Emlak kralından taksici oğluna vasiyet şoku!

Emlak kralından taksici oğluna vasiyet şoku!

Tarih :
6331

6331 sayılı yasadaki cezalar değişti

Torba yasayla, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle yasanın ceza maddelerinde yapılan değişiklikler iş güvenliğinin sağlanması için gerekli olmakla birlikte bir çok kişinin de canını yakacak nitelikte.

İşte cezalarda yapılan değişiklikler.

…

Durdurulan işyerlerinde izinsiz çalışma yaptıranlara hapis cezası

Durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.

…

Maden işyerlerindeki ölümlü iş kazasında kusuru olan işverene ihalelerden men cezası

Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanacak. 

Ayrıca, kararın bir örneği işverenin siciline işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna gönderilecek ve Kurumun internet sayfasında ilan edilecek.

…

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamayan işverene idari para cezası

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamayan işverenlere, her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı olmak üzere 500 TL idari para cezası uygulanacak.

…

Durdurulan işyerlerinde çalışanlara ücretlerini ödemeyen veya başka bir iş vermeyen işverene idari para cezası

İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemeyen veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeyen işverenlere  her bir çalışan ve aykırılığın devam ettiği her ay için  1.000 TL  idari para cezası uygulanacak.

…

Çalışanlarına, kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverene idari para cezası

Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverene, çalışan başına 500 TL idari para cezası uygulanacak.

…

Maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere idari para cezası

Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverene çalışan başına 500 TL idari para cezası uygulanacak.

…

İş kazası ve meslek hastalıkları bildirimlerini süresi içinde yapmayanlara, çalışan sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre artırımlı idari para cezası

          6331 sayılı yasaya göre işverenler, iş kazalarını kazadan sonraki, meslek hastalıklarını ise öğrendikleri tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır. Ayıca sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır.

          6331 sayılı yasada öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulama görevi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürüne verilmiş iken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimini süresi içinde yapmayanlara idari para cezası uygulama görevi 6645 sayılı Kanunla yapılan değişikle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiştir.

          Ayrıca 6331 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezalarının ödenmesi için ilgililere 30 günlük bir süre verilmiş iken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirim yükümlülüklerini yasal süresi içinde yerine getirmeyenlerine uygulanan idari para cezalarının 15 gün içinde ödenmesi gerekecektir.

          Öte yandan,  6645 sayılı yasayla yapılan değişiklik sonrası iş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerini süresi içinde yapmayanlara uygulanacak cezalar, çalışan sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre % 25 ila % 200 arasında değişen oranlarda artırımlı olarak uygulanacaktır. 2015 yılı içinde iş kazası ve meslek hastalıklarını süresi içinde bildirimlere uygulanan cezanın her bir çalışan 2.466 TL olduğu dikkate alındığında, uygulanacak ceza tutarı çalışan sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre 2.466 TL ile 7.398 TL arasında değişecektir.

Hazırlayan: Yaşar AYDIN

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir