Çalışanım yaşlandı diye iş sözleşmesini feshedebilirmiyim?

Çalışanım yaşlandı diye iş sözleşmesini feshedebilirmiyim?

İşçinin 50 yaşını doldurduğu, yeni ihale kapsamında 50 yaşını doldurmayan işçilerin çalıştırılacağı belirtilerek, işverence işçinin iş sözleşmesine son verilmesi haklı bir fesih midir?

Tarih :
Çalışanım
Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 16/01/2017 tarihli, 2016/27478 Esas., 2017/42 Karar sayılı kararında, sadece o işçinin 50 yaşını doldurmuş olmasının fesih için neden gösterilemeyeceğinden işçinin işe iadesine karar vermiştir.

4857 sayılı İş Kanununa göre, işin niteliği gereği belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan (mahkeme kararında belirtilen örneğin şoför olarak) işçinin iş sözleşmesi en son çare olarak feshedilmelidir. İşveren, aynı işyerinde 50 yaşını aşan başka işçilerin çalışıp çalışmadığı, işverenin Türkiye çapında farklı yerlerden aldığı ihaleler varsa bu ihaleler kapsamında işçiyi çalıştırmasının mümkün olup olmadığına bakmalı ve ancak ondan sonra yaş nedeniyle feshi düşünmelidir.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir