Örneği (EK-3), Adalet Bakanlığı (https://adalet.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (https://pgm.adalet.gov.tr) internet sitesinde yer alan ilanda belirtilmiştir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

2238/1/1-1

Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Adalet Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TEKNİSYEN, İŞARET DİLİ TERCÜMANI, ŞOFÖR, AŞÇI VE HİZMETLİ PERSONEL İSTİHDAMI SINAV İLANI


ADLİ VE İDARİ YARGIDA GÖREV YAPMAK ÜZERE;

EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.618 sözleşmeli zabıt katibi (EK 1/A), 830 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 984 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C), 33 sözleşmeli teknisyen (EK-1/D), 12 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/E), 83 sözleşmeli şoför (EK-1/F), 29 sözleşmeli aşçı (EK-1/G) ve 870 sözleşmeli hizmetli (EK-1/H) olmak üzere toplam 6.459 personel alınacaktır.

Adayların öğrenim durum bilgisi ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi web servisleri aracılığı ile alınacaktır. E-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.


Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Merkezi sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;

- Zabıt katibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

- Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) ÖZEL ŞARTLAR:

A- Sözleşmeli Zabıt Katibi Pozisyonunda istihdam Edilebilmek İçin;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)


b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-Devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)


B- Sözleşmeli Mübaşir Pozisyonunda İstihdam Edilebilmek İçin;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

C-Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonunda İstihdam Edilebilmek İçin;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,


e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93'ten fazla, 80-17=63'ten az olmaması gerekmektedir.)

f) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,

D- Sözleşmeli Teknisyen Pozisyonunda İstihdam Edilebilmek İçin;

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

E- Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı Pozisyonunda İstihdam Edilebilmek İçin;

a) En az ön lisans veya dengi okul mezunu olmak,

b) Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu'nun (TİDBO) yürüttüğü Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavından (TİDYES) en az 70 puan almış olmak veya tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge ya da sertifikaya sahip olmak (Aday sonuç belgesini, belge veya sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)


F- Sözleşmeli Şoför Pozisyonunda İstihdam Edilebilmek İçin;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az B sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

G- Sözleşmeli Aşçı Pozisyonunda İstihdam Edilebilmek İçin;

a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmi kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı e-Devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)


H- Sözleşmeli Hizmetli Pozisyonunda İstihdam Edilebilmek İçin;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

III) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 1 Mart 2022 -17 Mart 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebileceklerdir.

Adaylar, başvurduğu unvan için istenilen ve bu ilanın "IV) Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler" maddesinde belirtilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

EK-2 Güvenlik Soruşturması Formunun "UYARI" bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 Güvenlik Soruşturması Formu dışında başka form kullanılmayacaktır.)

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

IV) BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

a) Zabıt Katibi Unvanı İçin;

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)

- Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmi belge, (Bu ilanın "Özel Şartlar" başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)

- Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın "Özel Şartlar" başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)

- Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,

- Güvenlik soruşturması formu,

- Sağlık beyanı formu,

b) Mübaşir Unvanı İçin;

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)

- Güvenlik soruşturması formu,

- Sağlık beyanı formu,

c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanı İçin;

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)

- Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

- Güvenlik soruşturması formu,

d) Teknisyen Unvanı İçin;

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)

- Güvenlik soruşturması formu,

- Sağlık beyanı formu,

e) İşaret Dili Tercümanı Unvanı İçin;

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)

- Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavından (TİDYES) en az 70 puan aldığını gösterir sonuç belgesi ya da tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifika,

- Güvenlik soruşturması formu,

- Sağlık beyanı formu,

f) Şoför Unvanı İçin;

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)

- Sürücü belgesi,

- Güvenlik soruşturması formu,

- Sağlık beyanı formu,

g) Aşçı Unvanı İçin;

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)

- Aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika, (Bu ilanın "Özel Şartlar" başlıklı maddesinin G bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)

- Güvenlik soruşturması formu,

- Sağlık beyanı formu,

h) Hizmetli Unvanı İçin;

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)

- Güvenlik soruşturması formu,

- Sağlık beyanı formu,

V) BOY VE KİLO ÖLÇÜMÜ, UYGULAMALI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ: a) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için boy ve kilo ölçümüne çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.

Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

18 Nisan 2022 Pazartesi günü adayların boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Belirtilen günde boy ve kilo ölçümünün bitirilememesi halinde takip eden günlerde ölçüme devam edilecektir.

b) Zabıt katibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı aday hesaplanarak uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaklar tespit edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulamalı sınava alınacaktır.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

9 Mayıs 2022 Pazartesi günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

c) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi:

Boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava çağrılacaktır.

d) Zabıt katibi unvanı için sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi:

Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday hesaplanarak sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

e) Mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için sözlü sınava çağırılacakların belirlenmesi:

Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

Zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

f) Sözlü Sınav Tarihi:

Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

VI) SÖZLÜ SINAV KONULARI:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Zabıt katibi ve mübaşir pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

2) Koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli pozisyonlarına istihdam edilecekler için istihdam edilecekleri pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

3) Şoför pozisyonuna istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

VII) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ:

Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir.

Zabıt katibi ve mübaşir pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokulların adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

Nihai başarı listesi ilgili adalet komisyonu internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Belirlenen nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

VIII) ATAMA SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için:

Bu ilanın "Özel Şartlar" başlıklı maddesinin C bendinin (d) alt bendinde belirtilen hususlara ek olarak;

"1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,"

hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan "koruma ve güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık raporu,

b) Tüm unvanlar için:

- Mal Bildirimi Formu,

- Gerek görülmesi halinde ilgili adalet komisyonlarınca bu ilanın "IV) Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler" başlıklı maddesinde belirtilen ve sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi adaylardan istenebilecektir.

IX) DİĞER HUSUSLAR:

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden, bu durumdaki adayların (bu maddenin 4 üncü fıkrasının a, b ve c bentlerinde belirtilen durumlar hariç) istihdamı yapılmayacaktır.

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle istihdamın yapılmaması veya ölüm ya da sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyet yaşamamaları için eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınava girmeleri önem arz etmektedir.

Başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahalleri gösterir listeler (EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H), Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2), Sağlık Beyanı Formu (EK-3), Uygulamalı Sınavda Kullanılmak İstenilen F Veya Q Klavye Türüne İlişkin Tercih Beyanı (EK-4) ile e-Devlet Başvuru Kılavuzu, Adalet Bakanlığı (https://adalet.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (https://pgm.adalet.gov.tr) internet sitesinde yer alan ilanda belirtilmiştir.

Duyurulur. 2238/2/1-1

Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Adalet Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ (657 SK 4/B) SINAV İLANI

İCRA DAİRELERİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE;

Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınavı yapacak adalet komisyonu olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 500 sözleşmeli icra katibi alınacaktır.

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

1-) Genel Şartlar

Sözleşmeli icra katipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

ı) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

2-) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler

a) Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 01/03/2022 - 17/03/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, icra katipliği sözleşmeli pozisyonları için sınavı yapacak adalet komisyonlarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı olarak sınav izni verilen mahallerden herhangi birinde istihdam edilebileceklerdir.

Adayların öğrenim durumları web servisleri aracılığı ile KPSS-2020'de lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türündeki puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Başvuru aşamasında e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacağından adayların bu ilanın "başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler" maddesinde belirtilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Başvuru işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan "e-Başvuru Kılavuzu" ilan ekinde EK-6'da yer almaktadır. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Yaşanacak mağduriyetlerden ötürü hak kaybı yaşayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal edebileceklerdir.

b) Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler

- Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacak olup, alınamayan veya hatalı olan öğrenim bilgileri adaylar tarafından yüklenecek olan diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,

- Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge (Transkript) veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir. Açıköğretim fakültelerinde görülen daktilografi ve bilgisayar dersi kabul edilmeyecektir.)

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (EK-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun "UYARI" bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu dışında başka form kullanılmayacaktır.)

- Sağlık Beyanı Formu, (EK-3'te bulunan formun bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

- Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı, (EK-4'te bulunan beyanın bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

3-) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak her bir sınavı yapacak adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulama sınavına girebilecektir.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınavı yapacak komisyonların adliye internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

4-) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

Uygulama sınavı, sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerde 09 Mayıs 2022 Pazartesi günü başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

5-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınavı yapacak adalet komisyonlarının doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak sınavı yapacak adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradaki adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adaylar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınav, sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerde 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü başlayacaktır. Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam edilecektir.

6-) Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflas hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

a) Alan bilgisi (70 puan),

b) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile muhakeme gücü (10 puan),

d) Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati (10 puan), olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

7-) Başarı Listelerinin Oluşturulması

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanacaktır.

Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.

8-) Atama Sırasında istenecek Belgeler

a) İki adet biometrik fotoğraf,

b) EK-5'te bulunan Mal Bildirimi Formu doldurularak Adalet Komisyonuna teslim edilecektir.

9-) Atamaların Yapılması

Bakanlık tarafından, sınavı yapacak adalet komisyonlarının oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacaktır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden, bu durumdaki adayların (bu maddenin 4 üncü fıkrasının a, b ve c bentlerinde belirtilen durumlar hariç) istihdamı yapılmayacaktır.

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren sözleşmeli icra katipliği pozisyonu için yapılacak müteakip sınavın ilan tarihine kadar yukarıda belirtilen nedenlerle istihdamın yapılmaması veya ölüm ya da sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

10-) "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" hakkındaki 6/6/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınav izni verilen mahallerdeki pozisyonlara göre tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.

Sınav İzni Verilen Mahalleri Gösterir Liste ( EK-1), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (EK-2), Sağlık Beyanı Formu (EK-3), Uygulamalı Sınavda Kullanılmak İstenilen F veya Q Klavye Türüne İlişkin Tercih Beyanı (EK-4), Mal Bildirimi Formu (EK-5), e-Başvuru Kılavuzu (EK-6) ile İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği (EK-7), Adalet Bakanlığı (https://adalet.gov.tr) ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı (https://iidb.adalet.gov.tr) internet sitelerinde yer alan ilanda belirtilmiştir.

Duyurulur. 2268/1-1

Kaynak : SGK Rehberi
Fazla mesai 'ücrete' dahil olabilir mi?
MEB ve Microsoft arasında altyapı protokolü imzalandı
Arnavutluk'ta FETÖ iltisaklı ana okulu kapatıldı
Bakan Muş: Destek kalemlerimizin en büyük kısmını yazılıma ayırdık
Tüketici Hakem Heyeti başvurularında üst sınır yükseltildi
AYM'den 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararı
TESK Başkanı: Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak
Muğla'da düştüğü çukurda elektrik akımına kapılan kadın öldü
Silahlı kavgada ateş arasında kalan 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Devlet korumasındaki 958 genç kamuya atanacak
Türkiye'de üretilen akıllı telefonlar 28 ülkeye ihraç ediliyor
Bakan Dönmez'den banka promosyonlarının güncellenmesi talimatı
Başvuru şartları açıklandı! 4 milyon haneye doğal gaz faturası desteği
Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı
Hatay'da ameliyatlı KPSS adayı sınava hasta nakil aracıyla götürüldü
FED kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum
Dolar haftayı rekorla kapattı: 18,41 TL
AK Parti'nin 2023 seçimlerine ilişkin Vizyon Belgesi 28 Ekim'de açıklanacak
Antalya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Damat kaçtı, gelin düğünden vazgeçmedi!
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Arkadaşların senin adaylığın konusunda müttefik değiller
Borsada işlemler geçici olarak durduruldu
Tarımsal girdi fiyatlarında rekor artış!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Genç kızı taciz iddiasına gözaltı!
Üç ildeki konut fiyat artışı dünya rekoru kırdı!
Bakan duyurdu...O ödemeler hesaplara yatırılıyor
Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü
Adalet Bakanı Bozdağ: İstinaf ile davalar daha da kısaldı
Trafiğe ağustosta 111 bin 759 aracın kaydı yapıldı
Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı
Maaş zammı eridi gözler Ocak zammında!
Filistinli ve Türk akademisyenler, göğüs hastalıkları sempozyumunda deneyimlerini paylaştı
THY'den avantajlı bilet kampanyası
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Sigortasız çalışan işçi ne yapmalı?
Thodex'in kurucusu Özer'in tutukluluk kararını onaylandı
Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Vaat olarak açıkladığınız hizmetleri biz zaten yapıyoruz
Brent düştü Cemal Enginyurt seslendi: Akaryakıta indirim yok mu?
Zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklanan kişi öldü
Guterres'ten Türkiye'ye övgü: Tahıl anlaşması dünya için 'umut' ve 'mucize'
İzmir'de ağaçtan düşen kişi öldü
Başsavcılıktan eltisini yaralayan kadınla ilgili açıklama
Marmaris'teki orman yangınında 10 saat geride kaldı
Askere gidenlere yetim aylığı ödenir mi?
AYM Başkanı: Bireysel başvuruda hak ihlaline sebep olan bataklık kurutulmalı
Kaş'ta ağaçlandırma sahasında yeniden çıkan yangın seralara sıçradı
8 ayda 1.1 milyon kişi işten atıldı
'Şahin' merkez bankalarıyla çalkalanan küresel piyasalar, gelecek hafta verilerle yön bulacak
Motorine indirim bekleniyor!
Petrol fiyatları ocak ayına döndü
21 Eylül 2022'den öneli gündem başlıkları
Doğru Rakamları Veren Bürokrat Görevden Alındı' haberine yalanlama
Samsun'daki trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti
TOKİ'den sosyal konut projesine başvuranlara 'dolandırıcılık' uyarısı
Kiraz Belediye Başkanı Kutlu'dan devlet hastanesi açıklaması
Asgari ücret çalışması başladı! İşte masadaki rakam...
Akşener'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
ÖSYM'den KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına gireceklere saat uyarısı
Palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanıtladı: 25 soruda sosyal konut projesi
Kiracı kadını ve kızını darbeden kişi gözaltına alındı!
2022-KPSS ÖABT giriş belgeleri erişime açıldı
25 Eylül 2022 den önemli gündem başlıkları
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu yarın yapılacak.

O belediyede asgari ücret 11 bin 500 TL oldu
Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 13 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Nesli tehlike altındaki tepeli pelikanlar Aktaş'ta üreyip Çıldır'da besleniyor
TOKİ'den 'idarenin borçlarını ödemediği' iddiasına yalanlama
Hangi hastalar erken emekli olabilir?
Memur ve emekliye yüzde 18.8 zam göründü
Kocaeli'de kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kardeş öldü
Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılıyor!
AA'nın beklenti anketine göre faiz sabit kalacak
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Konya'da göle giren genç boğuldu
Bakan Bozdağ: Her hakim savcının yanında bir yardımcı olacak
Bakan Kirişçi: ESK sözleşmeli besi üretimi faaliyetlerinde bulunacak
Turizm Bakanı Ersoy: İstanbul, Kız Kulesi'nden seyredilir hale gelecek<
Bakan Karaismailoğlu, milli elektrikli trenle yolcu taşımaya başlamayı hedeflediklerini söyledi
Sabah Gazetesi duyurdu! Emekli ve memur Ocak zammı ne kadar olacak?
Marmaris'teki orman yangınına soruşturma başlatıldı
Erdoğan: Esir takasında 200 ismin hepsi de bizde mevcut
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmedi, okul yönetiminden şikayetçi oldu
Etkisiz hale getirilen teröristler turuncu ve gri kategoride
Kraliçe 2. Elizabeth hangi kıyafet ve mücevherler ile gömülecek?
Altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Oyuncu Başak Özel hayatını kaybetti
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi
Bakan Varank duyurdu: Türk uzay yolcusu için imzalar atıldı
Sağlık Bakanı Koca'dan '85 bin personel alımı' açıklaması
Bakan Soylu: Kazalarda sıfır can kaybını hedefleyen bir anlayışımız var
Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS için açık olacak
Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam geliyor!
Sınıfta 'müzik dinleyen', 'uyuyan' öğretmen, memur yapıldı!
Haftada dört gün çalışma yayılıyor!
MEB, 'özel öğrenciler' için özel program hazırladı
Başvurular artınca bakanlık harekete geçti!
Hastaneden Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili iddialara inceleme
EPDK'den Kılıçdaroğlu'nun 'elektriğe çökme vergisi' ifadesine cevap
Mutfakta yangın var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de konuştu
Vergi müfettişinden maaş isyanı
Altın fiyatları yön bulmaya çalışıyor
TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman?
TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı: Trugo 81 ile kurulmak için hazır
Erdoğan, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'nda konuştu
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
Kayseri'de maden ocağındaki boşluğa vagonla düşen işçi öldü

Benzer Haberler